Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ


Μια πρωτοβουλία με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που δημιουργήθηκαν με βάση τα μνημόνια, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, ξεκίνησε από συναδέλφους στην Λάρνακα.

Έχει ήδη δημιουργηθεί ομάδα στο facebook με το όνομα:
ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
https://www.facebook.com/groups/1459998904217075/
Σκοπός της ομάδας είναι η ενημέρωση των συναδέλφων αλλά και η ανταλλαγή απόψεων για το πως πρέπει να οργανωθέι η αντίδραση του κλάδου.

Το πρώτο ενημερωτικό έντυπο αναφέρει τα εξής:ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Δ Κατηγορία:    Νεοεισερχόμενοι
·         Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας  πριν την 1.1.2012 έχουν μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% τα πρώτα δύο έτη. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εκπαιδευτικός θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της θέσης ( A8 ) , όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
Γ Κατηγορία: Καθηγητές που μονιμοποιούνται μετά την 1/10/2011
·         Όπως και οι Νεοεισερχόμενοι της κατηγορίας Δ έχουν χάσει πλήρως την κυβερνητική σύνταξη και το εφάπαξ.

Β Κατηγορία: Καθηγητές που δεν συμπληρώνουν την ηλικία των 45 ετών πριν την 1/1/2013
·         Εάν επιθυμούν να αποχωρήσουν πρόωρα πριν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης που είναι μέχρι αυτή τη στιγμή η ηλικία των 65 ετών θα έχουν σημαντική μείωση σε ολόκληρή τους την σύνταξη και το εφάπαξ σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Ηλικία Υποχρεωτικής Αφυπηρέτησης: 65ο
Ηλικία πρόωρης αφυπ.
Μείωση Σύνταξης
Μείωση Εφάπαξ
50
-
30,90%
51
-
29,60%
52
-
28,30%
53
-
26,90%
54
-
25,40%
55
-
23,80%
56
-
22,10%
57
-
20,30%
58
-
18,30%
59
-
16,20%
60
25,50%
14,00%
61
21,30%
11,60%
62
16,70%
9,00%
63
11,70%
6,20%
64
6,10%
3,20%
65
0,00%
0,00%

Α Κατηγορία: Καθηγητές που συμπληρώνουν την ηλικία των 45 ετών πριν την 1/1/2013
·         Εάν επιθυμούν να αποχωρήσουν πρόωρα πριν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν θα έχουν μειώσεις για την υπηρεσία τους πριν την 1/1/2013
·         Οι μειώσεις που είναι σύμφωνες με τον πιο πάνω πίνακα (ανάλογα με την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του καθενός) θα αφορούν ΜΟΝΟ την υπηρεσία τους μετά την 1/1/2013.

Διατάξεις του Νόμου Ν. 216 (Ι)/2012 που αφορούν την κατηγορία Α και Β. (πλήττουν κυρίως την κατηγορία Β)
·         Η σύνταξη και το εφάπαξ για την υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό.
·         Η σύνταξη και το εφάπαξ για την υπηρεσία μετά από την 1η Ιανουαρίου 2013 υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο όλων των μισθών της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού. (Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση στις συντάξεις και το εφάπαξ που πλήτει σε πολύ μεγάλο βαθμό όσους έχουν τα περισσότερα τους χρόνια μετά την 1/1/2013, δηλαδή τους κάτω των 45 ετών.)
·         Οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή  φιλοδώρημα έχει κερδηθεί με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Ο νόμος δίνει όμως την δυνατότητα να κατανέμεις μέρος του εφάπαξ ποσού σε ετήσια σύνταξη για να μειωθεί η φορολογία (με το ρίσκο να μην το πάρεις ποτέ ολόκληρο σε περίπτωση θανάτου).


Διατάξεις των Νόμων που αφορούν όλους.

·         Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου αναπροσαρμόζεται από το 2018 και μετά, κάθε πέντε (5) χρόνια, με τροποποίηση του παρόντος Νόμου, με βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, με πρώτη αναπροσαρμογή που θα αντιστοιχεί στη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά την πενταετία 2018 έως 2023.

·         Οι μειώσεις μισθών από το 2011 στο 2014 ανά κλίμακα έχουν ως εξής

Κλίμακα

Ποσοστό αποκοπών στο Μισθό 2014


Κλίμακα

Ποσοστό αποκοπών στο Μισθό 2014


Κλίμακα

Ποσοστό αποκοπών στο Μισθό 2014
Α8
20%
Α8
21%

Α10
29%

Α12
32%
Α8
22%

Α10
30%

Α12
32%
Α8
23%

Α10
31%

Α12
33%
Α8
24%

Α10
31%

Α12
34%
Α8
25%

Α10
32%

Α12
35%
Α8
25%

Α10
33%

Α12
35%
Α8
26%

Α11
33%

Α12
36%
Α8
26%

Α11
34%

Α12
37%
Α8
27%

Α11
34%

Α12(i)
37%
Α8
28%

Α11
35%

Α12(ii)
37%
Α8
28%
A13
38%