Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης,

που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2010-2011 προσωρινά, ως

αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για

διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια λοχείας κτλ.), να υποβάλουν σχετική

αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα,

26 Ιουλίου 2010 και ώρα 12μ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη

συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση

www.eey.gov.cy.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 26 Ιουλίου 2010 δε θα ληφθούν

υπόψη.

β) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού)

για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι

ενδιαφερόμενοι δε θα μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της

αίτησής τους. Επίσης, η Επιτροπή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε

περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς

τηλεφώνων, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με

την υποβολή της αίτησής τους:

22602634, 22602652, 22602612, 22602613

δ) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη

Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε

έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση

αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν

εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές.

Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε

να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό

τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να

γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία

τους ως αντικαταστάτες.

../..

Αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη μπορούν να υποβάλουν οι

ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δάσκαλοι, δάσκαλοι ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγοί: Όλοι όσοι περιλαμβάνονται

στους πίνακες διοριστέων και οι φετινοί αιτητές για εγγραφή στους πίνακες

ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Θρησκευτικών μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων

Φιλολογικών μέχρι τον αριθμό 1000 στον πίνακα διοριστέων

Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 600 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Βιολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Χημείας μέχρι τον αριθμό 700 στον πίνακα διοριστέων

Γεωγραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Αγγλικών μέχρι τον αριθμό 1000 στον πίνακα διοριστέων

Γαλλικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Ιταλικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Γερμανικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Ισπανικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Τουρκικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Ρωσικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Εμπορικών μέχρι τον αριθμό 3000 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 500 στον πίνακα διοριστέων

Μουσικής μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων

Τέχνης μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Συμβουλευτικής και Επαγγ.Αγωγής Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Τεχνολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Οικιακής Οικονομίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Θεατρολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Φωτογραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.__

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Ανοικτή επιστολή ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι/ες βουλευτές,

Δια της παρούσης ανοικτής επιστολής θα θέλαμε να σας να σας ενημερώσουμε ότι η 15λεπτη παρουσία μας στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ούτε ουσιαστική αλλά ούτε και εποικοδομητική. Παρά το γεγονός ότι κληθήκαμε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας όσον αφορά την πρόταση νόμου για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στο 63ο έτος της ηλικίας, διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε πρόθεση να ληφθούν υπόψη οι δικές μας προτάσεις και ανησυχίες. Αντίθετα, ήταν μια προσπάθεια ετσιθελικής επιβολής των θέσεων των μελών της Επιτροπής Παιδείας.

Τα επιχειρήματα που κατατέθηκαν από κάποια μέλη της Επιτροπής αφορούσαν τον ηλικιακό ρατσισμό, το ότι μοναδικός γνώμονας τους είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος αλλά και για τα πολλαπλά και ποικίλα οφέλη που δημιουργούνται υπέρ της οικονομίας και των κοινωνικών ταμείων. Επιπλέον, μας είπαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα εργάσιμα χρόνια που θα τους παρέχουν πλήρη σύνταξη, ότι η ίδια η Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ το ζήτησε και τέλος ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ε.Ε όπου το όριο είναι στα 60.

Παρά την κατανόηση μας για τα επιχειρήματα όσων ευνοούν την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, θα θέλαμε παράλληλα να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και τις ανησυχίες μας και να αντιπαρέλθουμε αυτά τα επιχειρήματα για τους παρακάτω λόγους:

1) Για εμάς τις χιλιάδες των ατόμων που διαφωνούμε, δεν υφίσταται κανένας ηλικιακός ρατσισμός.

2) Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το μέτρο δεν θα λειτουργήσει υπέρ της οικονομίας. Δεν νοείται λογικό ότι η παραμονή στα έδρανα υψηλόμισθων καθηγητών, με ελάχιστες διδακτικές ώρες, πολλά χρόνια υπηρεσίας , με μεγαλύτερες συντάξεις όταν αφυπηρετήσουν και με μεγαλύτερα εφάπαξ, θα βοηθήσει τους αριθμούς να ευημερήσουν.

3) Όσο δε αφορά το ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα εργάσιμα χρόνια για να πάρουν πλήρη σύνταξη, είναι ευνόητο ότι αυτό θα μεταφερθεί σύμφωνα με αυτό το μέτρο και στους επόμενους αφού θα καθυστερήσουν να διοριστούν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Επιπλέον, ούτως ή άλλως η πραγματικότητα είναι ότι οι πλείστοι από αυτούς που πλησιάζουν το 60ο έτος της ηλικίας τους είναι εξ αυτών που διορίστηκαν σε μικρή ηλικία και έχουν προ πολλού συμπληρώσει τα 33 1/3 χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται για πλήρη σύνταξη.

