Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Απαιτούμε την άμεση άρση της αδικίας με τις μισθοδοτικές κλίμακες των Καθηγητών

Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών εκφράζει την αποφασιστικότητά της να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο την άρση της αδικίας και την κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας που καταγράφεται με τις μισθοδοτικές κλίμακες των Καθηγητών.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της ισχύος του «Περί μη παραχώρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων στους μισθούς των αξιωματούχων και εργοδοτούμενων και στις συντάξεις των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Νόμου», οι Καθηγητές θα έπρεπε να ανελιχθούν στο σύστημα των συνδυασμένων κλιμάκων (Α8-Α10-Α11) με βάση τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας που έχουν συμπληρώσει, ωσάν να μην είχαν εφαρμοστεί οι διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, ενέργεια στην οποία δεν έχει προβεί το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση.

Σημειώνουμε ότι το πιο πάνω αίτημα αποκατάστασης των κλιμάκων έχει τεθεί και κερδηθεί από τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών, μετά και από ξεκάθαρη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα.
Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών καλεί την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ να θέσει το θέμα  στην επικείμενη συνάντηση των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.


Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν συμφωνήσει στην άμεση τήρηση της νομιμότητας, θα καταθέσουμε πρόταση για μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη, ζητώντας τη στήριξη της ΟΕΛΜΕΚ.