Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ+ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ+ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [20-05-2010] + Εντυπα επιλογής Σχολείου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2010.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός 13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Πατήστε πιο κάτω για δείτε τις μεταθέσεις:

Θέμα : Μετακινήσεις/τοποθετήσεις Βοηθών Διευθυντών (Μέσης ΓενικήςΕκπαίδευσης) (ΕΝΤΥΠΟ Α) και καθηγητών (ΕΝΤΥΠΟ Β).

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτονται τα έντυπα για τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις των Βοηθών Διευθυντών (έντυπο Α) και των καθηγητών (έντυπο Β).

Το ΕΝΤΥΠΟ Α πρέπει να συμπληρωθεί από όσους Βοηθούς Διευθυντές:

α) συμπλήρωσαν πενταετία (στη θέση) στο ίδιο σχολείο

β) έχουν μετατεθεί από την ΕΕΥ στις πόλεις: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος (Παραλίμνι ή Κοκκινοχώρια)

γ) επιθυμούν βελτίωση θέσης

δ) έχουν προαχθεί κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010*.

Το ΕΝΤΥΠΟ Β πρέπει να συμπληρωθεί από όσους καθηγητές:

α) συμπλήρωσαν οκταετία στο ίδιο σχολείο

β) έχουν μετατεθεί από την ΕΕΥ στις πόλεις: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος (Παραλίμνι ή Κοκκινοχώρια)

γ) επιθυμούν βελτίωση θέσης

δ) πλεονάζουν στην ειδικότητα (δείτε οδηγίες στο πίσω μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ Β).

Τα έντυπα και ο ονομαστικός κατάλογος να επιστραφούν μέσω του Συντονιστικού Σχολείου μέχρι τις 28 Μαΐου 2010.

* Όσοι καθηγητές έχουν προαχθεί ή θα προαχθούν στη θέση Βοηθού Διευθυντή, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2009 – 2010 θα πρέπει να συμπληρώσουν το “ENTYΠO A”, μόλις η ΕΕΥ ανακοινώσει την τοποθέτησή τους. _____________________________________________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποστολή των εντύπων ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ από ονομαστικό κατάλογο κατά ειδικότητα.

Τα έντυπα, για όλες τις επαρχίες και τους κανονισμούς μετακινήσεων, μπορείτε να τα κατεβάσετε πατώντας εδώ


Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Θεατρική Ομάδα Ανατροπή : Πρώτη Παράσταση

Η θεατρική Ομάδα "ΑΝΑΤΡΟΠΗ" παρουσιάζει την πρώτη της σατιρικη επιθεώρηση με τίτλο "Ποιό X-Factor και ταλέντα; Κύπρος έχεις...πατέντα"


την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.Τιμή Εισόδου : 5 Ευρώ
Εισιτήρια :
Σωκράτης Πουλής 99549964
Αγγέλα Σαββίδου 99515954
Σόφη Καμένου 99580630
Λάμπρος Στεφάνου 99310517

Με τη στήριξη της

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας στο ΥΠΠ για τη διαφύλαξη του κύρους των εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/05/2010

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναθέσει στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως διεξαγάγει εσωτερική έρευνα σχετικά με καταγγελίες για φακέλωμα εκπαιδευτικών αλλά και για ύπαρξη απόρρητου εγγράφου του Υπουργείου, με το οποίο ζητείται από υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου προς επιθεωρητές, τον Ιανουάριο του 2009, όπως καταγράφουν προσωπικά προβλήματα των εκπαιδευτικών έξω από τις διαδικασίες που προνοούνται από τη νομοθεσία.

Στα πλαίσια της έρευνας θα εξεταστεί αν όντως έχει αποσταλεί μια τέτοια εγκύκλιος, αν έχει απαντηθεί από τους παραλήπτες και αν οι απαντήσεις έχουν αρχειοθετηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπογραμμίζει ότι σήμερα καμία τέτοια εγκύκλιος δεν βρίσκεται σε ισχύ και σημειώνει ότι το περιεχόμενο της υπό διερεύνηση εγκυκλίου δε συνάδει με την εκπεφρασμένη πολιτική του.

Αντίθετα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη του κύρους των εκπαιδευτικών, γεγονός που επιβεβαιώνεται έμπρακτα από τις ακόλουθες ενέργειες που έκανε την τελευταία διετία για τον εκδημοκρατισμό της Παιδείας μας. Συγκεκριμένα:

• Διευθετήθηκε το θέμα της πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε προσωπικούς φακέλους και το θέμα του χειρισμού παραπόνων και καταγγελιών σε βάρος εκπαιδευτικών.

• Δόθηκαν γραπτές οδηγίες από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στο εξής οι ανώνυμες επιστολές που καταγγέλλουν πρόσωπα να καταστρέφονται από τον υπάλληλο ή τον λειτουργό που τις παραλαμβάνει.

• Τροποποιήθηκε ο «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος», με τη διαγραφή του ακόλουθου άρθρου που περιόριζε την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευτικών: «Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη η οποία αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ημερ. 13/5/2010

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Αιτήσεις για διορισμό με Σύμβαση και Έκτακτο Διορισμό

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2009-2010, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.4-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.5-για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010 στις 13:30 μ.μ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι

υποβάλουν αίτηση μετά τις 7 Ιουνίου δε θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης θα μπορούν να τύχουν είτε μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού είτε διορισμού με σύμβαση διάρκειας ενός έτους. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τις εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα διοριστέων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των διοριζομένων είτε με μόνιμο επί δοκιμασία διορισμό είτε με σύμβαση είτε με έκτακτο διορισμό.

Όσον αφορά τους έκτακτους διορισμούς:

Ο διορισμός που θα προσφερθεί θα είναι πάνω σε έκτακτη βάση, για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερη περίοδο, που επίσης δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, μετά από ολιγοήμερη διακοπή. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται με βάση την εγκύκλιο με αριθμό ΥΠ/123/70/Α, που ενέκριναν τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας στις 16.8.1994.

Η απασχόληση αυτή δεν παρέχει στον προσληφθησόμενο δικαίωμα για κατά προτεραιότητα διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, είτε με σύμβαση είτε σε μόνιμη θέση, ούτε και προδικάζει επαναδιορισμό πάνω σε έκτακτη βάση για το επόμενο σχολικό έτος.

Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θρησκευτικών

μέχρι τον αριθμό 120 .

Φιλολογικών

μέχρι τον αριθμό 500 .

Μαθηματικών

μέχρι τον αριθμό 300 .

Φυσικής

μέχρι τον αριθμό 250 .

Βιολογίας

μέχρι τον αριθμό 250 .

Χημείας

μέχρι τον αριθμό 250 .

Γεωγραφίας

μέχρι τον αριθμό 20 .

Αγγλικών

μέχρι τον αριθμό 220 .

Γαλλικών

μέχρι τον αριθμό 150 .

Γερμανικών

μέχρι τον αριθμό 40 .

Ιταλικών

μέχρι τον αριθμό 80 .

Ισπανικών

μέχρι τον αριθμό 39 .

Τουρκικών

μέχρι τον αριθμό 15 .

Ρωσικών

μέχρι τον αριθμό 25 .

Εμπορικών

μέχρι τον αριθμό 600 .

Φυσικής Αγωγής

μέχρι τον αριθμό 130 .

Μουσικής

μέχρι τον αριθμό 80 .

Τέχνης

μέχρι τον αριθμό 140 .

Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ.Υπολογιστών

μέχρι τον αριθμό 200 .

Συμβουλευτικής& Επαγγελματικής Αγωγής

μέχρι τον αριθμό 75 .

Τεχνολογίας

μέχρι τον αριθμό 73 .

Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα

μέχρι τον αριθμό 50 .

Οικιακής Οικονομίας

μέχρι τον αριθμό 70 .

Θεατρολογίας

μέχρι τον αριθμό 70 .

Φωτογραφίας

μέχρι τον αριθμό 20 .