4) Τα πλείστα μέλη της βάσης της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ διαφωνούν με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στη Μέση Εκπαίδευση και αντιδρούν με την ασέβεια που επιδεικνύεται στη βούλησή τους μέσω του δημοψηφίσματος του 2006.

5) Σε κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ιδιαιτερότητες, οι κοινωνικές συνθήκες και οι χρονικές συγκυρίες. Άλλωστε οι πλείστες από αυτές τις χώρες που επέκτειναν το όριο αφυπηρέτησης, το τοποθέτησαν σε τέτοιο βάθος χρόνου ικανό να μην δημιουργήσει κοινωνικά προβλήματα.

Γι΄ αυτούς τους λόγους και με δεδομένο ότι η παιδεία είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να προσεγγιστεί σφαιρικά θα θέλαμε να σας καλέσουμε όπως λάβετε υπόψη τις ανησυχίες αλλά και τις θέσεις της κίνησης μας σχετικά με το επίμαχο ζήτημα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στο 63ο έτος της ηλικίας. Ιδιαίτερη δε έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρακτική που ακολουθείται στις πλείστες χώρες – μέλη της Ε.Ε όσο αφορά την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης. Στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν χώρες που υιοθέτησαν το μέτρο της επέκτασης, αλλά σε μεγάλο βάθος χρόνου και μεταβατικές περιόδους ικανές να απορροφήσουν τους κοινωνικούς κραδασμούς. Τέτοιες χώρες είναι η Γαλλία με επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης από τα 60 στα 62 με χρονικό ορίζοντα το 2018, η Γερμανία στο 67ο έτος μέχρι το 2029, η Ιταλία στο 61ο μέχρι το 2013, το Ηνωμένο Βασίλειο στο 65ο μέχρι το 2020, η Δανία στο 67ο μέχρι το 2025 και η Ισπανία στο 68ο μέχρι το 2025. Ακολούθως θέλουμε να τονίσουμε ότι αναφορές στα επιτεύγματα πιο εξελιγμένων χωρών της Ε.Ε δεν πρέπει να γίνεται κατά το δοκούν και ζητούμε όπως ληφθούν πρόνοιες που να αφορούν κάποια μεταβατική περίοδο για εφαρμογή του μέτρου της επέκτασης, παράλληλα και με κάποια άλλα μέτρα.

ΚΙΝΗΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 19.6

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 19.6

ο 63ο και η αποθέωση του λαϊκισμού

Ο αντιπολιτευόμενος ΔΗΣΥ και το συγκυβερνών ΔΗΚΟ, ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2011 συναγωνίζονται αλλήλους στην επίδειξη του πιο άκρατου λαϊκισμού που βίωσε ποτέ αυτός ο τόπος. Πρώτα «ξάφνιασαν» την Κυβέρνηση και κάθε νουνεχή πολίτη με το θέμα των εκ μητρογονίας προσφύγων, το οποίο παρέμεινε άλυτο για 36 χρόνια, αλλά έπρεπε να «λυθεί» τώρα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, από την Κυβέρνηση Χριστόφια! Και έπεται συνέχεια... Στον οίστρο της υπεροψίας που τους παρέχει η περιστασιακή πλειοψηφία των λαϊκίστικων ενόψει εκλογών επιλογών τους, τα δύο «συνεργαζόμενα» κόμματα θυμήθηκαν τώρα το 63ο έτος των εκπαιδευτικών και θέλουν άρον-άρον να το κλείσουν πριν από τις διακοπές της Βουλής.
Κατά παράδοξο μάλιστα τρόπο -ίσως γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν κάποιους φίλους τους στη σημερινή ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των καθηγητών που εκδηλώθηκε μάλιστα και με δημοψήφισμα πριν από μερικά χρόνια, αλλά και τη δεδηλωμένη διαφωνία της ΠΟΕΔ, της ΟΛΤΕΚ, των οργανωμένων γονιών, μαθητών, φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων, αλλά και κυρίως της εκτελεστικής εξουσίας.
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση των πολιτικών δρώμενων στην Κυπριακή Δημοκρατία, και σίγουρα θα δούμε πολλά στο χρόνο που μας έρχεται. Φαίνεται να χάνουν πια οι λέξεις τη σημασία τους. Βιώνουμε την αποθέωση του λαϊκισμού και δεν θα εκπλαγούμε στη συνέχεια να δούμε κι άλλες αποφάσεις και επιλογές αντιπολίτευσης και «συμπολίτευσης» μέσα στη Βουλή, προς άγραν ψήφων και ψηλότερων ποσοστών στις επικείμενες εκλογές.
Ομως, είναι καιρός επιτέλους να αντιληφθούν όλοι αυτοί οι λαϊκιστές και οι λαϊκίζοντες ότι ο λαός μας διαθέτει την κοινή λογική και έχει αλάθητο κριτήριο, το οποίο ήδη εκφράζεται και μέσα από τις κατά καιρούς δημοσκοπήσεις. Ας μην τρέφουν λοιπόν την ψευδαίσθηση ότι συναγωνιζόμενοι αλλήλους στην επίδειξη του πιο άκρατου λαϊκισμού θα κερδίσουν ψήφους. Το αντίθετο γίνεται συνήθως. Ας περιοριστούν λοιπόν οι βουλευτές μας στις αρμοδιότητες που τους παρέχει το Σύνταγμα, σεβόμενοι τη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών που διέπει κάθε ευνομούμενη πολιτεία και είναι απότοκη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας και του γαλλικού διαφωτισμού. Για να νιώσουμε επιτέλους κι εμείς οι ταλαίπωροι πολίτες της ευρωπαϊκής Κύπρου ότι ζούμε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπου οι θεσμοί γίνονται σεβαστοί και το κάθε κόμμα αναλαμβάνει τις ευθύνες του, επωμιζόμενο ταυτόχρονα και το πολιτικό κόστος που του αναλογεί, ανάλογα με τις πράξεις και τις παραλείψεις του.

Του Κώστα Κατσώνη

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

63ο και πραγματικότητα

Πολύς λόγος γίνεται για την αναγκαιότητα αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στην εκπαίδευση. Άλλοι για πολιτικούς-ψηφοθηρικούς λόγους, άλλοι για στενά προσωπικά οφέλη υποστηρίζουν μετά μανίας την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου. Διαβάσαμε διάφορα άρθρα και παρεμβάσεις, τα περισσότερα να υποστηρίζουν τη μισή αλήθεια.

Το αίτημα για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης τέθηκε αρχικά προ πενταετίας για όσους και μόνον δεν συμπλήρωναν τα απαιτούμενα έτη για πλήρη σύνταξη. Όταν κατατέθηκε η πρόταση το 2006, όμως, προνοούσε υποχρεωτική στα 63 αλλά με το δικαίωμα της πρόωρης αφυπηρέτησης από τα 58 και με σταδιακή εφαρμογή για τους τότε μόνιμους και υποχρεωτική αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα διορίζονταν στη Μέση Εκπαίδευση (63) με ταυτόχρονη αύξηση των χρόνων πλήρους σύνταξης (36 1/3) και με πρόωρη αφυπηρέτηση στα 58 χρόνια, η οποία τέθηκε σε δημοψήφισμα με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της δημοκρατίας, αείμνηστου Τ. Παπαδόπουλου. Από το δημοψήφισμα που οργανώθηκε από την ΟΕΛΜΕΚ κατόπιν απόφασης της, το αποτέλεσμα κρίθηκε ως έκπληξη, αφού η θέληση της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών δε συνέπεσε με την επιθυμία της πλειοψηφίας των κινήσεων που αποτελούν την ΟΕΛΜΕΚ. Κατόπιν αυτής της απόφασης ο αείμνηστος Τ. Παπαδόπουλος σεβάστηκε την απόφαση του κλάδου, γι’ αυτό και δεν έθεσε ξανά θέμα.

Στη συνέχεια η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ προσπάθησε να «διορθώσει» την απόφαση του δημοψηφίσματος (δες άρθρο προέδρου ΔΗΚΙ Α. Ιωσήφ στον ημερήσιο τύπο «Έγινε ένα δημοψήφισμα πριν χρόνια, στο οποίο υπήρξε διόρθωση με αποφάσεις παγκύπριων γενικών συνελεύσεων»!!! (τα θαυμαστικά δικά μας). Ενώ άλλοι εμφανίζονται ως θεματοφύλακες του καταστατικού της ΟΕΛΜΕΚ και ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ το οποίο οι ίδιοι εισηγήθηκαν να γίνει. Ποια, λοιπόν, ήταν η διόρθωση; Ο εξοβελισμός της απόφασης του κλάδου και η επιβολή της δια της κυβερνώσας Βουλής στους εκπαιδευτικούς (ένθερμοι υποστηρικτές της πρότασης ο υιός του αείμνηστου Τ. Παπαδόπουλου, Νικόλας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Ν. Τορναρίτη). Πώς; Οι 70-80 γενικοί αντιπρόσωποι της πλειοψηφίας «διόρθωσαν» την απόφαση των 3000 και πλέον συναδέλφων που ψήφισαν ΟΧΙ στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης. Σημειώναμε στις 22 Ιουνίου 2007 σε ανακοίνωση μας: «Η δημοκρατική έκφραση του κλάδου μέσα από καθολική ψηφοφορία, η οποία απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης για παράταση του ορίου αφυπηρέτησης, είναι απαραβίαστη. Η πραξικοπηματική ενέργεια μερίδας εκπαιδευτικών να ανοίξουν το θέμα στην ΠΣΓΑ (Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων) της ΟΕΛΜΕΚ, ενώ ένα τέτοιο θέμα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, συνιστά ωμή παραβίαση της βούλησης του κλάδου. Η συμπαιγνία των ηγεσιών των κινήσεων ΑΛΛΑΓΗ, ΔΗΚΙ και ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ, που από τη μια ψήφιζαν στο ΚΔΣ για μη εγγραφή του θέματος και από την άλλη ψηφίζουν στη ΠΣΓΑ για εγγραφή και συζήτηση του, ξεσκεπάζει τις προθέσεις τους και καταδεικνύει ποιοι εμπαίζουν τον κλάδο, τους νεότερους συναδέλφους και τη νεολαία. Αυτό εξηγεί και την άρνηση τους να υιοθετήσουν τις προτάσεις της Προοδευτικής για λήψη μέτρων που θα περιφρουρούσε την απόφαση του κλάδου.» Επομένως, όποιος δηλώνει δημοκράτης πρέπει να το αποδεικνύει και στην πράξη. Όχι μόνο διδάσκοντας το στην σχολική αίθουσα αλλά πράττοντας το και εντός του κλάδου διά ενός νέου δημποψηφίσματος. Τι τους φοβίζει και αρνούνται αυτή την απαίτηση του κλάδου;

Ποια ήταν τα μέτρα που προτείναμε, πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος;

· Κατάργηση του συμψηφισμού αναλογικής και κρατικής σύνταξης (ο οποίος συμψηφισμός αφαιμάσσει πραγματικά τη σύνταξη των συναδέλφων).

· Αύξηση του συντελεστή σύνταξης (να μετρά ο τελευταίος μισθός).

· Μείωση του αριθμού ετών για πλήρη σύνταξη από τα 33 1/3 σε 30 1/3.

· Αναγνώριση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά ως σύνταξη ως έτη υπηρεσίας.

· Αναγνώριση υπηρεσίας σε συναφείς δραστηριότητες.

· Εξαγορά υπηρεσίας από ιδιωτικά σχολεία με ευνοϊκούς όρους.

· Δυνατότητα εξαγοράς χρόνου εργασίας με εξαγορά εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία.

Ποια από αυτά τα μέτρα προώθησε η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ; Κανένα δεν προωθήθηκε. Τρία χρόνια μετά, δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε. Πού βρίσκεται, λοιπόν, ο σεβασμός στην απόφαση της πλειοψηφίας;

Πέραν αυτού, ξαφνικά θυμήθηκαν ότι το ζήτημα του διορισμού συναδέλφων στην εκπαίδευση σε μεγάλη ηλικία οφείλεται στο υφιστάμενο σύστημα διορισμού (βλ. κατάλογος διορισίμων). Μέχρι πρόσφατα πολλοί θιασώτες της κατάργησης του καταλόγου διορισίμων επικαλούνταν ως επιχείρημα το γεγονός ότι διορίζονται κάποιοι σε μεγάλη ηλικία και ότι αυτό είναι σε βάρος της εκπαίδευσης. Πού πήγαν όλοι αυτοί σήμερα; Πού είναι να διαφωνήσουν με την αύξηση του ορίου; Μήπως άλλοι ήταν τελικά οι σκοποί τους, όταν εισηγούνταν την κατάργηση του καταλόγου παίζοντάς το και εκσυγχρονιστές; Και αφού οι συνάδελφοι θα καθυστερούν να εισέρχονται στην εκπαίδευση κατά τρία χρόνια, για ποια προαιρετική αύξηση του ορίου μιλάμε; Θα είναι και στο μέλλον, έστω προαιρετική, ή θα μας επιβληθεί σε λίγα χρόνια, αφού όλοι αναγκαστικά θα «αξιοποιούν» το μέτρο; Σε καμία χώρα, όπου εφαρμόστηκε το αντιλαϊκό μέτρο της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης δεν επιλύθηκε το πρόβλημα των συνταξιοδοτικών ταμείων, παρά μόνο συνεχώς αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης (63, 65, 67, 68...).

Ποιοι αλήθεια ευνοούνται από πιθανή υιοθέτηση αυτού του μέτρου; 350 περίπου υψηλόβαθμα στελέχη της, μερικοί από τους απλούς ΒΔ οι οποίοι θα έχουν λίγα χρόνια στην εκπαίδευση και περιορισμένος αριθμός συναδέλφων οι οποίοι θα αφυπηρετήσουν ως απλοί καθηγητές. Όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί (άνω των 4,500) αδικούνται, γιατί καθηλώνονται οι προαγωγές για τρία χρόνια και εάν η νομοθεσία ισχύσει από φέτος τότε όλες οι προαγωγές ενδέχεται να ακυρωθούν, επομένως και αυτοί αναγκάζονται να παρατείνουν την παρουσία τους στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν ως συμβασιούχοι ή έκτακτοι, ενδέχεται να μην τύχουν επαναδιορισμού με την εφαρμογή του μέτρου για κάποια χρόνια. Ακόμα και στην περίπτωση που η τροποποίηση θα επιφέρει το ίδιο καθεστώς που ισχύει και στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επιζητεί και η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ, τότε για τους μη μόνιμους τα 33 1/3 χρόνια που απαιτούνται για πλήρη σύνταξη θα αυξηθούν στα 36 1/3 χρόνια, ενώ το δικαίωμα πρόωρης αφυπηρέτησης θεμελιώνεται στο 58ο έτος της ηλικίας αντί στο 55ο. Απαντούμε έτσι και στο ρητορικό ερώτημα του Πρόεδρου της ΔΗΚΙ «Από πότε η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να ασκεί συνδικαλισμό για όλους τους άλλους και όχι για τα μέλη της;» Ποια από τα μέλη της λοιπόν εν τέλει υπηρετεί η ΟΕΛΜΕΚ; Ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετεί;

Γιώργος Γιαλλούρης

Μέλος ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η περίοδος που επιλέγηκε για προώθηση του ζητήματος αυτού ήταν πολύ μελετημένη με σκοπό να μας πιάσει στον ύπνο.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
ΚΑΛΕΣΤΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ LINK:
http://www.ipetitions.com/petition/oxisto63o/
www.ipetitions.com
Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης, στους εκπαιδευτικούς, από το 60ο στο 63ο έτος έχουν σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Οι αρνητικές αυτές συνέπειες ...

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

VIDEO: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ - 10.06.10

Έντονη ήταν η αντίδραση του κόσμου όταν ο Νίκος Τορναρίτης επιχείρησε να συνεχίσει τον μονόλογο που ακούμε καθημερινά από τα ΜΜΕ χωρίς ο ίδιος να ακούει την άλλη άποψη.

Δείτε το σχετικό video:Εν τω μεταξύ πυκνώνουν οι αντιδράσεις των επηρεαζομένων σε όλα τα επίπεδα και προκαλούν τριγμούς στα κόμματα που προωθούν την Πρόταση Νόμου αφού μάλιστα όλες οι κομματικές Νεολαίες έχουν εκφράσει την αντίθεση τους στην αυξηση του ορίου αφυπηρέτησης στην εκπαίδευση και μάλιστα η Πρωτοπορία (φοιτητική παράταξη του ΔΗΣΥ) παρά την δυσκολία που επέδειξε να εκφραστεί ανοικτά και δυναμικά δήλωσε δια του Προέδρου της ότι σε μια νέα κινητοποίηση θα είναι παρούσα

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Πρώτη αντίδραση από ΝΕΔΗΣΥ για το 63ο

Μετά από την μεγάλη πίεση που δέχτηκε η ΝΕΔΗΣΥ από πολλούς νέους, αλλά και δικά της στελέχη υποχρεώθηκε να εκδώσει Δελτίο Τύπου ελπίζοντας να μετριάσει τις αντιδράσεις.


Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Κατανοούμε τα επιχειρήματα όσων ευνοούν την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης…

Ωστόσο, δεν μπορούμε να θυματοποιήσουμε τη νέα γενιά, ιδιαίτερα, όταν σε μια περίοδο αυξημένης ανεργίας η όποια συζήτηση για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης δεν συνοδεύεται από πρακτικά μέτρα…»


Παρόλο που στη συνέχεια προσπαθούν να μεταθέσουν το ζήτημα σε άλλα θέματα, σημειώνω την αντίθεσή τους στη θυματοποίηση της Νεολαίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση υπάρχει στο Blog του ΔΗΣΥ σε σχετική ανάρτηση:

http://disyblog.org.cy/index.php/sxoliastemas/3078.html

όπου θα διαβάσετε και τη σφοδρή αντίδραση της Νεολαίας αλλά και συναδέλφων στην πρόθεση για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης .


Στο ίδιο Blog υπάρχει πληροφορία για αντίδραση νεότερων στελεχών της ΑΛΛΑΓΗΣ στον ετσιθελισμό της ηγεσίας τους που παραγνώρισε το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ του κλάδου και προώθησε μέσω από τα «ελεγχόμενα» σώματα της ΟΕΛΜΕΚ την ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ της βούλησης των καθηγητών.


Το συμπέρασμα είναι ότι η πίεση από όλους τους επηρεαζόμενους (αδιόριστους καθηγητές, έκτακτους, συμβασιούχους, μη «βαθμοφόρους» καθηγητές, αυτούς που πιστεύουν στην ανανέωση του κλάδου, φοιτητές, μαθητές, γονείς) φέρνει αποτελέσματα και δεν αποκλείεται σύντομα να δούμε στροφή και της ΑΛΛΑΓΗΣ αλλά και του ΔΗΣΥ.


Συνεχίζουμε τον αγώνα σε όλα τα μέτωπα και με όλους όσους συμφωνούν μαζί μας χωρίς να αποκλείουμε κανένα. Καλούμε και τα νεότερα στελέχη της ΑΛΛΑΓΗΣ να ορθώσουν ανάστημα και να συμμετάσχουν στον αγώνα για να ανακόψουμε αυτή την τρελή πορεία της αύξησης των ορίων αφυπηρέτησης.

Κυριάκος Ματθαίου

Μαθηματικός

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 63ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ κτλ στον Κυπριακό Τύπο

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 63ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ κτλ στον Κυπριακό Τύπο

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΔΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7.6 ΩΡΑ 4.00ΜΜ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ
1. ΠΣΓΑ ΟΕΛΜΕΚ 25.6.2010
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 63ο
3. ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ! ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Ημερομηνία:
Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010
Ώρα:
4:30 μ.μ. - 6:00 μ.μ.
Τοποθεσία:
Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία

Περιγραφή

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!

ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Φορέας όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα δημιουργήθηκε με σκοπό την αποτροπή της αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης. Εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στην εκπαίδευση. Αυτή η προσπάθεια παραγνωρίζει τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των καθηγητών, έτσι όπως εκφράστηκε στο δημοψήφισμα στις 2 Φεβρουαρίου 2006 και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανησυχίες χιλιάδων νέων που οδηγούνται στην ανεργία.

Η επέκταση του ορίου πλήττει άμεσα τη νέα γενιά και την οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία. Εάν το εν λόγο μέτρο εφαρμοστεί θα έχει ως αποτέλεσμα τη θυματοποίηση χιλιάδων προς τέρψη λίγων. Είναι φανερό πως αυτή η επέκταση είναι μόνο η αρχή, αφού ουσιαστικά δεν παρέχει μακροπρόθεσμη λύση στο ζήτημα των συντάξεων που ορισμένοι εντέχνως επικαλούνται. Το μέτρο θα έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, επιφορτίζοντας τα δημόσια οικονομικά και αυξάνοντας την ανεργία στους νέους. Παράλληλα πιθανόν να βρεθούν στους δρόμους αρκετοί εκπαιδευτικοί που ανέμεναν μονιμοποίηση και να παγοποιηθούν οι προαγωγές.

Θεωρούμε πως η συζήτηση στη Βουλή θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα και είναι με πραγματική λύπη που βλέπουμε τόσο την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ αλλά και συγκεκριμένους βουλευτές να επαναφέρουν το ζήτημα. Είναι αδιανόητο για εμάς να γίνεται συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη νέα γενιά και να μην έχουν καλεστεί, για άλλη μια φορά οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας γίναμε μάρτυρες μιας τεράστιας υποκρισίας από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας ο οποίος προωθεί αυτό το μέτρο με ιδιαίτερο ζήλο. Είχε καλέσει στη συζήτηση τις οργανώσεις εκείνες οι οποίες ζητούν την αύξηση του ορίου αλλά παρέλειψε εντέχνως για ακόμη μια φορά να καλέσει πολλούς άλλους, άμεσα εμπλεκομένους. Θεωρούμε πως υπάρχουν ξεκάθαρα σκοπιμότητες πίσω από την κίνηση αυτή και προσπάθεια για φίμωση του Φορέα και τις οργανώσεις που τον αποτελούν.

