Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Αποκαλυπτικό: Τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις του ΥΠΠΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΠ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
➢ Δεν εξαιρεί, κατοχυρώνει ή διασφαλίζει με οποιονδήποτε τρόπο τους συμβασιούχους, έκτακτους και αντικαταστάτες συναδέλφους μας που εργάζονται στα σχολεία.
➢ Επικαλείται σχετική κατά παραγγελία γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, με βάση την οποία είναι αντισυνταγματική η εξαίρεση των συμβασιούχων, έκτακτων ή αντικαταστατών. Σ’ αυτόν τον τόπο φαίνεται ότι το μόνο συνταγματικό είναι οι πολλαπλές συντάξεις και οι εκποιήσεις!
➢ Δεν υλοποιεί ούτε καν την περιβόητη ΔΕΣΜΕΥΣΗ του ΠτΔ, που όπως μαθαίνουμε από την πρόταση δεν προέβλεπε «την εξαίρεση οποιουδήποτε από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί» αλλά το να δοθεί «το καθεστώς αορίστου χρόνου για τους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν 30 μήνες προϋπηρεσίας ως έκτακτοι στη δημόσια εκπαίδευση».
➢ Αναφέρει ότι «σε πολλές χώρες οι εκπαιδευτικοί εργοδοτούνται στη βάση συμβολαίων» και όχι με «το ειδικό καθεστώς της σταδιοδρομίας του δημόσιου υπαλλήλου». ΓΙΑΤΙ; Μήπως σκέφτονται να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο στην Κύπρο;
➢ Σε μια περίοδο που δε γίνονται διορισμοί, στήνεται χορός εκατομμυρίων γύρω από το νέο σύστημα διορισμού. Πουλάνε ελπίδες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. ➢ Οι μόνοι που θα επωφεληθούν από την πρόταση είναι τα Πανεπιστήμια, τα οποία θα κερδίσουν πελάτες για τα μεταπτυχιακά προγράμματά τους, καθώς και για το νέο πρόγραμμα που αποτελεί προϋπόθεση για διορισμό. Για το νέο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πληρώνουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων δε διευκρινίζεται!
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΠ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
➢ Με την πρόταση του ΥΠΠ γιγαντώνεται ο Επιθεωρητισμός, ο έλεγχος και η επιτήρηση των καθηγητών και των σχολείων.
➢ Κάθε εκπαιδευτικός θα αξιολογείται τέσσερις με έξι
φορές το χρόνο.
➢ Για σκοπούς μονιμοποίησης, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από το Διευθυντή και από δύο Αξιολογητές, οι οποίοι θα παρακολουθούν από δύο φορές τη διδασκαλία τους.
➢ Η «Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας» παραχωρείται ως ΔΩΡΟ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής που ετοίμασε την πρόταση. Δε διευκρινίζεται πότε και που θα προσφέρονται τα προγράμματά της, πώς θα γίνεται η αξιολόγηση, αλλά μόνο ότι θα είναι υποχρεωτικά για προαγωγή και ότι η βαθμολογία τους θα έχει βαρύτητα 5% στη συνολική βαθμολογία για προαγωγή.


➢ Οι Διευθυντές των σχολείων μετατρέπονται σε Καίσαρες! Η αξιολόγησή τους θα έχει βαρύτητα 20% στη βαθμολογία για προαγωγή.
➢ Οι Επιθεωρητές γίνονται Αξιολογητές. Για σκοπούς προαγωγής οι Καθηγητές θα αξιολογούνται από δύο Αξιολογητές.
➢ Από την πρόταση απουσιάζει παντελώς το οικονομικό σκέλος! Δε αναφέρει πόσες και ποιες θα είναι οι θέσεις προαγωγής και οι κλίμακές τους σε σχέση με τις υφιστάμενες, ο διδακτικός χρόνος για κάθε θέση και τι θα γίνει ακριβώς με τις θέσεις των Β.Δ.Α’ που μετατρέπονται σε Διοικητικούς Βοηθούς Διευθυντές.
➢ Το μόνο που αναφέρεται για τα οικονομικά της πρότασης είναι το ακόλουθο: «Μέσα από την συμπλήρωση των προνοιών της πρότασης θα επιδιωχθεί η αποφυγή δημιουργίας επιπρόσθετων ανελαστικών δαπανών στον προϋπολογισμό του ΥΠΠ»!
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΠ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
➢ Το κείμενο για την επιμόρφωση αποτελεί μια τεράστια πρωτοτυπία, γιατί είναι μια πρόταση που δεν προτείνει τίποτα συγκεκριμένο.
➢ Πρόκειται για μια γενικόλογη και αόριστη έκθεση
ιδεών.
➢ Διερωτόμαστε, γιατί χρειαζόταν ολόκληρη Επιστημονική Επιτροπή, για να μας πει το αυτονόητο, δηλαδή ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωση.
➢ Αναφέρεται στην αναγκαιότητα της υποχρεωτικής επιμόρφωσης, χωρίς να συγκεκριμενοποιεί πότε θα διεξάγεται (πρωί ή απόγευμα), από ποιους φορείς θα προσφέρεται και αν θα είναι δωρεάν.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ


www.proodeftikikath.blogspot.com

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΑΛΛΑΓΗ και ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ αποφάσισαν διάλογο και θα φέρουν πλέον ακεραία την ευθύνη για ό,τι συμβεί…Μετά τη σημερινή συνεδρία του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ, ξεκαθάρισαν τα θέματα ουσίας αλλά και τακτικής που θα ακολουθήσει η ηγεσία της Οργάνωσης σχετικά με τη διαχείριση των προτάσεων που κατέθεσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το σύστημα διορισμών, το σύστημα αξιολόγησης και την επιμόρφωση.  

Ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών αντιταχθήκαμε και απορρίψαμε, με βάση την πάγια θέση μας, την εισδοχή της οργάνωσής μας σε οποιοδήποτε διάλογο για τη συζήτηση ενός νέου συστήματος διορισμού, αν δεν ικανοποιηθεί η προϋπόθεση που θέσαμε, να εξαιρεθούν από τη νέα διαδικασία διορισμού οι συμβασιούχοι, έκτακτοι και αντικαταστάτες συνάδελφοί μας. 

Παρά την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α, που έθετε αυτή την προϋπόθεση για την εισδοχή μας στο διάλογο, στη σημερινή συνεδρία του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ (27 Νοεμβρίου 2014) Αλλαγή και Νέα Κίνηση αποφάσισαν να μπουν σε διάλογο με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και να συζητήσουν όλες τις πιο πάνω προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης για ένα νέο σύστημα διορισμού. 

Η Προοδευτική προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας τέτοιας απόφασης και κατέθεσε τη δική της πρόταση στη βάση αντικειμενικών δεδομένων, όπως είναι οι προηγούμενες δεσμευτικές αποφάσεις της ΠΣΓΑ του Οκτωβρίου του 2013 αλλά και οι συνήθεις παρελκυστικές τακτικές και πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υποστήριξε ότι και οι τρεις προτάσεις περιλαμβάνουν επικίνδυνα στοιχεία, ότι είναι αποσπασματικές, ασαφείς, αόριστες, ενίοτε και αλληλοαναιρούμενες.

Ειδικότερα, η πρόταση για την επιμόρφωση είναι μια γενικόλογη «έκθεση ιδεών» χωρίς τίποτε το συγκεκριμένο. Η πρόταση για την Αξιολόγηση είναι μια πρόταση που εντατικοποιεί τον επιθεωρητισμό (ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με αυτήν κάθε εκπαιδευτικός θα αξιολογείται, έστω και διαμορφωτικά, τέσσερις με έξι φορές τη σχολική χρονιά και ότι οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται συνολικά τέσσερις φορές από δύο αξιολογητές και από το Διευθυντή του σχολείου τους για να διεκδικήσουν προαγωγή). Ταυτόχρονα, από την πρόταση αυτή απουσιάζει η οικονομική διάσταση που αφορά τον αριθμό των θέσεων προαγωγής, τις κλίμακες για κάθε θέση και γενικότερα την κοστολόγηση του όλου εγχειρήματος. Όσο για την πρόταση που αφορά στον κατάλογο διοριστέων, ενώ οι αρμόδιοι από τη μια επικαλούνται την επένδυση που έγινε σε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και για την κοινωνική ευαισθησία που τάχα τους διακρίνει, από την άλλη κρύβονται πίσω από μια κατά παραγγελία απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας που οι ίδιοι μεθόδευσαν και πήραν και η οποία δεν κατοχυρώνει τους μη μόνιμους υπηρετούντες στην εκπαίδευση συναδέλφους μας. Και επειδή η πρακτική των προφορικών υποσχέσεων και της ασυνέπειας του Υπουργού Παιδείας έχει παραγίνει (βλ. υποσχέσεις σε Συνδέσμους της ΟΕΛΜΕΚ που είχαν μαζί του συνάντηση, θέμα αντικαταστατών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, μετάφραση της Έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας στα ελληνικά, κατάλογος και κριτήρια αποσπάσεων που έγιναν για τις ανάγκες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς κ.λπ.), γι’ αυτό η Προοδευτική ζήτησε να καταγραφούν σε επιστολή προς τον Υπουργό οι γενικές ενστάσεις και παρατηρήσεις της ΟΕΛΜΕΚ και να ζητηθεί από τον τελευταίο να απαντήσει γραπτώς, ώστε να γνωρίζουμε επίσημα τις θέσεις του και αναλόγως η ΠΣΓΑ, που είναι το ανώτατο όργανο της ΟΕΛΜΕΚ, να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό.

Αντί αυτού συρόμαστε σε ένα διάλογο που δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και στον οποίο είτε θα εγκλωβιστούμε με ό,τι αυτό σημαίνει είτε θα κληθούμε σύντομα να εγκαταλείψουμε, με όλες τις αυτονόητες παρενέργειες.

Ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών δηλώνουμε ότι θα αντιδράσουμε έντονα στην πιο πάνω εξέλιξη και ότι θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις μας στα συλλογικά όργανα της κίνησής μας που θα συνέλθουν άμεσα.

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣΣτις 7 Νοεμβρίου 2014 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  κατέθεσε πρόταση σχετικά με το θέμα της ισότιμης αντιμετώπισης των αντικαταστατών εκπαιδευτικών στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση. Μια πρόταση που μέσα από τις ασάφειες και τις αοριστίες, τελικά μόνο ισότιμο καθεστώς δεν κατοχύρωνε στους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς. Και όλα αυτά, αφού λήφθηκαν, υποτίθεται υπόψη, οι θέσεις του Γενικού Ελεγκτή και της Επιτρόπου Διοικήσεως. Αφού οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις απέρριψαν αυτή την πρόταση του Υπουργείου, το τελευταίο επανήλθε στις 20 Νοεμβρίου, με μια άλλη πρόταση, εξ ίσου απαράδεκτη με  ασάφειες, σπέρματα διάκρισης, αντιφάσεις και προφανείς σκοπιμότητες. Επιτέλους, πρέπει να αντιληφθούν οι συντάκτες των προτάσεων και ο πολιτικός προϊστάμενός τους, ότι δεν μπορούν να υποτιμούν τόσο πολύ τη νοημοσύνη των, κατά τα άλλα, συνεργατών τους. Τουλάχιστον, επίσημα, αυτό διατείνονται.
Πώς είναι δυνατόν να αμείβεις κάποιον ανάλογα με τις περιόδους που διορίζεται και την ίδια στιγμή να τον υποχρεώνεις να παραμένει στη σχολική μονάδα καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, επιτελώντας τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη Διεύθυνση του σχολείου;
Τι σημαίνει «διενεργείται διορισμός που αντιστοιχεί σε χρόνο όσο το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του εκπαιδευτικού που απουσιάζει και σε αυτό τον χρόνο μπορούν να προστίθενται μέχρι 3 (τρεις) περίοδοι»; Μπορεί δηλαδή και να μην προστίθενται; Και πότε θα γίνεται αυτό; Και αν το εξωδιδακτικό έργο είναι πέραν των τριών περιόδων;
Τι σημαίνει για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού «εξωδιδακτικό έργο»; Το εξωδιδακτικό έργο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συνεπώς δε συμπληρώνει το διδακτικό μέρος στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων τόσο  των σχολικών μονάδων όσο και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού γενικότερα;
Ποιος αλήθεια σκαρφίστηκε τους αριθμούς 4 και 25 σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό πληθυσμό των σχολείων, ώστε αυτοί οι αριθμοί να αποτελούν ταυτόχρονα και κριτήρια που θα προσδιορίζουν τον ακριβή αριθμό περιόδων για τις οποίες θα διορίζεται ένας αντικαταστάτης εκπαιδευτικός;
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και αφήνοντας κατά μέρους τις αλχημείες, να καταθέσει επιτέλους μια σαφή πρόταση,  η οποία πραγματικά  να εδράζεται στην ισότιμη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και να μην αφήνει περιθώριο κομματικών ή/και άλλων παρεμβάσεων. Οι συνάδελφοι αντικαταστάτες υπηρετούν την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα του τόπου και όπως κάθε εργαζόμενος, δε θα πρέπει να τυγχάνουν εκμετάλλευσης από κανένα εργοδότη.       

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Το Πολυτεχνείο χθες και σήμερα! Μπορούμε να το μιμηθούμε ... !

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «ΔΟΞΑ» Κ. Πολεμιδιών, σε συνεργασία
με την Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών , σας προσκαλούν στην εκδήλωση- αφιέρωμα 
στο Πολυτεχνείο, που θα γίνει την
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014
ώρα 7:00μ.μ.
οίκημα συλλόγου ((ΔΟΞΑΣ» Κάτω Πολεμιδιών
Θέμα: Το Πολυτεχνείο χθες και σήμερα!
Μπορούμε να το μιμηθούμε .. .. .. !
Ομιλήτρια: Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Βουλευτής ΑΚΕΛ- Αριστεράς- Ν.Δ Λευκωσίας 
Θα ακολουθήσει σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Χωρίς εξαίρεση συμβασιούχων, εκτάκτων και αντικαταστατών κανένας διάλογος για νέο σύστημα διορισμού!Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών προειδοποιεί ότι θα απορρίψει την εισδοχή της οργάνωσής μας σε οποιοδήποτε διάλογο για τη συζήτηση ενός νέου συστήματος διορισμού, αν η πρόταση που θα καταθέσει το Υπουργείο δεν ικανοποιεί την προϋπόθεση που θέσαμε, να εξαιρεθούν από τη νέα διαδικασία διορισμού οι συμβασιούχοι, έκτακτοι και αντικαταστάτες συνάδελφοί μας. Υπενθυμίζουμε εξάλλου τη θέση της ΟΕΛΜΕΚ, ότι προϋπόθεση για την έναρξη οποιουδήποτε διάλογου με το Υπουργείο είναι η διασφάλιση πρώτα του διορισμού αυτών των συναδέλφων εκπαιδευτικών.
Με βάση τις διαρροές του ίδιου του Υπουργείου τις τελευταίες μέρες, φαίνεται δυστυχώς ότι η νέα πρόταση που ετοίμασε δεν ικανοποιεί αυτή την προϋπόθεση. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαχέεται στα ΜΜΕ, φαίνεται πως αναιρείται μία ακόμα ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Προέδρου Αναστασιάδη. που προέβλεπε την εξαίρεση των συναδέλφων μας με 30μηνη προϋπηρεσία. Ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών η πιο πάνω δέσμευση δεν μας ικανοποιούσε πλήρως, αφού η πάγια θέση μας ήταν και παραμένει η εξαίρεση όλων των συμβασιούχων, εκτάκτων και αντικαταστατών που εργάζονται ή εργάστηκαν στα σχολεία. Ακόμα και αυτή η δέσμευση, όμως, αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτικη.
Τονίζουμε ότι δε μας πείθουν καθόλου τα όσα μελοδραματικά και δακρύβρεχτα διαρρέει ο Υπουργός Παιδείας λίγο πριν από την κατάθεση της πρότασής του, περί δήθεν «επιθυμίας» και «καλής πρόθεσης» να υλοποιήσει τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δήθεν δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω ενστάσεων της Νομικής Υπηρεσίας. Το μόνο συνταγματικό και νόμιμο σε αυτό τον τόπο φαίνεται πως είναι οι μισθοί των δικαστών και οι πολλαπλές συντάξεις κρατικών αξιωματούχων, που αφορά μεταξύ άλλων και επιφανές μέλος της «Επιστημονικής Επιτροπής» του Υπουργείου Παιδείας.
Καλούμε την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην αποδεχτεί την εισδοχή μας σε οποιονδήποτε διάλογο, αν η νέα πρόταση δεν ικανοποιεί την προϋπόθεση που θέσαμε για διασφάλιση όλων των συναδέλφων μας που εργάζονται στα σχολεία ως συμβασιούχοι, έκτακτοι και αντικαταστάτες, οι πλείστοι από τους οποίους έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.
Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας, έστω και την υστάτη, να τηρήσει τουλάχιστον τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Καλούμε όλους τους Καθηγητές σε αγωνιστική εγρήγορση, για να δώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την κατάλληλη απάντηση στη διαφαινόμενη κοροϊδία και για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: την εξαίρεση ΟΛΩΝ των συναδέλφων μας που δουλεύουν ή δούλεψαν στα σχολεία, με οποιοδήποτε καθεστώς και ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, πριν από την εφαρμογή του όποιου νέου συστήματος διορισμού.