Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης [20-05-2010] + Εντυπα επιλογής Σχολείου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2010.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός 13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Πατήστε πιο κάτω για δείτε τις μεταθέσεις:

Θέμα : Μετακινήσεις/τοποθετήσεις Βοηθών Διευθυντών (Μέσης ΓενικήςΕκπαίδευσης) (ΕΝΤΥΠΟ Α) και καθηγητών (ΕΝΤΥΠΟ Β).

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτονται τα έντυπα για τις τοποθετήσεις/μετακινήσεις των Βοηθών Διευθυντών (έντυπο Α) και των καθηγητών (έντυπο Β).

Το ΕΝΤΥΠΟ Α πρέπει να συμπληρωθεί από όσους Βοηθούς Διευθυντές:

α) συμπλήρωσαν πενταετία (στη θέση) στο ίδιο σχολείο

β) έχουν μετατεθεί από την ΕΕΥ στις πόλεις: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος (Παραλίμνι ή Κοκκινοχώρια)

γ) επιθυμούν βελτίωση θέσης

δ) έχουν προαχθεί κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010*.

Το ΕΝΤΥΠΟ Β πρέπει να συμπληρωθεί από όσους καθηγητές:

α) συμπλήρωσαν οκταετία στο ίδιο σχολείο

β) έχουν μετατεθεί από την ΕΕΥ στις πόλεις: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος (Παραλίμνι ή Κοκκινοχώρια)

γ) επιθυμούν βελτίωση θέσης

δ) πλεονάζουν στην ειδικότητα (δείτε οδηγίες στο πίσω μέρος του ΕΝΤΥΠΟΥ Β).

Τα έντυπα και ο ονομαστικός κατάλογος να επιστραφούν μέσω του Συντονιστικού Σχολείου μέχρι τις 28 Μαΐου 2010.

* Όσοι καθηγητές έχουν προαχθεί ή θα προαχθούν στη θέση Βοηθού Διευθυντή, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2009 – 2010 θα πρέπει να συμπληρώσουν το “ENTYΠO A”, μόλις η ΕΕΥ ανακοινώσει την τοποθέτησή τους. _____________________________________________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποστολή των εντύπων ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ από ονομαστικό κατάλογο κατά ειδικότητα.

Τα έντυπα, για όλες τις επαρχίες και τους κανονισμούς μετακινήσεων, μπορείτε να τα κατεβάσετε πατώντας εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου