Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Βασικές Αρχές Νέου Συστήματος Αξιολόγησης - Τι αλλάζει.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την πρόταση του ΥΠΠ για την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου αξιολόγησης είναι οι ακόλουθες:

 • Η διάκριση των μορφών αξιολόγησης (εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων, διαμορφωτική-συμβουλευτική αξιολόγηση, αξιολόγηση για σκοπούς προαγωγών).
 • Η απόδοση της πρέπουσας έμφασης στη διαμορφωτική-συμβουλευτική αξιολόγηση και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
 • Ο περιορισμός της εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις μονιμοποίησης και προαγωγής
 • Η αποσύνδεση της ανέλιξης των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων.
 • Ο καθορισμός συγκεκριμένων λειτουργικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή αξιολόγησης και τη θέση προαγωγής
 • Η διαμόρφωση έγκυρων και επιστημονικά θεμελιωμένων εντύπων αξιολόγησης, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα και τα καθήκοντα της θέσης προαγωγής (εκπαιδευτικό, εποπτικό, διοικητικό έργο)
 • Η υιοθέτηση συμμετοχικού μοντέλου αξιολόγησης
 • Η διαφάνεια σε κάθε στάδιο των διαδικασιών αξιολόγησης, στα πλαίσια της οποίας κάθε εκπαιδευτικός θα γνωρίζει το πότε θα αξιολογηθεί, τις μεθόδους αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν, τα κριτήρια της αξιολόγησής του, καθώς και τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας.
 • Η υιοθέτηση αναπτυξιακής, εξελικτικής και ανατροφοδοτικής προσέγγισης στην αξιολόγηση, ώστε να γίνεται ουσιαστική αξιοποίηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ :

 1. Εισάγεται σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, για σκοπούς βελτίωσης του έργου που επιτελείται στις σχολικές μονάδες και όχι σύγκρισης μεταξύ των σχολικών μονάδων. Με το προτεινόμενο σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης αναγνωρίζεται θεσμικά η σχετική αυτονομία των σχολικών μονάδων να διαμορφώνουν και να ασκούν εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων και στόχων του ΥΠΠ και με βάση τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους (ιστορία του σχολείου, παράδοση, σύνθεση μαθητικού πληθυσμού, μέγεθος, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, βαθμίδα, γεωγραφική περιοχή, καινοτόμα προγράμματα, κ.ά.).
 2. Εισάγεται σύστημα υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
 3. Δημιουργείται η θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου, ο οποίος θα βοηθά συστηματικά τον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται στο έργο του.
 4. Καθιερώνονται νέες θέσεις ανέλιξης, οι οποίες δε συνδέονται με ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε καλούς εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν στα διδακτικά ή παιδαγωγικά καθήκοντα.
 5. Δημιουργείται Ακαδημία Στελεχών Εκπαίδευσης, αφού η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης (Διοικητικών Βοηθών Διευθυντών, Παιδαγωγικών Συμβούλων, Σχολικών Συμβούλων) αποτελεί βασική παράμετρο για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος.
 6. Προτείνονται δύο εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγών, ένα με εξωτερική-συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για προαγωγή στην τάξη και ένα με αξιολόγηση των υποψηφίων στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ακαδημίας Στελεχών Εκπαίδευσης.
 7. Προτείνονται συγκεκριμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις περιπτώσεις υπηρεσιακής ανεπάρκειας / ακαταλληλότητας

Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης - Αποκόμματα Εφημερίδων

Διαβάστε τι έγραψαν οι σημερινές εφημερίδες για την παράδοση του νέου σχεδίου Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών, το οποίο παρέδωσε ο Υπουργός Παιδείας στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις :


Νεό Σχέδιο Αξιόλογησης - Εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ

Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών - Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ

Το τέλος του Επιθεωρητή - Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Στα χέρια των Εκπαιδευτικών το νέο Σχέδιο Αξιολόγησής τους - Εφημερίδα ΜΑΧΗ

Φρένο στον επιθεωρητισμό - Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΟΕΛΜΕΚ θυματοποιεί τους μαθητές !!! Ακυρώνει τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Η Προοδευτική πρότεινε από την αρχή της εμφάνισης του ζητήματος των GCEs δυναμικά – απεργιακά μέτρα και ήταν μπροστάρης σε όλες τις κινητοποιήσεις. 

Στη συνεδρία του Κ.Δ.Σ. που είχε ως θέμα τα GCE, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2009, η Προοδευτική πρότεινε τα εξής:

Ø     Το Κ.Δ.Σ. και τα Επαρχιακά Συμβούλια της ΟΕΛΜΕΚ να εκφράσουν επιτόπου την έντονη διαμαρτυρία τους την ημέρα που το θέμα αυτό θα συζητείται στο Συμβούλιο Παιδείας.

Ø     Να γίνουν επαφές με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων και την ΠΣΕΜ προ της συνεδρίας του Συμβουλίου Παιδείας για διαβουλεύσεις και να ζητηθεί απ’ αυτούς να συμπαραταχθούν με την ΟΕΛΜΕΚ.

Ø     Να ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για να του εκφράσουμε ξανά τη θέση της Οργάνωσης.

Ø     Να πραγματοποιηθεί δίωρη στάση εργασίας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες κινήσεις δεν είχαν να προτείνουν οτιδήποτε.  Κάλεσαν, μάλιστα την Προοδευτική να αποσύρει τα απεργιακά μέτρα για να καταλήξουμε συναινετικά, πράγμα το οποίο έπραξε.

 

·        Μας εξέπληξε το γεγονός, ότι στην τελευταία έκτακτη συνεδρία με μοναδικό θέμα την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, μετά από κομματικές παρεμβάσεις, κάποιοι με περιστασιακή πλειοψηφία που δεν συγκέντρωσε καν τους μισούς ψήφους του Κ.Δ.Σ. πρότεινε:

α) «αποχή των εκπαιδευτικών από όλες τις διαδικασίες των Παγκυπρίων Εξετάσεων για το θέμα των Νέων Ελληνικών, περιλαμβανομένης της θεματοθέτησης, μεταφοράς και συγκέντρωσης των γραπτών, επιτήρησης και διόρθωσης».

β) «Αποχώρηση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης μελών της ΟΕΛΜΕΚ από τις Επιτροπές των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

γ) αποχώρηση της ΟΕΛΜΕΚ από το Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης και διακοπή του διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης».

Η πιο πάνω πρόταση ψηφίστηκε από τις κινήσεις «ΑΛΛΑΓΗ» (Πρόσκειται στον ΔΗΣΥ), την Νέα Κίνηση (πρόσκειται στην ΕΔΕΚ) και την Νέα Πνοή (πρόσκειται στο ΕΥΡΩΚΟ).

 

Δυστυχώς, επεκράτησαν και πάλι οι κομματικές και μικροπαραταξιακές λογικές στις αποφάσεις της ΟΕΛΜΕΚ, αγνοώντας την έκκληση των υπολοίπων κινήσεων, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΗΚΙ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, για να δοθεί χρόνος στις κινήσεις να το συζητήσουν στα όργανά τους, γιατί το θέμα αφορά το μέλλον των παιδιών.

Και η πιο πάνω απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ, είναι ενδεικτική της σύγχυσης, της απραξίας, αλλά και της αδυναμίας της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ να διαχειριστεί τα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα.  Η απουσία θέσεων και προτάσεων την οδήγησε στην αναζήτηση εξόδου από τα Συμβούλια Παιδείας, όπου όλοι, οι εταίροι συζητούν ενδελεχώς τα ζητήματα της Μεταρρύθμισης.

Με τις πιο πάνω αποφάσεις της η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ καθίσταται υπόλογη έναντι του κλάδου, αλλά και της κοινωνίας.  Ο κλάδος των καθηγητών ψήφισε την ηγεσία του για να βρίσκεται στο διάλογο και τη διεκδίκηση και όχι στη φυγομαχία, στο κρυφτούλι, στην απραξία και την ανεπάρκεια.

 

Καλούμε, λοιπόν, την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, να κάνει δεύτερες σκέψεις και ν’ αναζητήσει άλλους τρόπους αντίδρασης που δε θα θυματοποιούν τα παιδιά, παίζοντας με το μέλλον τους και εκμεταλλευόμενη το άγχος και την αγωνία τους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

 

Χαρακτηριστικό της σύγχυσης και της προχειρότητας της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ είναι ότι, δέκα λεπτά μετά την απόφασή της για διακοπή του διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, σε θέματα Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, δεχόταν στα γραφεία της τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και την Γεν. Διευθύντρια για να παραλάβουν και να συζητήσουν ένα από τα σοβαρότερα σχέδια της Μεταρρύθμισης, αυτό της Αξιολόγησης.  Τα συμπεράσματα δικά σας. !!!

 

Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών

Λευκωσία, 14  Απριλίου  2009.

 

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ανατίθεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Το Πρόγραμμα διαρκεί οκτώ μήνες (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 περιελάμβανε οκτώ μαθήματα και Σχολική Εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Προγράμματος και για τις εκάστοτε αλλαγές του ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.proy.ucy.ac.cy), την οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρακολουθούν συστηματικά.

3. Τα μαθήματα προσφέρονται στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό, σε πρωινή (9.00 π.μ.-1.00 μ.μ.) ή απογευματινή φοίτηση (3.00 μ.μ.-7.00 μ.μ.), τρεις ημέρες την εβδομάδα και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως πόλη παρακολούθησης η Λεμεσός, τις δύο ημέρες τα μαθήματα γίνονται στη Λεμεσό και τη μία ημέρα στη Λευκωσία. Τονίζεται ότι η επιλογή των εκπαιδευομένων για πρωινή ή απογευματινή φοίτηση ή για φοίτηση στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Στα άτομα που παρακολουθούν τα πρωινά μαθήματα καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για τους οκτώ μήνες που διαρκεί το Πρόγραμμα. Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, το επίδομα ανέρχεται σε €1025,16 το μήνα.

4. Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται μόνο κατά το εαρινό εξάμηνο, τρεις φορές την εβδομάδα και διαρκεί 13 εβδομάδες. Κατά τις ημέρες της Σχολικής Εμπειρίας, οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν κανονικά το ωράριο των σχολείων (7.30 π.μ.-1.35 μ.μ.). Για τη Σχολική Εμπειρία χρησιμοποιούνται Γυμνάσια και Λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στα οποία υπάρχουν συντονιστές-βοηθοί διευθυντές και μέντορες-καθηγητές υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των, εκπαιδευομένων.

5. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος, οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στα παιδαγωγικά μπορούν να απαλλαγούν από μέρος των θεωρητικών μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί και εξασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

6. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.proy.ucy.ac.cy

Αριθμός Τηλεφώνου: 22892945

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου: 22753702

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: proipiresiaki@ucy.ac.cy

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ακόλουθα, σχετικά με το επόμενο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης:

1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 28Γ και 32(4) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2008, απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, είτε πάνω σε μόνιμη βάση είτε με σύμβαση διάρκειας έξι τουλάχιστον μηνών, είναι να προσκομίσουν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν το πιστοποιητικό αυτό, δεν θα τύχουν τέτοιου διορισμού και περαιτέρω, με βάση το προαναφερόμενο άρθρο 28Γ, θα διαγραφούν από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Επιπλέον, τονίζεται ότι αυτοί που δεν θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στο οποίο καλούνται δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μελλοντικό Πρόγραμμα, εκτός εάν επικαλεστούν σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, πιστοποιούμενους από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, ή λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου ‘Μάστερ’ ή διδακτορικού, πιστοποιούμενους από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ή λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου, υποβάλλοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

2. Από το 2007, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

3. Με βάση τις σχετικές ανάγκες που υπέβαλε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τη σειρά κατάταξης στους πίνακες διοριστέων καθηγητών/εκπαιδευτών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους ακόλουθους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πάρουν και προσωπικές επιστολές, να απαντήσουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2009, κατά πόσον ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης της επόμενης σχολικής χρονιάς, 2009-2010, υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση (Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy:

 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΕΥ με τα ονόματα όσων έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πατώντας εδώΤετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Δικαίωμα πρόσβασης στους προσωπικούς φακέλους των εκπαιδευτικών

"Μετά και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 13 /02 /09, μετά από αίτημα του ΥΠΠ, φαίνεται ότι το κοινό αίτημα ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ που αφορά το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για πρόσβαση στο προσωπικό του φάκελο, βαίνει προς οριστική επίλυση. Ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε στο ερώτημα του ΥΠΠ ότι κάθε Εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό/υπηρεσιακό φάκελό του. Μετά από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα το δικαίωμα πρόσβασης στους προσωπικούς μας φακέλους θεωρείται πλέον κατοχυρωμένο. "
Αυτά αναφέρει περιληπτικά η ΟΕΛΜΕΚ σε ανακοίνωσή της με ημερομηνία 31/3/09.

Εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου στην παρουσίαση του έργου του Υπουργείου κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου

Η σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού αποτυπώνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2009, τον πρώτο της παρούσας Κυβέρνησης, ο οποίος ξεπερνά το 1,071 δις ευρώ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2008 κατά 119,4 εκ. ευρώ ή 12,5%.

Αν προσθέσει κανείς στην αύξηση αυτή τα 12 εκ. ευρώ του πακέτου φοιτητικής μέριμνας που ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο και τα πρόσθετα περίπου 26 εκ. ευρώ για έργα σχολικής υποδομής που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, τότε η αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2009 κυμαίνεται στο 16%, αποδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο το υψηλό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τα προγράμματα του Υπουργείου.
Νέοι θεσμοί που μεταρρυθμίζουν την Παιδεία
· Δημιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποστολή του οποίου είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.
· Διορίστηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης έτσι ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης και όχι μέσα από τον «παιδαγωγικό εμπειρισμό» που επικρατούσε μέχρι σήμερα.
· Συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιώργο Τσιάκαλο, η οποία εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο με στόχο να τεθούν οι βάσεις για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δεδομένων και στις ανάγκες του 21ου αιώνα, που τον χαρακτηρίζει η ραγδαία και διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες του Ελληνισμού, με τη βοήθεια των οποίων θέλουμε να οδηγήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κορυφή.
· Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, στο οποίο συμμετέχουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά περίπου 350 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
· Ολοκληρώθηκε η πρόταση του Υπουργείου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, η οποία θα παραδοθεί σε λίγες μέρες στους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός, με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης που θεσμοθετήθηκε το 1976 και εφαρμόζεται έκτοτε χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις.
Μέτρα που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων
· Μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα στους 25 στην Προδημοτική, τη Δ’ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου.
· Οργανώθηκαν, για πρώτη φορά, τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από αλλόγλωσσους μαθητές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.
· Επεκτάθηκε και στηρίχθηκε με νέα μέτρα ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την απάμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.
· Ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.
· Αναβαθμίστηκαν οι παιχνιδότοποι των δημόσιων Νηπιαγωγείων.
· Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε ο εξοπλισμός των ειδικών σχολείων και των ειδικών μονάδων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.· Αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.
· Επεκτάθηκε ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου, ο οποίος λειτουργεί σήμερα σε εννέα Δήμους (από τέσσερις).
· Προχώρησε η επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
· Προχώρησε η επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο.
· Προχώρησε η επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου.· Επιταχύνεται η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσα από τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την ανέγερση και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων από 68,3 εκ. ευρώ το 2008 στα 101,5 εκ. ευρώ το 2009 (αύξηση δαπανών κατά 48%).

Τροχοπέδη στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Τροχοπέδη για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης αποτελεί το σταύρωμα των κονδυλιών από την πλειοψηφία των κομμάτων στη βουλή, όλα πλην του ΑΚΕΛ, αλλά και η υπόσκαψη των προσώπων που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για τις αλλαγές στην παιδεία. Ούτε τα λειτουργικά έξοδα των ακαδημαϊκών που έχουν έρθει στην Κύπρο για να ενισχύσουν τη προσπάθεια για δημιουργία νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων δεν μπορεί να καλύψει το Υπουργείο Παιδείας, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα κονδύλια της μεταρρύθμισης είναι σταυρωμένα.

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας ΧΑΡΑΥΓΗ

Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

«‘Αντιμεταρρύθμιση’; Ευχαριστώ, δε θα πάρω!»

«και τα μάτια τους ήτανε πέτρινα.»

Τάσος Λειβαδίτης, Καντάτα


Κρίσιμα ερωτήματα απαιτούν απάντηση και πρωτίστως άμεσες λύσεις για το μέλλον της κυπριακής δημόσιας εκπαίδευσης και για την ουσιαστική δημοκρατική μεταρρύθμιση: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να οδηγεί η αλλαγή των συγκεντρωτικών μοντέλων διοίκησης, των αναχρονιστικών και βαρυφορτωμένων προγραμμάτων σπουδών, των πεπαλαιωμένων διδακτικών μεθόδων και των ελλειμματικών σχολικών βιβλίων; Πώς η αναβάθμιση των παρεχόμενων γνώσεων θα αποβεί ανασχετική προς τις άχαρες, αλλοτριωτικές-αποπροσανατολιστικές εντατικοποιήσεις, ώστε ο μαθητής να μετέχει στη ζωή ως δημιουργικός πολίτης κι όχι ως «μονάδα παραγωγής-κατανάλωσης»; Ποια μέτρα μπορούν να αντισταθμίσουν τη ζημιά που προκάλεσε η ισοπεδωτική και καταπιεστική μορφή «αξιολόγησης» (βλέπε «συμμόρφωσης»!) των εκπαιδευτικών; Μήπως μόνο η ενίσχυση-βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών, η τόνωση της αυτενέργειας και η αξιολόγηση του συλλογικά παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στην κάθε σχολική μονάδα απαντά στη στασιμότητα;

Δυστυχώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις δε θέλησαν να δώσουν προτεραιότητα στην υλοποίηση προτάσεων που απορρέουν από τους προβληματισμούς αυτούς. Δικαιολογημένα πλέον αναρωτιόμαστε: Μήπως πολλοί από αυτούς που έχουν ευθύνες για τις χρόνιες υστερήσεις, τις αντιδημοκρατικές-συγκεντρωτικές αγκυλώσεις και τη στασιμότητα του εκπαιδευτικού συστήματος αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους συντηρούν μια αντιπαράθεση σε γκρίζα πεδία και με κατασκευασμένους «εχθρούς», επειδή τους βολεύει ιδεολογικά ή πολιτικά; Μήπως, χωρίς αργοπορία, ό,τι μας λείπει είναι η σε βάθος ανάλυση των προβλημάτων με γνώμονα την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πορεία της επανενωμένης Κύπρου; Μήπως η συναινετική λήψη αποφάσεων για την παιδεία ακυρώνεται, αν η πολιτεία υποτάσσεται σε κέντρα που δεν υπόκεινται σε δημοκρατικές πολιτικές διαδικασίες; Μήπως η επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών και η συμπόρευση με σύγχρονες παιδαγωγικές και πολιτισμικές αναζητήσεις υπονομεύονται από κηρύγματα απείθειας, διχασμού και διαίρεσης, ή και ωραιοποίησης παρελθοντικών δομών και θεοκρατικών νοοτροπιών;

...

του Γιώργου Κ. Μύαρη, νεοελληνιστή,

μέλους του Κ.Δ. Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων

Κυπρίων Φιλολόγων (ΣΕΚΦ-ΟΕΛΜΕΚ),

εκλεγμένου με τον «Συνασπισμό Φιλολόγων»

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του συναδέλφου πατώντας εδώ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ.

Επισημειώσεις για τη συνάντηση με την κοινωνία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.

[Εισήγηση στο 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Π.Ε.Φ., Νοέμβριος 2006]

«Πατρίδα μου είναι ο άνθρωπος»

Λευτέρης Πούλιος (συλλογή «Αντί της σιωπής», 2005)


Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να αρχίσω αναφερόμενος σε σημεία των καιρών και των κοινωνιών μας: πριν από δέκα ημέρες σε μια πανστρατιά, Μ.Μ.Ε., υπουργεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εταιρείες, ενεργοποιήθηκαν και επιτυχώς απέσυραν σε λίγες ώρες από τα ράφια των υπεραγορών Ελλάδας και Κύπρου το γιαουρτάκι γνωστής ελλαδικής φίρμας που περιείχε κόκκους …υάλου. Αλλά τις επικίνδυνες τοξίνες –αδράνεια, αδιαφορία, μα και δογματισμούς, συντηρητισμούς και αδιέξοδους εθνικισμούς- στην πνευματική και εκπαιδευτική συνεργασία των δύο χωρών, πόσο ενήργησαν και ενεργούν για να τις απαλείψουν και να κάνουν πιο ουσιαστικά τα βήματα, που βεβαίως έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, στο κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο; Η απάντηση για την ποιότητα των προσπαθειών θα δοθεί από τον ιστορικό της εκπαίδευσης στο μέλλον.

Το δεύτερο συμβάν: στις 22.11.06 υπήρξε μια όξυνση στο χώρο της «Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας» στο ελεύθερο έδαφος της Κύπρου, καθώς με αφορμή μια παιδιάστικη λαθεμένη ενέργεια τουρκοκύπριου μαθητή εκδηλώθηκαν προκλητικές συμπεριφορές κυρίως εξωσχολικών στοιχείων με ολοκληρωτικές πολιτικές αντιλήψεις. Τις αντιμετώπισαν με θετικό τρόπο στο σύνολό τους ελληνοκύπριοι μαθητές και εκπαιδευτικοί που υπερασπίστηκαν τουρκοκύπριους μαθητές αυτού του σχολείου. Την καταδίκασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχει κινηθεί διαδικασία απονομής δικαιοσύνης για τους παραβάτες του νόμου. Κι αυτό αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα, που μας κάνει αισιόδοξους για τον αγώνα κατά της εισβολής- κατοχής και υπέρ της επανένωσης της Κύπρου1.

Βεβαίως, αυτά τα γεγονότα υπογραμμίζουν και την αντιφατική περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία κινούμαστε και εμείς οι φιλόλογοι, αλλά και τις ευκαιρίες για συμβολή στην ενίσχυση του ανθρωπιστικού πνεύματος στην εκπαίδευση και στην αναζήτηση λύσεων επανένωσης της Κύπρου. Γι’ αυτό εξάλλου σε ένα τέτοιο θέμα, όπως η κριτική του περιεχομένου των νέων σχολικών βιβλίων και η υποδοχή τους στην Κύπρο, καθίστανται αναπόφευκτες οι αναφορές σε πτυχές της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Η ιστορία της εκπαίδευσης διδάσκει ότι ούτε και τα σχολικά εγχειρίδια προκύπτουν «εν κενώ οξυγόνου» και σε «ουδέτερες» συνθήκες εκτός κοινωνίας, ούτε αξιοποιούνται στα πλαίσια «ουδέτερων» εκπαιδευτικών διαδικασιών....


του Γιώργου Κ. Μύαρη, νεοελληνιστή,

μέλους του Κ.Δ. Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων

Κυπρίων Φιλολόγων (ΣΕΚΦ-ΟΕΛΜΕΚ),

εκλεγμένου με τον «Συνασπισμό Φιλολόγων»

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του συναδέλφου πατώντας εδώ


Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Ηγεσία της ΑΛΛΑΓΗΣ εναντίον του Γ. Τσιάκαλου , ζήτημα τακτικής.

Η ηγεσία της κίνησης καθηγητών ΑΛΛΑΓΗ με μια ανακοίνωση που βρίθει αιχμών και χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα σχολιάζει τα όσα είπε ο κ.Γιώργος Τσιάκαλος σε σχέση με την απεξάρτηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου από αυτό της Ελλάδας. Δεν ήμουν παρών στο συνέδριο για να μαρτυρήσω τι ειπώθηκε και τι όχι , θέλω όμως να σχολιάσω ακριβώς το ύφος της ανακοίνωσης το οποίο φανερώνει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια να πληγεί , προσωπικά πλέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη διαμόρφωση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην Κύπρο , κ. Γιώργος Τσιάκαλος .

Η ηγεσία της ΑΛΛΑΓΗΣ έχει ξεδιπλώσει πρόσφατα συγκεκριμένη τεχνική διείσδυσης του λόγου της στο πολιτικό σκηνικό . Αυτή η τεχνική δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση οποιασδήποτε άποψης δεν τους βρίσκει σύμφωνους όχι με αντιπαράθεση επί της ουσίας αλλά με ανάδειξη υποτιθέμενων εχθρών και κινδύνων ώστε να τονίζεται η δική τους ακραιφνής ελληνικότητα , να τονίζεται η δική της –και μόνο δική της- ευαισθησία σε ότι έχει σχέση με τον ελληνισμό . Ο κ. Τσιάκαλος παρουσιάζεται τώρα ως ένας ψεύτης – που ξεσήκωσε μάλιστα και τεχνικές φασιστικών προδιαγραφών . Γράφουν χαρακτηριστικά «διαστρέφει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια, που θα ζήλευαν και κάποιοι στη Γερμανία της δεκαετίας 1935-1945. »

Επί της ουσίας , μήπως δε γνωρίζουν ότι αμέσως μετά τη σύσταση της Επιτροπής για τη Διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Κύπρο σε παρόμοια πράξη προέβη και το ελληνικό αρμόδιο υπουργείο ώστε να γίνει και στην Ελλάδα αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων ; Μήπως δε γνωρίζουν ότι αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες ; Είναι κολάσιμο να διατυπώνει έστω κάποιος την άποψη ότι θα πρέπει να απεξαρτηθεί εκπαιδευτικά η Κύπρος από την Ελλάδα ; Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν περισσότερα δομικά ή και άλλα προβλήματα από ότι στο κυπριακό ; Μήπως θα ήταν μια καλή κίνηση ταύτισης με τους Ελλαδίτες συναδέλφους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουμε και το δικό μας μισθολόγιο με το δικό τους ; Μήπως θα ήταν ακόμα καλά να αντιγράψουμε- για ακόμα περισσότερη ταύτιση- και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των ελλαδικών σχολείων ; Μήπως θα ήταν τελικά ωφέλιμο να εξηγήσει ο καθένας τι εννοεί λέγοντας εξάρτηση και απεξάρτηση ;

Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σε όλους τους τομείς – και στον εκπαιδευτικό - ήταν και είναι και σήμερα δεδομένη . Αυτή η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω προς όφελος όλων . Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε ήδη στην Κύπρο προϋποθέτει όραμα και σκληρή δουλειά . Δυστυχώς τέτοιες και άλλες ανακοινώσεις ,όπως αυτή που σχολιάζουμε, φανερώνουν διάθεση για προβολή προσκομμάτων και πρόκληση αχρείαστης έντασης .Είναι καθαρό ότι κάποιοι έχουν δυστυχώς επιλέξει το δρόμο των προσωπικών επιθέσεων , κι ας λένε ότι δεν το επιδιώκουν . Τους καλούμε να μείνουν στο πεδίο των επιχειρημάτων , στο πεδίο της δημιουργίας και όχι της άρνησης.

Γιώργος Σ. Γεωργίου
Εκπαιδευτικός