Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Η Επ. Οικονομικών της Βουλής αποπαγοποίησε 98 θέσεις προαγωγής στη Μέση Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής προχώρησε σήμερα στην αποπαγοποίηση 120 θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ως εξής .
Μια θέση ΠΛΕ Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.  
Μια θέση ΑΛΕ Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
98 θέσεις στη Μέση Γενική Εκπαίδευση: 2 ΠΛΕ, 3 Επιθεωρητές, 16 Διευθυντές, 71 θέσεις Βοηθών Διευθυντών Α και 6 θέσεις Βοηθών Διευθυντών.
13 θέσεις στη Μέση Τεχνική: Μια θέση Διευθυντή, 3 θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α΄ και 9 θέσεις Βοηθών Διευθυντών.    
7  θέσεις στην Δημοτική:  3 Διευθυντές, 3 Βοηθοί Διευθυντές και 1 θέση βοηθού Διευθυντή Προδημοτικής.  
Όπως ανέφερε στο Paideia-News ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Κυπριανός Λούης, η διαδικασία για αυτές τις προαγωγές υπολογίζεται να τελειώσει  τέλη Νοεμβρίου αρχές Νοεμβρίου.  Στις 10 Οκτωβρίου υπολογίζεται να ανακοινωθούν οι προαγωγές που ανακοινώθηκαν προηγουμένως και για τις οποίες ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015