Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Μισθοί - Συνταξεις και Υπολογισμός Φιλοδορήματος από 1/1/2011

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΠΟ 1-1-2011
Πίνακας Κλιμάκων, Ακαθάριστων Απολαβών, Ωριαίας Υπερωριακής Αμοιβής και Υπολογισμός Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων από 1/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου