Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση μέχρι 13/6
28.5.2012

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ YΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2011-2012, να  υποβάλουν αίτηση,  μόνο  σε  ηλεκτρονική μορφή,    με  τη  συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.04-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.05-για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση,  στη   διεύθυνση  http://www.eey.gov.cy,  από   τη   διασύνδεση  «Έντυπα»  και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012, το αργότερο μέχρι τις 1.30μ.μ.   Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 13 Ιουνίου δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού με σύμβαση ή έκτακτου διορισμού.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης θα μπορούν να τύχουν είτε μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού είτε διορισμού με σύμβαση διάρκειας ενός έτους. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τις εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των διοριζομένων είτε με μόνιμο επί δοκιμασία διορισμό είτε με σύμβαση είτε με έκτακτο διορισμό.

Όσον αφορά τους έκτακτους διορισμούς:
•  Ο διορισμός που θα προσφερθεί θα είναι πάνω σε έκτακτη βάση, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερη περίοδο, που επίσης δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, μετά από ολιγοήμερη διακοπή. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται με βάση την εγκύκλιο με αριθμό ΥΠ/123/70/Α, που ενέκριναν τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας στις 16.8.1994.
•  Η απασχόληση αυτή δεν παρέχει στον προσληφθησόμενο δικαίωμα για κατά προτεραιότητα διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία,  είτε με σύμβαση είτε σε μόνιμη θέση,  ούτε και προδικάζει επαναδιορισμό πάνω σε έκτακτη βάση για το επόμενο σχολικό έτος.

Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θρησκευτικών μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων
Φιλολογικών μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 140 στον πίνακα διοριστέων
Φυσικής μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων
Βιολογίας μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων
Χημείας μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων
Γεωγραφίας μέχρι τον αριθμό  30 στον πίνακα διοριστέων
Αγγλικών μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων
Γαλλικών μέχρι τον αριθμό  80 στον πίνακα διοριστέων
Γερμανικών μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων
Ιταλικών μέχρι τον αριθμό  50 στον πίνακα διοριστέων
Ισπανικών μέχρι τον αριθμό  50 στον πίνακα διοριστέων
Τουρκικών μέχρι τον αριθμό  15 στον πίνακα διοριστέων
Ρωσικών μέχρι τον αριθμό  60 στον πίνακα διοριστέων
Εμπορικών μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων
Φυσικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 120 στον πίνακα διοριστέων
Μουσικής μέχρι τον αριθμό  50 στον πίνακα διοριστέων
Τέχνης μέχρι τον αριθμό  70 στον πίνακα διοριστέων
Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ.Υπολογιστών μέχρι τον αριθμό  75 στον πίνακα διοριστέων
Συμβουλευτικής& Επαγγελματικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό  50 στον πίνακα διοριστέων
Τεχνολογίας μέχρι τον αριθμό  80 στον πίνακα διοριστέων
Οικιακής Οικονομίας μέχρι τον αριθμό  50 στον πίνακα διοριστέων
Θεατρολογίας μέχρι τον αριθμό  70 στον πίνακα διοριστέων
Φωτογραφίας μέχρι τον αριθμό  30 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανολογίας
Γενική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  60 στον πίνακα διοριστέων
Θερμοδυναμική Ενέργεια (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  60 στον πίνακα διοριστέων
Μηχανική Παραγωγής (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  60 στον πίνακα διοριστέων
Μηχανική Αυτοκινήτων (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  10 στον πίνακα διοριστέων
Ηλεκτρολογίας
Γενική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  60 στον πίνακα διοριστέων
Hλεκτρονική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  60 στον πίνακα διοριστέων
Ρεύμα Υψηλής Έντασης (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  60 στον πίνακα διοριστέων
Μηχ.Ηλ.Υπολογιστών (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις(Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό  15 στον πίνακα διοριστέων
Δομικών
Πολιτική Μηχανική/ Κατασκευές (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Αρχιτεκτονική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Ξενοδοχειακών
Γενικά (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  10 στον πίνακα διοριστέων
Γενικά (Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό  10 στον πίνακα διοριστέων
Μαγειρική (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  10 στον πίνακα διοριστέων
Μαγειρική (Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό  10 στον πίνακα διοριστέων
Τραπεζοκομία (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  10 στον πίνακα διοριστέων
Τραπεζοκομία (Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό  10 στον πίνακα διοριστέων
Γραφικών Τεχνών (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό  30 στον πίνακα διοριστέων
Διακοσμητικής (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων
Γεωπονίας
Γενική(Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων
Φυτική Παραγωγή(Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 5 στον πίνακα διοριστέων
Ανθοκομία-Κηποτεχνία(Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 1 στον πίνακα διοριστέων
Ξυλουργικής/Επιπλοποιΐας (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων
(Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων
Σχεδίασης Επίπλων (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων
Σχεδ./Κατασκ.Ενδυμάτων (A8-A10-A11) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων
Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας (Α8-Α10-A11) μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων
(Α5-Α7) μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων διοριστέων καθηγητών / εκπαιδευτών με αναπηρίες.