Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Αιτήσεις για διορισμό με Σύμβαση και Έκτακτο Διορισμό

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2009-2010, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.4-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.5-για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010 στις 13:30 μ.μ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι

υποβάλουν αίτηση μετά τις 7 Ιουνίου δε θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης θα μπορούν να τύχουν είτε μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού είτε διορισμού με σύμβαση διάρκειας ενός έτους. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τις εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα διοριστέων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των διοριζομένων είτε με μόνιμο επί δοκιμασία διορισμό είτε με σύμβαση είτε με έκτακτο διορισμό.

Όσον αφορά τους έκτακτους διορισμούς:

Ο διορισμός που θα προσφερθεί θα είναι πάνω σε έκτακτη βάση, για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερη περίοδο, που επίσης δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, μετά από ολιγοήμερη διακοπή. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται με βάση την εγκύκλιο με αριθμό ΥΠ/123/70/Α, που ενέκριναν τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας στις 16.8.1994.

Η απασχόληση αυτή δεν παρέχει στον προσληφθησόμενο δικαίωμα για κατά προτεραιότητα διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, είτε με σύμβαση είτε σε μόνιμη θέση, ούτε και προδικάζει επαναδιορισμό πάνω σε έκτακτη βάση για το επόμενο σχολικό έτος.

Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Θρησκευτικών

μέχρι τον αριθμό 120 .

Φιλολογικών

μέχρι τον αριθμό 500 .

Μαθηματικών

μέχρι τον αριθμό 300 .

Φυσικής

μέχρι τον αριθμό 250 .

Βιολογίας

μέχρι τον αριθμό 250 .

Χημείας

μέχρι τον αριθμό 250 .

Γεωγραφίας

μέχρι τον αριθμό 20 .

Αγγλικών

μέχρι τον αριθμό 220 .

Γαλλικών

μέχρι τον αριθμό 150 .

Γερμανικών

μέχρι τον αριθμό 40 .

Ιταλικών

μέχρι τον αριθμό 80 .

Ισπανικών

μέχρι τον αριθμό 39 .

Τουρκικών

μέχρι τον αριθμό 15 .

Ρωσικών

μέχρι τον αριθμό 25 .

Εμπορικών

μέχρι τον αριθμό 600 .

Φυσικής Αγωγής

μέχρι τον αριθμό 130 .

Μουσικής

μέχρι τον αριθμό 80 .

Τέχνης

μέχρι τον αριθμό 140 .

Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ.Υπολογιστών

μέχρι τον αριθμό 200 .

Συμβουλευτικής& Επαγγελματικής Αγωγής

μέχρι τον αριθμό 75 .

Τεχνολογίας

μέχρι τον αριθμό 73 .

Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα

μέχρι τον αριθμό 50 .

Οικιακής Οικονομίας

μέχρι τον αριθμό 70 .

Θεατρολογίας

μέχρι τον αριθμό 70 .

Φωτογραφίας

μέχρι τον αριθμό 20 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου