Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 73/2011)


Oι πιο πάνω Τροποποιητικοί Κανονισμοί, ισχύουν από τις 11.3.2011. Οι κυριότερες αλλαγές στους υφιστάμενους Κανονισμούς (ΚΔΠ 223/76), που έγιναν με τους πιο πάνω τροποποιητικούς Κανονισμούς, είναι οι ακόλουθες:
(α) Κανονισμός 14: Οι συνήθεις εκθέσεις (Τύπος Β΄), που υποβάλλονταν από το διευθυντή του σχολείου προς το τέλος των εργασιών του σχολικού έτους, από το τρέχον σχολικό έτος θα υποβάλλονται μέχρι τις δεκαπέντε Μαΐου.
(β) Κανονισμός 16(3): Οι συνήθεις εκθέσεις (Τύπος Β΄), που συντάσσονται από τον οικείο επιθεωρητή και υποβάλλονταν εντός Μαΐου – Ιουνίου, από το τρέχον σχολικό έτος θα υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου.
(γ) Κανονισμός 17(1): Κατά τον ορισμό ομάδων επιθεωρητών για σύνταξη των ειδικών εκθέσεων λαμβάνεται πρόνοια ώστε δύο τουλάχιστον μέλη κάθε ομάδας να συνεχίζουν να υπηρετούν κατά το σχολικό έτος που ακολουθεί τη σύνταξη της έκθεσης.
(δ) Κανονισμός 17(3): Οι ειδικές εκθέσεις (Τύπος Γ΄), που συντάσσονται από ομάδα επιθεωρητών και υποβάλλονταν μέχρι το τέλος των θερινών σχολικών διακοπών, από το τρέχον σχολικό έτος θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου.
(ε) Κανονισμός 18: Προστίθεται νέα παράγραφος (2) σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση να διατυπωθεί δυσμενής κρίση σε οποιαδήποτε έκθεση ενημερώνεται γραπτώς ο επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός, του παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του προτού ληφθεί η τελική απόφαση η οποία του κοινοποιείται γραπτώς. Δυσμενής κρίση θεωρείται η επίκριση για ολιγωρία, παραλείψεις ή ανάρμοστη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(στ) Κανονισμός 21: Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, από το έτος σύνταξης ειδικής έκθεσης θα κοινοποιείται το περιεχόμενο της συνήθους εκθέσεως και της ειδικής εκθέσεως μέχρι τις δεκαπέντε Οκτωβρίου σε διεύθυνση που δηλώνει γραπτώς ο εκπαιδευτικός στον οικείο Γενικό Επιθεωρητή.
(ζ) Κανονισμός 22: Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει ένσταση με πλήρη δικαιολογητικά μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της βαθμολογίας του.
(η) Κανονισμός 23: Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η εξέταση των ενστάσεων και η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.
(θ) Κανονισμός 24: Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η απόφαση για την ένσταση είναι τελική και δεν μπορεί να γίνει επανεξέταση της ένστασης, εκτός αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε και η απόφαση που λήφθηκε κατά την εξέταση της ένστασης κριθεί άκυρη από το Ανώτατο Δικαστήριο.

2. Σημειώνεται ότι, από τις 11.3.2011, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των φακέλων εκθέσεών τους μετά από αίτησή τους προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και καταβολή του νενομισμένου τέλους των δεκαεπτά ευρώ (€17).


Τους Κανονισμούς (ΚΔΠ 223/76) που τροποποιήθηκαν μπορείτε να τους διαβάσετε εδώ:
Επιθεώρηση και Αξιολόγηση (ΚΔΠ 223/76)


Διαβάστε επίσης ολόκληρη την εκπαιδευτική Νομοθεσία και Κανονισμούς πιο κάτω:

       
*    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Θέσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου


Η ερχόμενη Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2011 ορίστηκε ως η καταληκτική ημερομηνία για δικαίωμα αιτήσεων εισδοχής στα Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.  Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ouc.ac.cy μέχρι και τα μεσάνυχτα της 30ης Μαρτίου.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Θεατρικές Σπουδές, Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία, Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τραπεζική/Χρηματοοικονομική), Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, Πληροφοριακά Συστήματα και Επιστήμες της Αγωγής.  Παράλληλα, θα προσφερθεί περιορισμένος αριθμός θέσεων σε Διδακτορικό επίπεδο σε όλα σχεδόν τα Προγράμματα, ενώ το Πανεπιστήμιο προσφέρει Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες Πτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ouc.ac.cy

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

«Ζεσταίνουμε το αβγό του φιδιού»

Με εμφανή ακόμα τα σημάδια της βίαιης επίθεσης, ο κ. Μιχάλης Τσιάκκας κάνει έκκληση προς τους αρμόδιους να περιορίσουν τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας, όσο είναι ακόμα νωρίς. «Δέρνουν ανυπεράσπιστους πολίτες και δεν έχει τιμωρηθεί κανείς», είπε στον «Π».Συναντήσαμε τον κ. Μιχάλη Τσιάκκα μεσημέρι, στη μέση της Λήδρας, μπροστά στο τραπεζάκι που πουλάει λαχεία. Ήταν εκεί από τις οχτώ, η ώρα είχε πάει δωδεκάμιση κι είχε βγάλει μονάχα 5,5 ευρώ μεροκάματο, όμως δεν παραπονιέται - του αρκεί να τα βγάζει πέρα απλώς και να σπουδάζει τις δυο κόρες του που ’ναι φοιτήτριες στην Αθήνα.

Η μία ασκούμενη δικηγόρος κι η άλλη φοιτήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παραπάνω από χρήματα, ο κ. Μιχάλης έχει να τους μεταδώσει τις ιδέες του και για την αγάπη του για τον άνθρωπο. «Τα κορίτσια μου τα γαλούχησα και τα μεγάλωσα πάντα με γνώμονα τις πανανθρώπινες αξίες. Δεν τα δηλητηρίασα με θρησκείες, με ιδεολογήματα. Πάντα με γνώμονα το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι σ’αυτό τον πλανήτη έχουν δικαίωμα στη ζωή. Αυτό πρέπει να υπερασπιζόμαστε, τη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν έφυγαν να σπουδάσουν, τους είπα ’δεν έχω τίποτα, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Αλλά θα σας δώσω με όλη μου τη δύναμη μια συμβουλή: Να μορφωθείτε. Να μην γίνετε σαν κι εμένα, είμαι σκλάβος’. Έχω πέσει από από σκαλωσιά, πέμπτο όροφο στο μεροκάματο, και τι δεν έκανα στην ζωή μου για να μεγαλώσω αυτά τα παιδιά. Δεν δέχομαι όμως το φασισμό, γιατί αυτοί όλοι είναι αδέρφια μου. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε - μόνο τις αλυσίδες μας, αυτές που μας δένουν σε μια μίζερη ζωή», λέει.

Η επίθεση στη Λήδρας

Για αυτές του τις ιδέες, το περασμένο Σάββατο ο 62χρονος λαχειοπώλης δέχθηκε επίθεση στη Λήδρας. Μέρα μεσημέρι, σε ένα παράδρομο του μεγάλου πεζόδρομου, από ομάδα ατόμων που, σύμφωνα με μάρτυρες που είδαν επιτόπου το σκηνικό, έφεραν διακριτικά του ΕΛΑΜ. Η φασαρία ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, όταν ομάδα έξι-εφτά νεαρών που μοίραζαν φυλλάδια του ΕΛΑΜ, τον ρώτησαν αν είναι υπέρ ή κατά των μεταναστών. «Μ’ αυτή τη λογική ρε παιδιά, τους είπα, πρέπει να φύγουν κι οι Κυπραίοι από την Αγγλία, από την Αμερική, τον Καναδά, οι Έλληνες από τη Γερμανία, το Βέλγιο ή την Αυστραλία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα; Έχουμε ένα σωρό άλλα προβλήματα να ασχοληθούμε», περιγράφει ο κ. Μιχάλης.
«Ε, και γιατί να το πω αυτό, έπεσαν πάνω μου. Φορούσα και κόκκινα, που τους ερεθίζουν. Ήταν 6-7 κι έκαναν κίνηση να μου επιτεθούν, αλλά πήγαν πίσω, γιατί έκανα εγώ πως θα έπαιρνα αλυσίδα, που ’χω δεμένο το τραπεζάκι μου. Εγώ είμαι 62 χρονών αλλά το λέει η καρδιά μου, δεν φοβάμαι. Η ζωή με γαλούχησε έτσι που ξεπέρασα το αίσθημα του φόβου, δεν φοβάμαι τίποτα, ούτε θεό ούτε διάολο. Φοβήθηκαν αυτοί κι έκαναν πίσω». Κι έπειτα, όταν ανέβηκε στη μοτοσυκλέτα του για να βρει τη γυναίκα του, να τον αντικαταστήσει για το μεσημβρινό του διάλειμμα, ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο. «Τους έδωσα κι εγώ με το κράνος, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να έπαθαν. Εγώ έπαθα ζημιά», λέει, με εμφανές ακόμα το σημάδι στο μέτωπο από το χτύπημα και μελανιασμένο το αριστερό του μάτι.Το αβγό του φιδιού

Την ίδια μέρα έκανε καταγγελία στην αστυνομία, όμως ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι θύτες, κι ας ήταν η επίθεση μεσημέρι Σαββάτου σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας, ενώπιον μαρτύρων. Ο ίδιος τώρα φωνάζει, όσο είναι ακόμα νωρίς, να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα. «Η Κύπρος δεν έχει ανάγκη πια από τέτοια φαινόμενα. Έχει ανάγκη από εθνική ομοψυχία, όλοι μαζί να δούμε πώς θα απελευθερωθεί αυτός ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη τον φασίστα με τα καπρίτσια του και τις βλακείες του, τις ξενόφερτες». Εξάλλου ο κ. Μιχάλης έχει ζήσει το φασισμό κι απ’ την ανάποδη μεριά, όταν μετανάστης στη Γερμανία, του επιτέθηκε ένας άντρας στο τρένο, ζητώντας του αυστηρά να βγει έξω. «Πήγα να του χιμήξω και φάνηκε δειλός κι έφυγε. Μες στο τρένο, η ώρα μία, δούλευα εγώ σε μια οικοδομή και την επισκεύαζα μόνος μου κι έφευγα στη μία-δύο το πρωί και γυρνούσα στο σπίτι που μου ’χαν παραχωρήσει. Πρέπει πλέον να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να περνούν τα διάφορα σοβαρά θέματα στο ντούκου και να τα αφήνουν στην τύχη. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις που αντιστρατεύονται την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις που πλασάρουν φασισμό. Και βία. Χωρίς λόγο και αιτία. Δέρνουν ανυπεράσπιστους πολίτες, ανυπεράσπιστους μετανάστες, μικρά παιδιά, γυναίκες και δεν έχει τιμωρηθεί κανείς απ’ αυτούς. Το κράτος, η πολιτεία τι κάνει; Αδρανεί, δεν κινείται. Βρίσκεται σε κατάσταση υπνηλίας. Ο κόσμος, η κοινωνία, πρέπει να αντιδράσει. Ας πάψει να εκτρέφει το αβγό του φιδιού. Το εξέθρεψαν και στη Γερμανία και το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, να υπάρχουν εκατομμύρια εκατόμβες νεκρών και να βγαίνουν τώρα οι μετεμψυχώσεις του Χίτλερ να αλωνίζουν τους δρόμους και να χτυπούν κόσμο», λέει.

Όσοι τους στηρίζουν

Κι έπειτα, για τον κ. Μιχάλη, ευθύνες δεν έχουν μόνο οι θύτες, «είναι άτομα με βρόμικα ένστικτα, εμπαθή, που βγάζουν τα υπαρξιακά τους προβλήματα μέσω της βίας», αλλά κι όσοι τους στηρίζουν. «Έχουν και δασκάλους, ο Αρχιεπίσκοπος γιατί τους χρηματοδοτεί όσο διαδίδεται; Αφού βγήκε και τους εκθείασε. Ο Αρχιεπίσκοπός μας. Αυτός που πρέπει να κρατάει όλο το λαό ενωμένο, εκθείασε το φασισμό. Αλλά τι να περιμένεις από έναν άνθρωπο που βγήκε με φασιστικές διαδικασίες; Εκλογές στις οποίες η ψήφος του λαού μπήκε στη γωνία κι εκλέχθηκε από τους εγκάθετους στα μοναστήρια», καταλήγει.

ΧΡΥΣΤΑ ΝΤΖΑΝΗ

ΠηγήΕφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η εκδήλωση-αφιέρωμα στον Καββαδία

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΔΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
 ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΟΕΛΜΕΚ: Κοινοποίηση Υπηρεσιακών Εκθέσεων / Αξιολογήσεων


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 (ΑΡ. 4481), οι νέοι Τροποποιητικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 73/2011) περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση).

Οι Κανονισμοί αυτοί οι οποίοι προέκυψαν μετά τα έντονα διαβήματα της Οργάνωσής μας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους (Γεν. Εισαγγελέα, Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΥΠΠ, Βουλή), και την απαίτησή μας για πλήρη διαφάνεια στις υπηρεσιακές εκθέσεις / αξιολογήσεις, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας για ενημέρωσή σας και σε γενικές γραμμές προνοούν:

α)       Το περιεχόμενο της συνήθους εκθέσεως (Έκθεση Διευθυντή) και την Ειδική Έκθεση (Έκθεση Επιθεωρητή) θα κοινοποιείται (ταχυδρομικώς) σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό λειτουργό μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

β)       Ο εκπαιδευτικός λειτουργός μπορεί με ένστασή του, μέσα σε 21 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης, να ζητήσει αναθεώρηση της βαθμολογίας του.

γ)       Αν υπάρχει πρόθεση για διατύπωση δυσμενούς κρίσης στις εκθέσεις, ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός και του παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του, προτού ληφθεί η τελική απόφαση η οποία του κοινοποιείται γραπτώς.

δ)       Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε δυο τουλάχιστον μέλη της ομάδας αξιολόγησης (τριμελές κλιμάκιο), να συνεχίζουν να υπηρετούν κατά το σχολικό έτος που ακολουθεί τη σύνταξη της έκθεσης.

Με τη δημοσίευση των Κανονισμών αυτών, οι εκπαιδευτικοί έχουν πλέον και το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους τους με τις υπηρεσιακές εκθέσεις / αξιολογήσεις που βρίσκονται στην Ε.Ε.Υ.

Οι εξελίξεις αυτές, τόσο της κοινοποίησης των εκθέσεων όσο και της πρόσβασης στους φακέλους με τις υπηρεσιακές εκθέσεις που βρίσκονται στην Ε.Ε.Υ., χαρακτηρίζονται ως θετικές, αφού ικανοποιούνται δυο σημαντικά συνδικαλιστικά αιτήματα της Οργάνωσής μας, τα οποία έχουν άμεση σχέση με διαφανείς διαδικασίες, τις οποίες απαιτούσαμε εδώ και πολλά χρόνια.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Περί …ελληνοφώνων


Ευτυχώς που ζούμε στο 2011. Διαφορετικά, η απειλή που ελλοχεύει στα γραφόμενα του κ. Ανδρέα Μορφίτη, μέλους του Π.Γ. και έμμισθου στελέχους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, μπορεί να μας έκανε και ….μετανάστες για να γλυτώσουμε τη ζωή μας. Ακούστε: ΄΄ Αν η υβριστική αυτή δήλωση διατυπωνόταν πριν από μερικές δεκαετίες, ολόκληρος ο Κυπριακός Ελληνισμός θα ξεσηκωνόταν. Τώρα η απόλυτη σιωπή και η απόλυτη ανοχή…΄΄ (Σημερινή, 14/03/11).
Και ποια είναι παρακαλώ αυτή η φοβερή ύβρις που προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του κ.Μορφίτη, αλλά και άλλων, γνωστών για την …αυθεντική ελληνικότητά τους ;
Αναφερόμενος στα θλιβερά γεγονότα που επισυνέβηκαν στο Λύκειο της Βεργίνας και προφανώς χωρίς να παραπέμπω σε εθνοτική καταγωγή ή  προέλευση, χρησιμοποίησα τον όρο ΄΄ελληνόφωνοι μαθητές΄΄ κατ΄αναλογία του ΄΄αραβόφωνοι ΄΄ για να προσδιορίσω δύο διαφορετικές  γλωσσικές ομάδες ανθρώπων που συνεπλάκηκαν. Τίποτε άλλο.
Ω της αμαρτίας και της ντροπής!!! Πώς ετόλμησα εγώ ο μη πιστοποιημένος έλληνας να διατυπώσω τον απαράδεκτο αυτό ισχυρισμό, εγώ ΄΄ο Ελληνοκύπριος Υποδιευθυντής ο οποίος τάχθηκε να γαλουχήσει τα παιδιά μας με τις αρχές και τις αξίες της Ελληνικής Παιδείας΄΄ να προσβάλει τα ιερά και τα όσια.
Μπορούμε να σοβαρευτούμε κύριοι; Θα αρχίσουν τώρα κάποιοι να μοιράζουν πάλι πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης;  Ή νομίζετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεικνύουμε σε σας την πίστη μας στις αξίες του ελληνικού πολιτισμού; Ειδικά σε σας; Αυτή την πίστη την έχουμε κατοχυρώσει από καιρό. Γιατί, για μας η ελληνικότητα δεν είναι θέμα δήλωσης στα μπαλκόνια, για χάρη μιας άθλιας ψηφοθηρίας ούτε και μόνο θέμα καταγωγής. Είναι ζήτημα αγωγής και αγώνα καθημερινού αλλά και μιας ενσυνείδητης μέθεξης με τις διαχρονικές έννοιες της δημοκρατίας, του μέτρου, του διαλόγου, της ανοχής, της ελευθερίας, που αποτελούν συστατικά στοιχεία και υψηλές κατακτήσεις της ελληνικής παιδείας. Κι εδώ έχουμε δώσει όλοι τις εξετάσεις μας, Ως άτομα και ως πολιτικοί χώροι. Γιαυτό μην προκαλείτε…
Έτσι τη βιώνουμε εμείς την ελληνικότητά μας, έτσι τη διδάσκουμε και στα παιδιά μας. Τους λέμε βέβαια πως σπουδαίοι ΄Ελληνες υπήρξαν κι ο Ρίτσος κι ο Νίκος Μπελογιάννης κι η Ηλέκτρα κι οι διακόσιοι της Καισαριανής που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς αφού πρώτα δακτυλοδείκτηκαν από τους ΄΄έλληνες΄΄ ταγματασφαλίτες. Ήταν κι αυτοί Έλληνες; Ήταν Έλληνες κι αυτοί που άνοιξαν την Κερκόπορτα στον Τούρκο; Δε μιλάς κ. Μορφίτη. Τι να πεις;
Ούτε να καταδικάσεις τα επεισόδια δεν τόλμησες. Τόση ευαισθησία…  Κάποιοι άλλοι φάνηκαν  σοφότεροι: ΄΄ Η ελληνική παιδεία και ο ελληνικός πολιτισμός ουδέποτε ανέκτηκαν τέτοιες συμπεριφορές και αυτό το λέω για να το ακούσουν κάποιοι που υψώνουν την ελληνική σημαία και τα εθνικά λάβαρα στο όνομα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας΄΄ (Ν.Τορναρίτης, 19/02/11). Μάλλον ο κ.Τορναρίτης εννοεί τα ελαμίτικα, ΄΄ωραία παιδιά΄΄ του Αρχιεπισκόπου. Αυτού που πρότεινε πως ΄΄για τη λύση, θα πρέπει να φύγουν οπωσδήποτε οι έποικοι που είναι και στις δύο πλευρές, οι Έλληνες και οι ερχόμενοι από την Τουρκία ΄΄. Αμάν, αμάν… Έποικοι οι Έλληνες; Πάλιν δε μιλάς κ.Μορφίτη; E, τι να πεις;   Απόλυτη σιωπή. Ακριβώς επειδή ο λαός επέδειξε κάποτε απόλυτη ανοχή. Και δεν εφάρμοσε τον Όρκο του Δημόφαντου(416 π.Χ): ΄΄ Θα σκοτώσω με τα λόγια μου και τα έργα μου όποιον καταλύσει την Αθηναϊκή Δημοκρατία…΄΄
Τέρμα, λοιπόν τα πονηρά και οι ανομιμοποίητες φιλοδοξίες ορισμένων. Μπρος στα μάτια μας κάποιοι οργανώνουν νέα παιδιά κατά τα φασιστικά πρότυπα του μεσοπολέμου, στο όνομα της καθαρότητας της ελληνικής μας φυλής. Κλείνω: ΄΄ Η ιστορία είναι εκεί για να μας νουθετεί και κυρίως να μας θυμίζει ότι κάπως έτσι ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα όλοι οι δικτάτορες. Μουσολίνι, Χίτλερ, Μεταξάς. Οι τρεις αυτοί έχουν ένα κοινό σημείο. Χρησιμοποίησαν τον ελληνικό πολιτισμό αλά καρτ. Επικεντρώθηκαν στην Αρχαία Σπάρτη. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια στρατοκρατούμενη νεολαία η οποία στη συνέχεια θα γινόταν στρατός για να τους φέρει στην εξουσία. Το τραγικό είναι ότι και οι τρεις τα κατάφεραν΄΄  (Δ.Διονυσίου, Πολίτης, 15/11/10).
 Το αυγό του φιδιού έσπασε. Και αναδίνει δυσάρεστες, μα γνωστές από περασμένες δεκαετίες μυρωδιές. Και μέσα στην μπόχα ζαλίστηκαν κάποιοι και οδηγούνται στην παράκρουση…
Γιώργος Κ. Γεωργίου
Φιλόλογος, Β.Δ.
Υποψήφιος Βουλευτής
ΑΚΕΛ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Νέες Δυνάμεις
(email: odysseas1@cytanet.com.cy) 

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

"Το μήνυμα των Τ/Κ στην Άγκυρα είναι ξεκάθαρο: Το παιχνίδι τελείωσε. Σεβαστείτε τους Κυπρίους που θέλουν λύση και επανένωση"


ΣΕΝΕΡ ΕΛΤΣΙΛ - Στις Βρυξέλλες η Συνδικαλιστική Πλατφόρμα

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει στα τέλη Μαρτίου αντιπροσωπεία της τ/κ Συνδικαλιστικής Πλατφόρμας για την πραγματοποίηση συμβολικής κινητοποίησης έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της κινητοποίησης και των επαφών με αξιωματούχους της ΕΕ, θα είναι να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις πραγματικότητες στα κατεχόμενα, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» ο γενικός γραμματέας της Συντεχνίας Τ/κ Δασκάλων (KTOS) Σενέρ Ελτσίλ. «Το παιχνίδι τέλειωσε» για την Τουρκία τονίζει ο Τ/κ συνδικαλιστής διαμηνύοντας ότι η ψευδοκυβέρνηση δεν εκπροσωπεί τους Τ/κ, κάτι που αποδεικνύεται από τις χιλιάδες που μαζεύτηκαν στην κατεχόμενη Λευκωσία την περασμένη Τετάρτη στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα ότι θέλουν λύση και ομοσπονδιακή επανένωση για να μην είναι δούλοι και όμηροι της Άγκυρας. «Θέλουμε να διοικούμε τους εαυτούς μας», «δεν θέλουμε την επιβολή του τουρκικού οικονομικού πακέτου», προσθέτει ο Σ. Ελτσίλ. Τονίζει παράλληλα ότι μετά την εκπνοή του τελεσίγραφου προς την ψευδοκυβέρνηση για παραίτηση ή απόσυρση του πακέτου στις 25 Μαρτίου, το επόμενο συλλαλητήριο θα μεταφερθεί από την πλατεία Ινονού στο δρόμο όπου βρίσκεται η ψευδοβουλή και η λεγόμενη «πρεσβεία» της Τουρκίας στα κατεχόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας της KTOS επισημαίνει ότι η Άγκυρα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει το ξεκάθαρο μήνυμα των Τ/κ και αποκρύβει τις πραγματικότητες από τον τουρκικό λαό και τη διεθνή κοινότητα και υπογραμμίζει ότι οι Τ/κ δεν είναι παιδιά κανενός, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Καλεί δε την Τουρκία να σεβαστεί τους Τ/κ και τους Ε/κ και χαρακτηρίζει παράνομη την κατοχική παρουσία της στην Κύπρο. Απορρίπτει τέλος τις κατηγορίες ακροδεξιών κύκλων ότι οι προοδευτικοί Τ/κ εφαρμόζουν σχέδια των Ε/κ και καλεί τους σοβινιστές και στις δύο πλευρές να μαζευτούν σε ένα γήπεδο και να τσακωθούν μεταξύ τους αφήνοντας ήσυχους τους Ε/κ και Τ/κ πατριώτες…


Πώς αξιολογείτε το συλλαλητήριο της 2ας Μαρτίου, τη δεύτερη μαζική κραυγή των Τ/κ προς την Άγκυρα;

Το πρόσφατο συλλαλητήριο της περασμένης Τετάρτης ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση που οργανώθηκε για να διαμηνύσουμε ότι οι Τ/κ θέλουν λύση και επανένωση, θέλουν μια και μοναδική ομοσπονδιακή ενωμένη Κύπρο. Αυτός ήταν ο ένας κύριος στόχος ενώ ο άλλος ήταν το αίτημα των Τ/κ να διοικούν τους εαυτούς τους. Δεν γίνεται να είμαστε δούλοι ή όμηροι της Τουρκίας. Ήταν ένα δυνατό μήνυμα.

Κατορθώσαμε να μαζέψουμε στην πλατεία Ινονού περίπου 78 χιλιάδες άτομα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πλήθους στην ιστορία μας. Ήταν πολύ πετυχημένο το συλλαλητήριο που διοργάνωσε η Συνδικαλιστική Πλατφόρμα. Πρέπει να πω ότι πέραν από τα 28 μέλη της Πλατφόρμας, είχαμε και την υποστήριξη συντεχνιών εκτός της Πλατφόρμας. 44 συνδικαλιστικές οργανώσεις στο σύνολο και έξι πολιτικά κόμματα υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια.

Το μήνυμα προς την Τουρκία ήταν ξεκάθαρο και ο στόχος του συλλαλητηρίου ήταν να στείλουμε ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα.

Είμαστε αντίθετοι στις ενέργειες της Τουρκίας στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Αρκετά. Το παιχνίδι τέλειωσε (Game Over).

Την ίδια μέρα με το συλλαλητήριό μας, η «κυβέρνηση» μαριονέτα εδώ είχε συνεδρία και ανακοίνωσε ότι επιμένει να προτείνει διάλογο για βελτίωση του «πακέτου λιτότητας». Στην πραγματικότητα δεν είναι όμως ένα «πακέτο λιτότητας». Είναι ένα πακέτο επιβολής της Τουρκίας. Πήραν διαταγή από την Άγκυρα να επιβάλουν αυτό το πακέτο στους Τ/κ και επιμένουν ότι έχουν υποστήριξη. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Εάν κατορθώσαμε να μαζέψουμε τόσο κόσμο στην πλατεία Ινονού, λαμβάνοντας υπόψιν όλους αυτούς που λόγω προβλημάτων δεν βρίσκονταν εκεί, σημαίνει ότι όλη η τ/κ κοινότητα ήταν μαζί μας. Μας υποστήριξε και είναι κάτι που δείχνει ότι η «κυβέρνηση» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας έχασε τα ερείσματά της εντός των Τ/κ. Σχεδόν όλη η τ/κ κοινότητα μάς υποστηρίζει, με εξαίρεση κάποιες ακροδεξιές οργανώσεις. Δεν είναι τίποτα αυτοί. Ακόμη και ο Ραούφ Ντενκτάς δήλωσε ότι θα συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά δεν το έπραξε γιατί φοβόταν ότι θα υπήρχαν συγκρούσεις… Στην πραγματικότητα δεν θέλουμε τον Ραούφ Ντενκτάς. Δεν συμφωνούμε μαζί του. Οι αντιλήψεις του και η ιδεολογία του είναι υπεύθυνη για τα όσα υποφέρουμε σήμερα. Ακόμη ο πατέρας Ντενκτάς δήλωσε ότι το συλλαλητήριο έδειξε ότι οι Τ/κ δεν είναι εχθροί με τους απλούς Τούρκους, αλλά έχουν πρόβλημα με την τουρκική κυβέρνηση. Εμείς όμως πάντοτε λέγαμε και λέμε και το είχαμε ως πανό στο συλλαλητήριο ότι όλοι οι λαοί είναι φίλοι μας. Όχι μόνο ο τουρκικός λαός. Και ο ελληνικός και ο αγγλικός λαός δεν είναι εχθροί μας, ούτε εχθροί μεταξύ τους. Όλοι οι λαοί είναι αδέρφια. Αυτό πιστεύουμε και το πρόβλημά μας είναι με τους καπιταλιστές κρατούντες στην Τουρκία και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Είμαστε ενάντια στην πολιτική της Τουρκίας, όχι ενάντια στον απλό άνθρωπο στους δρόμους της Τουρκίας. Αυτό για μας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειαζόταν να το επισημάνει ο Ραούφ Ντενκτάς. Ξέρουμε τι θέλουμε.

Έχουν γίνει σειρά κινητοποιήσεων και απεργιών με αποκορύφωμα τα δύο συλλαλητήρια της 28ης Ιανουαρίου και της 2ας Μαρτίου. Πώς προχωράτε τώρα;

Η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλει καταστάσεις επί των Τ/κ και εμείς διαδηλώνουμε. Διερωτόμαστε τι μένει να κάνουμε. Στο άμεσο μέλλον, περί τα τέλη Μαρτίου, πιθανότατα από τις 21 μέχρι τις 25 Μαρτίου, αποφασίσαμε ως Συνδικαλιστική Πλατφόρμα να μεταβούμε στις Βρυξέλλες. Μια συμβολική αντιπροσωπεία Τ/κ συνδικαλιστών θα διαμαρτυρηθεί ενάντια στην Τουρκία έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε επίσης επαφές με αξιωματούχους της ΕΕ και ηγέτες πολιτικών ομάδων στην Ευρωβουλή. Στόχος αυτής της κινητοποίησης και των επαφών μας θα είναι να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο και γιατί διαδηλώνουν οι Τ/κ. Ο λόγος που επιβάλλεται να το κάνουμε αυτό είναι γιατί δεν γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι από πρώτο χέρι την κατάσταση των Τ/κ. Η λεγόμενη κυβέρνηση εδώ και ο Ντερβίς Ερογλου δεν αντιπροσωπεύουν τους Τ/κ, δεν μας εκπροσωπούν. Εκπροσωπούν τα συμφέροντα και υπερασπίζονται τα οφέλη της Τουρκίας αντί της τ/κ κοινότητας. Αυτές είναι οι πραγματικότητες για την κατάσταση των Τ/κ στην Κύπρο και αυτά θα παρουσιάσουμε στους Ευρωπαίους. Χρειαζόμαστε διεθνή αλληλεγγύη και υποστήριξη. Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις μάς υποστηρίζουν, αλλά θα οργανώσουμε την επίσκεψη και τη δράση μας στις Βρυξέλλες από μόνοι μας.

Εντός Κύπρου τι σχεδιάζετε;

Έχουμε δώσει τελεσίγραφο στη λεγόμενη κυβέρνηση μέχρι τις 25 Μαρτίου. Τους έχουμε δώσει δύο επιλογές, είτε να παραιτηθούν είτε να ανακοινώσουν ότι δεν θέλουν να επιβάλουν το πακέτο. Εάν δεν παραιτηθούν και εάν δεν αποσύρουν το πακέτο που επιβάλλει η Τουρκία θα προχωρήσουμε σε μια σειρά πολλών κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων. Έχουμε την υποστήριξη του κόσμου και όσο περνά ο καιρός μάς υποστηρίζουν όλο και περισσότεροι Τ/κ. Είμαστε πολύ δυνατοί. Τόσες χιλιάδες από την τ/κ κοινότητα μάς υποστηρίζουν στον αγώνα μας.

Μετά τις 25 Μαρτίου, το νέο ενδεχόμενο συλλαλητήριο δεν θα γίνει στην πλατεία Ινονού. Θα μεταφερθούμε στο δρόμο της «βουλής» και της «πρεσβείας» της Τουρκίας. Εκεί θα γίνει η επόμενη μαζική κινητοποίησή μας εάν η «κυβέρνηση» δεν ανταποκριθεί στο χρόνο που της δώσαμε. Δεν μας ενδιαφέρει εάν επιχειρήσουν να κλείσουν το δρόμο. Οι δρόμοι ανήκουν στον κόσμο, όχι στον τουρκικό στρατό και την «πρεσβεία». Δεν θα κάνουν ότι θέλουν πλέον.

Τι γίνεται με τις απεργίες; Θα ανασταλούν μέχρι τις 25 Μαρτίου;

Έχουμε αναστείλει απλά τις απεργίες στα σχολεία. Οι απεργίες στα «δικαστήρια» και στο «τελωνείο» συνεχίζονται. Είναι αποφάσεις τακτικής για τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα εμείς δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο, ενέργεια και να έχουμε επιπλέον οικονομικό κόστος για την υποστήριξη των απεργών και θέλουμε να ρίξουμε το βάρος μας στις κινητοποιήσεις μας.

Πώς είδατε αυτή τη φορά την αντίδραση της Τουρκίας;

Αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νταβούτογλου, είπε ότι υπάρχει «δημοκρατία» στο βόρειο μέρος της Κύπρου και μπορούν να κάνουν διαδηλώσεις, αλλά αυτές να μην στρέφονται ενάντια στην Τουρκία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι εμείς διοργανώνουμε τα συλλαλητήρια και τις διαδηλώσεις ενάντια ακριβώς στην Τουρκία. Όμως δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Επιχειρούν να αποκρύψουν την πραγματικότητα, όχι μόνο για εσωτερική χρήση προς τον τουρκικό λαό, αλλά και για να κρύψουν τις πραγματικότητες στο βορρά και από τη διεθνή κοινότητα. Ο αγώνας μας είναι ξεκάθαρος και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας.

Και ο κ. Μπαγίς δήλωσε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αντιμιλούν στους γονείς τους, αναφερόμενος στην Τουρκία ως «μητέρα πατρίδα» των Τ/κ.

Ο κ. Μπαγίς πρέπει να γνωρίζει ότι οι Τ/κ δεν είναι παιδιά του. Είμαστε αδέρφια του. Όμως είμαστε αδέρφια και με τους Ε/κ συμπατριώτες μας, είμαστε αδέρφια και με τον ελληνικό, τον τουρκικό και τον αγγλικό λαό. Με όλους τους λαούς. Δεν είμαστε παιδιά κανενός, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Πρέπει να μας σεβαστούν. Τέτοιες δηλώσεις και αντιλήψεις είναι εξευτελιστικές για τους Τ/κ.

Η Τουρκία παραμένει στην Κύπρο υπό τη δικαιολογία των εγγυητικών δικαιωμάτων της. Τα εγγυητικά δικαιώματα όμως μιλούν για διατήρηση της ενότητας της Κύπρου και της συνταγματικότητας. Η Τουρκία δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ για να μεταφέρει πληθυσμό για να αλλοιώσει δημογραφικά τον πληθυσμό. Ούτε για να διανέμει τις ε/κ περιουσίες στους έποικους από την Τουρκία. Ούτε για να παραχωρεί «υπηκοότητες» της «ΤΔΒΚ». Ούτε για τη δημιουργία ενός ψευδοκράτους ή καθεστώτος εδώ. Ούτε για να κρατεί αιχμάλωτη τη βούληση των Τ/κ. Η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί όλες τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες και να σεβαστεί τόσο τους Τ/κ όσο και τους Ε/κ. Αυτό το νησί ανήκει στους Κυπρίους. Πρέπει να το σεβαστούν αυτό και εμείς τους στέλνουμε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα.

Πώς απαντάτε στις κατηγορίες ότι οι Τ/κ συνδικαλιστές και οι προοδευτικοί Τ/κ καθοδηγούνται από την ε/κ πλευρά;

Είναι η γνωστή κακόγουστη προπαγάνδα τους. Πιστεύω ότι τα ίδια αντιμετωπίζουν οι προοδευτικοί Ε/κ στη δική σας πλευρά. Οι πατριώτες που αγαπούν τη χώρα τους χαρακτηρίζονται και στην ε/κ κοινότητα, «ελληνόφωνες Τούρκοι». Έχουν παρόμοια ιδεολογία και παρόμοιες κατηγορίες. Για αυτό είναι φασίστες και ρατσιστές. Εδώ έχουμε αρκετούς και στην ε/κ κοινότητα έχετε παρόμοιες καταστάσεις. Πιστεύω θα ήταν καλύτερα να τους παραχωρήσουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και να τους αφήσουμε να «μοιραστούν» τον εθνικισμό και τους καβγάδες τους. Εκμεταλλεύονται το αίμα, τα δάκρυα και τον πόνο των ανθρώπων για την προπαγάνδα τους και στρέφονται ενάντια των πατριωτικών δυνάμεων και στις δύο κοινότητες. Αρκετά υποφέραμε από τη δράση τους. Φτάνει πια.

Εάν θέλουν να τσακώνονται και να επιτίθενται ας πάψουν να το κάνουν προς τους πατριώτες της κοινότητάς τους. Ας μαζευτούν σε ένα γήπεδο και να παλέψουν μεταξύ τους. Τους υποσχόμαστε ότι εμείς θα μείνουμε απλοί θεατές…

Λένε πολλά για μένα και για άλλους προοδευτικούς Τ/κ. Δεν με ενδιαφέρει θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την πατρίδα μας.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ενδιαφέρει Αδιόριστους Εκπαιδευτικούς


ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ (μέχρι 18/3)

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤ07/10
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, οι οποίοι δύνανται να κληθούν να διδάξουν στα Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)».
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία των Προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας στο «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)». Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα ενταχθούν σε μητρώο, από το οποίο δύνανται να κληθούν να διδάξουν στο πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα στα εξής θέματα για διδασκαλία:
- Θέατρο
- Τέχνη
- Φυσική Αγωγή
- Οικιακή Οικονομία
- Δημοσιογραφία
- Μουσική
- Πληροφορική
- Ελληνικά
- Μαθηματικά
- Ξένες Γλώσσες (Ρωσικά, Ρουμάνικα, Βουλγάρικα, Γεωργιανά, Αραβικά, Τουρκικά).
Συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί:
1. Η διδασκαλία ή/και προσφορά υπηρεσιών σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του κάθε Προγράμματος.
2.  Η καταγραφή δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στα πλαίσια των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενημέρωσης της σχολικής μονάδας.
3. Η ετοιμασία εξαμηνιαίων εκθέσεων για τις δραστηριότητες.
 4.  Η ετοιμασία εξαμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες.
5. Η επίβλεψη εργασιών χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.
6. Η συνεργασία με τους υπευθύνους του προγράμματος των σχολείων ΖΕΠ.
7. Η τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγιο, στοιχεία εκπαιδευομένων, κτλ.)
8. Η παράδοση των εγγράφων στους υπευθύνους του προγράμματος των σχολείων ΖΕΠ.
9. Η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά καθορίζονται (π.χ. παράδοση εντύπων).
10. Η ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων στους οποίους διεξάγονται τα προγράμματα καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.
11. Ο χειρισμός θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
12. Εκτέλεση αναγκών του προγράμματος ή/και των σχολικών μονάδων των ΖΕΠ με βάση τις οδηγίες των υπεύθυνων κεντρικών Συντονιστών ΖΕΠ.

Η σύμβαση θα υπογράφεται ξεχωριστά με το κάθε άτομο που κρίνεται ως δικαιούχος και η διάρκεια θα είναι μέχρι και 12 μήνες. Το μητρώο θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα 29 μηνών  από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους εκπαιδευτές, ανά χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 45΄, ανέρχεται στα €16.64.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα που κατέχουν τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα προσφερόμενα θέματα (βλ. Παράγραφος 3.1 εγγράφων διαγωνισμού)
ή
Πτυχίο Δασκάλου/Τμήματος Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν
2.       Πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας.

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι τις 18 Μαρτίου 2011 και ώρα 09:00 στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
1) http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/zep/prosfores/ekt0710/ipiresies_ekpaidefton.zip
2) 22806310 ή 25822850 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας)

τα οποία περιλαμβάνουν όλες τισ λεπτομέρειες και τισ αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Πολιτικοί πρόσφυγες και «Μυθολογία»


Του Κώστα Χριστοδουλίδη - Υπεύθυνος του Γραφείου Ευρωπαϊκών της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ

Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος της μετανάστευσης. Πόσο μάλλον για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αιτητών ασύλου και των πολιτικών προσφύγων. Είναι εύηχο να υποστηρίζει κανείς ότι ένα κράτος μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει τα κύματα των μεταναστών. Ότι εξαρτάται κύρια από την πολιτική ενός κράτους. Ακόμα ότι, φτιάχνοντας στρατούς στα σύνορα, θαλάσσια ή χερσαία, αυξάνοντας κατά εκατομμύρια ευρώ τους προϋπολογισμούς για δυνάμεις ασφαλείας, ή ονομάζοντας όλους τους αιτητές ασύλου ως «ψευδό-πρόσφυγες» που επέλεξαν τη θαλπωρή της Κύπρου για να εγκατασταθούν, μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο διεθνές πρόβλημα.

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Δεν συνεισφέρουμε, εάν λαϊκίζουμε. Συνεισφέρουμε αν πρώτα αντιληφθούμε τους λόγους και τα αίτια της αυξανόμενης ροής ξένων. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι οι πόλεμοι και οι στρατιωτικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες που προκαλούν τσουνάμι προσφύγων. Ένας άλλος, αλληλένδετος λόγος είναι η φτώχεια που επιτείνεται στις τρίτες χώρες. Και για τους δύο αυτούς λόγους, είτε μας αρέσει είτε όχι, η διεθνής κοινότητα, είτε τους προκάλεσε είτε τους συντηρεί, επιτρέποντας κύρια στο αιμοσταγές πρόσωπο της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων και της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης να προκαλέσουν ή διαιωνίσουν συγκρούσεις και μια γενικευμένη ανισότητα.

Ας δούμε τα στοιχεία του 2009 όπως καταγράφονται από τον ΟΗΕ.

1. Οι πόλεμοι δημιουργούν πρόσφυγες όσο ποτέ άλλοτε.

Μόνο από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράκ, όπου μαίνονται πόλεμοι και επεμβάσεις, ο αριθμός του πληθυσμού τους που αφορά την προσφυγική ιδιότητα ξεπερνά τα δέκα (10) εκατομμύρια. Στη Μέση Ανατολή συνολικά, όπου η κατοχή της Παλαιστίνης και τα εθνικά προβλήματα δεσπόζουν των αιτιών του προβλήματος, ο αριθμός αυτός ξεπερνά τα τέσσερα (4) εκατομμύρια. Στην Ανατολική Αφρική (Κένυα, Τανζανία κ.α.)  και στο Κέρας της Αφρικής (Αιθιοπία, Σομαλία κ.α.) όπου οι χώρες υπήρξαν για αιώνες αποικίες για τη γεωστρατηγική τους θέση και τις πρώτες ύλες και σπαράσσονται ακόμα από εμφύλιους πολέμους, οι πρόσφυγες ξεπερνούν τα τέσσερα (4) εκατομμύρια. Ακόμα υπάρχουν πέραν των εφτά (7) εκατομμυρίων προσφύγων χωρίς κράτος καταγωγής. Συνολικά 36,5 εκατομμύρια επίσημα καταγεγραμμένοι πρόσφυγες (2009), αποτέλεσμα των πολέμων και των ξένων εξαρτήσεων που υπονόμευσαν τον εθνικισμό. Κατά το 2009 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός βίαια εκτοπισμένων ατόμων από το 1995 και εντεύθεν. Αποδεικνύεται το αυτονόητο, ότι στην περίοδο της νέας τάξης πραγμάτων, τα κύματα των προσφύγων διεθνώς αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

 2. Οι πρόσφυγες δεν επαναπατρίζονται λόγω των πολέμων.

Οι όροι αιτητής ασύλου και πρόσφυγας, όπως σημειώνει ο ΟΗΕ, συχνά συγχύζονται. Αιτητής ασύλου είναι ένα πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι πρόσφυγας αλλά το καθεστώς δεν έχει οριστικά ξεκαθαριστεί. Τα εθνικά συστήματα αποφασίζουν ποιοι αιτητές ασύλου χρήζουν διεθνούς προστασίας στη βάση των διεθνών συμβάσεων και κανόνων. Εκείνοι που μέσα από κατάλληλες διαδικασίες κρίνονται ως μη πρόσφυγες ή ότι δεν χρήζουν οποιασδήποτε μορφής διεθνούς προστασίας μπορούν να σταλούν πίσω στις χώρες καταγωγής τους. Όμως η επιστροφή αιτητών είναι συνυφασμένη με την κατάσταση στη χώρα τους. Τον περασμένο χρόνο οι συνθήκες στις χώρες καταγωγής ήταν οι χειρότερες από ποτέ, αφού καμία μεγάλη κρίση δεν εξομαλύνθηκε (Αφγανιστάν, Σομαλία, Σουδάν, Ιράκ, Κονγκό). Γι΄ αυτό ο αριθμός επιστροφών μειώθηκε κατά 75%.

 3. Αναπόφευκτα επομένως αυξάνεται ο αριθμός των προσφύγων στις αναπτυγμένες και άλλες χώρες.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες διεθνούς αναρχίας, πολέμου και υπανάπτυξης, είναι φυσικό η μετανάστευση να είναι η μόνη επιλογή για τα πρόσωπα που κινδυνεύουν με τη ζωή τους. Η Κύπρος έχει υποδεχτεί αυξανόμενο αριθμό αιτούντων ασύλου από το 2000 μέχρι το 2009 και ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, το 2004. Οι πρόσφυγες με καταγωγή την Παλαιστινιακή Δυτική όχθη και τη Γάζα που διαμένουν στην Κύπρο, ήσαν μόνο 4 το 2000 ενώ αυξήθηκαν σε 1,306 το 2009. Οι δε πρόσφυγες από το Ιράκ που διαμένουν στην Κύπρο, ήσαν μόνο 20 το 2000, ενώ το 2009 αυξήθηκαν σε 537.

Πιο έντονα φαινόμενα αντιμετωπίζουν και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μάλτα αιτήθηκαν κατά το 2009 άσυλο ή προστασία 6,000 άτομα. Στην Ελλάδα από το 2007 έως το 2009 αιτήθηκαν άσυλο πέραν των 5,000 Αφγανών, 8,000 Ιρακινών, 20,000 Πακιστανών. Στη Φινλανδία ο αριθμός φτάνει τις 7,500, μόνο για το 2009, στη Δανία τις 20,000, στο Βέλγιο τις 15,000, στην Αυστρία οι αιτητές έφτασαν σχεδόν στις 40,000, στη Γαλλία τις 200,000 και στη Βρετανία τις 270,000.

Επομένως, ο αριθμός των αιτητών ασύλου και των προσφύγων στην Κύπρο συμπεραίνεται χωρίς ενδοιασμό ότι δεν είναι αποτέλεσμα ενός δήθεν υπερπρονομιακού περιβάλλοντος για τους ξένους. Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν και σε άλλες χώρες.

Γενικότερα, μπορεί να εξαχθεί το ασφαλές συμπέρασμα ότι οι λόγοι αύξησης του αριθμού των αιτητών και των προσφύγων είναι εντελώς διαφορετικοί από την αβάσιμη, αντιεπιστημονική και εν δυνάμει λαϊκιστική θέση, ότι ευθύνεται η πολιτική του κράτους που υποδέχεται τους ξένους, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κύπρου.
 4. Κράτη φρούριο: μια πολιτική που απέτυχε.

Σε μια σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ το 2006, εγκρίθηκε η εξής ανάλυση με ορίζοντα το 2025: «Η παγκοσμιοποίηση θα παράξει νικητές και ηττημένους σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και κοινωνιών. Στην Αφρική ο μέσος όρος ζωής θα είναι τα 22 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός θα συγκεντρώνεται σε μέγα-πόλεις όπου οι περισσότεροι θα είναι άνεργοι με συνέπειες την ανθρωπιστική καταστροφή, την απόγνωση και μετανάστευση. Το ίδιο περίπου θα συμβεί στη Μ. Ανατολή».

Επομένως, η πρόσκληση της μετανάστευσης με το πέρασμα του χρόνου θα οξύνεται, ο ξεριζωμός θα αυξάνεται και οι αριθμοί εάν η διεθνής κατάσταση παραμείνει ως έχει, νομοτελειακά θα παίρνουν την ανιούσα. Μερικά από τα κράτη στα οποία απευθύνονται οι αιτητές ασύλου, διαθέτουν τη μεγαλύτερη φρούρηση και στρατό συνόρων στον κόσμο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις ΗΠΑ με 340,000 αιτητές το 2009 και τη Βρετανία με 280,000. Άρα, η πολιτική που καθιστά μια χώρα περίκλειστο φρούριο είναι το ελάχιστο ανθρωπιστικά ανεπαρκής, οικονομικά ασύμφορη γιατί τους εξοπλισμούς τους πληρώνει ο λαός και έχει αποτύχει να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα.

5. Οι μύθοι των κονδυλίων στην Κύπρο.

-Οι κατηγορίες των αλλοδαπών που αιτούνται προστασίας ή τους δόθηκε μια μορφή προστασίας, για το 2010 είναι λιγότεροι των 2,000 ανθρώπων. Αν το συγκρίνουμε αυτό με τους 60,000 κοινοτικούς, δηλαδή πολίτες της ΕΕ που δικαιούνται και διαμένουν στην χώρα μας με βάση το άρθρο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση εντός της επικράτειάς της και τους 60,000 πολίτες τρίτων χωρών που εργάζονται στην Κύπρο, τότε είναι μικρός σχετικά αριθμός. Και σίγουρα διαφορετικός από εκείνο που διακινούν ψευδώς διάφοροι κύκλοι.

-Τα κονδύλια που δίνει το κράτος για αυτή την κατηγορία είναι 23,5 εκ για το 2010. Εκ πρώτης, φαίνονται πάρα πολλά. Όμως, αν συγκρίνουμε αυτό το ποσό με το 1,2 δις κοινωνικών παροχών για το 2010 που λαμβάνουν Κύπριοι, θα διαπιστώσουμε ότι αναλογεί μόλις στο 2,2%. Είναι ελάχιστο δηλαδή.

-Αν συγκρίνουμε τα 23,5 εκ που αναλογούσαν σε αλλοδαπούς με τα 245 εκ που αναλογούν συνολικά σε όλους τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος (Κύπριους και μη), τότε μια απλή αριθμητική πράξη δείχνει ότι στους αλλοδαπούς αναλογεί το 9,5% και στους Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες το 90,5%.

-Εάν ακόμα για να αποκτήσουμε τη γενικότερη αντίληψη συγκρίνουμε αυτά τα 23,5εκ με το σύνολο των δαπανών του κράτους για το 2011, θα διαπιστώσουμε ότι αναλογούν μόλις στο 0,27%. Άρα, ελάχιστα ως καθόλου επηρεάζεται ο προϋπολογισμός του κράτους. Ακόμα ένα μύθος που καταρρίπτεται τεκμηριωμένα.

-Εάν ακόμα συγκρίνουμε τα 23,5 εκ με τα 17,5 δις που ήταν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου για το 2009, δηλαδή με τον πλούτο που παράχθηκε στην Κύπρο, τότε καταρρίπτονται όλοι οι αριθμητικοί μύθοι που κάποιοι έντεχνα καλλιεργούν και λόγω άγνοιας αποδέχονται κάποιοι ως ορθούς.

Και κάτι τελευταίο. Λόγω της έξαρσης της τάσης να «φταίνε για όλα οι αλλοδαποί», κάποιοι ξέχασαν τα εκατομμύρια των κερδών των τραπεζών εν μέσω κρίσης. Ξέχασαν ακόμα την εκμετάλλευση των ξένων από τη μεγάλη εργοδοσία, που πλήττει τόσο τους ξένους όσο και τους ντόπιους εργάτες, αφού παραβιάζονται συλλογικές συμβάσεις. Πολιτικός αντίπαλος δεν είναι οι ξένοι (που σίγουρα ανάμεσά τους όπως και ανάμεσά μας υπάρχουν και κακά στοιχεία), αλλά εκείνοι που ενώ σπέρνουν τη διχόνοια μεταξύ των εργαζόμενων, δεν είπαν ποτέ μια λέξη για τους εκμεταλλευτές των φτωχών, ντόπιων και ξένων.

*Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του ΟΗΕ, του ΔΝΤ και των προϋπολογισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΕΒ. 2011

PROODEFTIKOS NEWSPAPER FEB 2011

Ήταν πολλά μιτσιά η Πλατεία Ινονού τελικά! (ανταπόκριση από τη μαζική διαδήλωση των Τ/κ στις 3 Μαρτίου)


2 Μαρτίου 2011 – η μεγαλλύττερη συγκέντρωση στην ιστορία της τ/κ κοινότητας
Πάνω που 50 000 η συμμετοχή στη γενική απεργία τζιαι στο συλλαλητήριο κοινοτικής ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων. Ζωντάνια, παλμός αποφασιστικότητα. Πολλά μιαλλύττερο το πλήθος που το προηγούμενο συλλαλητήριο, με πιο πολλύν πείσμα τζιαι διάθεση για αγώνα. Τα κεντρικά συνθήματα στην σκηνή ήταν “Δεν μπορείς να σωθείς μόνος. Μαζί μπορούμε να επιβιώσουμε” “Ενάντια στη διακυβέρνηση με διαταγές” τζιαι “Αυτή η χώρα είναι δική μας – εμείς θα την κυβερνήσουμε” που εστέκαν μπροστά που 2 μεγάλες σημαίες της Τουρκίας τζιαι της ΤΔΒΚ που είχαν τοποθετηθεί που τα εψές στο πίσω κτίριο. Μεγάλες σημαίες της Τουρκίας τζιαι της ΤΔΒΚ υπήρχαν τζιαι σε 2 άλλα κτίρια δίπλα – της κυβέρνησης τζιαι του στρατού.


Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Υπήρχαν ήδη 5-6 χιλιάδες στην Ινονού, στες θκιο μερκές τζιαι πάνω στο ενετικό τείχος. Εμφανής η παρουσία της αστυνομίας αλλά εν εφαίνετουν ότι εμπορούσεν να κάμει τζιαι πολλά πράματα. Το κλίμα ήταν μεν γιορταστικό αλλά υπήρχεν τζιαι η ένταση στον αέρα. Όι μόνον λόγω της υπαρξιακής διάστασης της κινητοποίησης αλλά τζιαι λόγω του πολιτικού πλουραλισμού τζιαι των ισορροπιών πάνω στες οποίες ήταν χτισμένος. Πρώτον στην πλατεία εμπήκεν το κομμουνιστικό συνδικάτο Ντεβίς τζιαι τελευταίον το ριζοσπαστικό κόμμα Νέα Κύπρος. Η συνδικαλιστική πλατφόρμα αποφάσισεν εχτές τα επίσημα συνθήματα τα οποία υπόγραψεν αλλά η αριστερή συνιστώσα εν εκατάφερεν να περάσει την θέση για απουσία όλων των εθνικών σημαιών. Έτσι μερικά συνδικάτα όπως η Κάμου Σεν των δεξιών δημοσίων υπαλλήλων τζιαι τμήμα της Μπες Σεν των δημοτικών υπαλλήλων, όπως τζιαι το ΔΗΚΟ του Σερντάρ Ντεκτάς είχαν. Υπήρχαν ακόμα μερικές άλλες σκόρπιες που μεμονωμένους διαδηλωτές τζιαι μέσα σε μερικά άλλα μπλοκς περιλαμβανομένου τζιαι του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. “Η κυρία Ντεκτάς είναι εδώ μαζί μας” ανακοινώθηκεν σε κάποια φάση. “Εννά βρέξει αλωπως” σχολιάζει ο Σενέρ Ελτζιήλ που το άλλο μικρόφωνο. “Είτε βρέξει, είτε σιονίσει όμως, εμείς δαμέ θα είμαστεν” προσθέτει.


Τα κυρίαρχα συνθήματα ήταν “Υπήρξαμεν, υπάρχουμεν τζιαι θα υπάρχουμεν”, “Εμείς είμαστεν ΚΥΠΡΑΙΟΙ Τούρκοι, εσύ ποιος είσαι κύριε;” “Ειρήνη. Λύση τώρα.” “Κύπρος ανεξάρτητη, ενωμένη ομοσπονδιακή”. “Ούτε όμηρος της Τουρκίας ούτε παράρτημα των Ελληνοκυπρίων”. “Πιάσε τα πακέτα σου τζιαι φύε” τζιαι η ΚΤΟΕΟΣ των καθηγητών μήπως τζιαι δεν το εμπεδώσαν κάποιοι, είπεν το πιο ρητά “Άγκυρα άσε μας ήσυχους”. Η αστυνομία εδοκίμασεν να επέμβει αλλά εν εμπορούσεν να κάμει τζιαι πολλά πράματα. Ο Σενέρ Ελτζιήλ ήταν πάνω στην σκηνή τζιαι εκαλωσόριζεν τα μπλοκς. Ακόμα τζιαι το μπλοκ του Γιασεμί γύρω που την εφημερίδα Αφρίκα εμπήκεν μέσα στην πλατεία με κεντρικό πανώ “΄Χάτε μπάρρα” τζιαι τη φωτογραφία του Τσεμίλ Τσιτσέκ (αρμόδιος για βόριεα Κύπρο υπουργός του Ερτογάν) δίπλα τζιαι πίσω μια σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία εχειροκροτήθηκεν που σημαντική μερίδα του πλήθους. Ο Ελτζιήλ εφώναζεν “Που είσαστεν φασίστες; Περνά σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν τολμάτε να την αφαιρέσετε!” Τζιαι εσυνέχισεν “Κύριε Ερτογάν, είναι και δική μας αυτή η σημαία. Και εσύ είσαι εγγυητής αυτού του κράτους. Πως μπορείς να λαλείς δεν το αναγνωρίζεις;” Τζιαι ο Ατνάν μετά στην ομιλία του εξήγησε ότι είμαστεν και Κυπραίοι και Τούρκοι άρα μπορούμεν να έχουμεν τζιαι Κυπριακές τζιαι Τουρκικές σημαίες. Ένας τύπος έφερεν τζιαι έναν γάρο με πανώ “Είμαι ο τελευταίος Κυπραίος. Μην με αφήσετε να εξαφανιστώ”.


Θέλουμεν αυτονομία, να κυβερνούμεν εμείς τους εαυτούς μας τζιαι τον τόπο μας. Να έχουν τ/κ τον έλεγχο της αστυνομίας, της πολιτικής άμυνας, της εθνικής φρουράς, της κεντρικής τράπεζας στη βόρεια Κύπρο. Θέλουμε αυτοδιοίκηση τζιαι θέλουμε ειρήνη. Να λυθεί το κυπριακό άμεσα. Να μπούμε στην Ευρώπη. Μουσική δυνατή, ωραία τζιαι γλυτζιά. Μπέλλα τσιάο στο γνώριμο, που την προηγούμενη τους εξέγερση, τουρκοκυπριακό τέμπο. Τοπικά τα συγκροτήματα της σκηνής. Οι μερικές δεκάδες ε/κ που ήταν παρών εσιοκαριστήκαν τζιαι εντυπωσιαστήκαν που την φάση. Τρομερή εμπειρία πάντως, ιστορική μέρα για την Κύπρο, την βόρεια δηλαδή, τζείνη που έσιει ζωήν με την πολιτική έννοια του όρου.


Εσείς κουμπάρε εν κάμνετε τίποτε λαλεί μου ένας τ/κ συνάδελφος. Ήνταλως εννά έσιει λύση;

Κάτι πάω να του πω για τη Λήδρας το δείλις αλλά εν μου φκαίννει. Σούζω την κκελλέ μου τζιαι σιερετώ.


ΠΗΓΗ: www.falies.com