Θεωρούμε απαράδεκτες και αντινεανικές τις δηλώσεις του κ. Νίκου Τορναρίτη που δηλώνει πως θα επιδιώξει να ψηφιστεί πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ίδιος για επέκταση του ορίου στην εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαία η περίοδος που επέλεξαν για να επαναφέρουν το ζήτημα γνωρίζοντας ότι φοιτητές και μαθητές βρίσκονται σε εξεταστική περίοδο με στόχο να βρει το νεολαιίστικο κίνημα αδύναμο να αντιδράσει. Δυστυχώς ο κ. Τορναρίτης με αστραπιαίες κινήσεις τερμάτισε τον διάλογο, ετσιθελικά, χωρίς να εισακούσει τις δικές μας απόψεις και την Τρίτη 8/6 κάλεσε την Γενική Εισαγγελία στη βουλή για τελικό νομοτεχνικό έλεγχο με στόχο να σταλεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Πέμπτης.

Μετά από συντονισμό που είχαν αρκετές Οργανώσεις οι οποίες συμμετέχουν, στο Φορέα αποφασίστηκε όπως αναλάβει δράση για την άμεση αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας. Θεωρούμε πως η μη αύξηση του ορίου είναι μια κατάκτηση του νεολαιίστικου και εργατικού κινήματος της Κύπρου και είμαστε έτοιμοι να την υπερασπιστούμε με όλα τα μέσα.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε όπως την Πέμπτη 10/6, ώρα 16:30, οργανώσουμε έξω από τη Βουλή μαζική κινητοποίηση κατά της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στην οποία θα καλέσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να τερματίσει κάθε προσπάθεια για επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης στην εκπαίδευση.

Έχουν ήδη σταλεί επιστολές για συναντήσεις σε όλα τα κόμματα για να μας μεταφερθούν οι επίσημες τους θέσεις και θα επιδιώξουμε να μεταπείσουμε τα κόμματα που διαφαίνεται να στηρίζουν επέκταση του ορίου στο 63ο έτος. Με το ΑΚΕΛ έχει πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Χαιρετίζουμε τη στάση του στο όλο θέμα και τη στήριξη του στις προσπάθειες του Φορέα.

Στο Φορέα συμμετέχει ένα πλατύ μέτωπο από οργανώσεις που αριθμούν πέραν των 120 χιλιάδων ανθρώπων. Οι Νεολαιίστικες Οργανώσεις (ΕΔΟΝ, ΝΕΔΗΚ, ΝΕΔΕΚ), Φοιτητικές Παρατάξεις (Προοδευτική, Αναγέννηση, Αγώνας), η ΠΟΦΕΝ, η ΠΣΕΜ, η ΠΟΕΔ, ο Σύνδεσμος Αδιόριστων Καθηγητών η Ομοσπονδία Γονέων Μέσης και η Προοδευτική κίνηση δασκάλων – καθηγητών.

05.06.10

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!


Ο πιο πάνω σύνδεσμος οδηγεί στην σελίδα που δημιουργήθηκε στο Facebook για να καλέσει τον κόσμο στην κινητοποίηση. Όσοι έχετε λογαριασμό Facebook μπορείται να μπείτε στην σελίδα και να δηλώσετε το παρόν σας καθώς και να καλέσετε και αλλους "φιλους" σας να παρευρεθούν στην κινητοποίηση. Ειναι επιτακτική η παρουσία όλων διότι με τις πλειοψηφίες που διαμορφώνονται τελευταία στην Βουλή πρέπει να δοθεί βροντερό μήνυμα για να μην περάσει επέκταση του ορίου.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Διαβάστε πως αντιδρά ο κόσμος στο Blog του ΔΗΣΥ για το 63ο στη εκπαίδευση

Στο ιστολόγιο του ΔΗΣΥ υπάρχει ανάρτηση με θέμα:

Βουλή - Επ. Παιδείας - Όριο αφυπηρέτησης καθηγητών

Έκαναν το λάθος να παρέχουν την δυνατότητα για σχόλια και υπάρχει θύελλα αντιδράσεων κυρίως από νέους, ακόμα και δηλωμένους Συναγερμικούς.

Διαβάστε τα σχόλια ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ 63Ο

(Η βάση των καθηγητών διαφωνεί. Η ΟΕΛΜΕΚ σφυρίζει αδιάφορα)

Με την προδιαγραφόμενη απόφαση της Βουλής (ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ) για παράταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο:

o Σταματούν άμεσα όλοι οι διορισμοί στην εκπαίδευση.

o Εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν ως συμβασιούχοι ή έκτακτοι, ενδέχεται από 1η Σεπτεμβρίου να μην τύχουν επαναδιορισμού.

o Οι προαγωγές που έγιναν φέτος και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν σε όλες τις ειδικότητες (Διευθυντές, ΒΔΑ, ΒΔ), ακυρώνονται πάραυτα.

o Καθηλώνονται άμεσα οι προαγωγές για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Οι ευθύνες όμως δεν βαρύνουν μόνο τα τρία κόμματα (ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ) αλλά και την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ για τους εξής λόγους:

o Παραχάραξε τη βούληση του κλάδου, όπως αυτή εκφράστηκε με δημοψήφισμα στις 2 Φεβρουαρίου 2006 η οποία δήλωνε ΟΧΙ στην αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης.

o Αρνείται να απευθυνθεί εκ νέου στον κλάδο πριν παρθεί η όποια απόφαση, κάτι το οποίο είχε υποσχεθεί με απόφαση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

o Κρατά τον κλάδο στο σκοτάδι, χωρίς να του ξεκαθαρίζει τη βάση πάνω στην οποία τέθηκε το θέμα στη Βουλή (π.χ. τα 33 1/3 χρόνια για πλήρη σύνταξη παραμένουν ή θα γίνουν 36 1/3;).

o Θυματοποιεί τη νέα γενιά που προσδοκεί διορισμό και που μ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα τους αφήσει μακριά από την εργοδότηση για αρκετά ακόμα χρόνια.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ προτείνει:

* Συνεχή αγώνα για προάσπιση των κεκτημένων μας αλλά και για να μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τη νέα γενιά. Τη στιγμή που το συνδικαλιστικό κίνημα δέχεται σε όλο τον κόσμο κτυπήματα, στο στόχαστρο των οποίων είναι και τα κεκτημένα, δε μπορούμε εμείς ν’ αδιαφορούμε.

Κατανοούμε την αγωνία των συναδέλφων που δε συμπληρώνουν τα 33 και 1/3 χρόνια για πλήρη σύνταξη, γι’ αυτό θα πρέπει ν’ αγωνιστούμε για να στρέψουμε τον αγώνα της Οργάνωσης προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι η διεκδίκηση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας συναδέλφων σε άλλες εργασίες ως συντάξιμη, την υλοποίηση της απόφασης της ΠΣΓΑ για μετατροπή του 33 και 1/3 σε 30 1/3 για πλήρη σύνταξη και κατάργηση του συμψηφισμού της σύνταξης.

Θα πρέπει άμεσα να συσταθεί μέτωπο προάσπισης των κεκτημένων μας και με άλλους φορείς, αρχίζοντας από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους φοιτητές, το νεολαιϊστικό κίνημα. Αν η μεθόδευση αυτή προχωρήσει, τότε σίγουρα θα τεθούν υπό αμφισβήτηση και άλλες κατακτήσεις.

Ο μόνος σωστός τρόπος διεκδίκησης είναι ν’ αγωνίζεσαι για να προσθέτεις κεκτημένα στους εργαζόμενους και όχι να παραχωρείς κεκτημένα, δήθεν, για το καλό του κλάδου.

Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2010

Πατήστε πιο κάτω για την εκτυπώσιμη μορφή της ανακοίνωσης

Download (31K) Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΕΛΜΕΚ

Η ΟΕΛΜΕΚ με ικανοποίηση πληροφορήθηκε χθες ότι με επιστολή του ο Γενικός Εισαγγελέας προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού αποφάνθηκε ότι δεν προκύπτουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα από την καθηγήτρια, η οποία άδικα βρέθηκε στο στόχαστρο κάποιων.

Η Οργάνωση νιώθει αυτή τη στιγμή δικαιωμένη, γιατί από την πρώτη στιγμή στιγμάτισε όλους εκείνους – ΜΜΕ και κρατικούς αξιωματούχους – που έστησαν από στήλες εφημερίδων ή από τους δέκτες των τηλεοράσεων λαϊκά δικαστήρια που στόχευαν ουσιαστικά στην ηθική εξόντωση μιας εκπαιδευτικού.

Η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή της προς τη συνάδελφο εκπαιδευτικό, η οποία διήλθε και διέρχεται τις τελευταίες βδομάδες καταστάσεις και στιγμές που δεν τις ευχόμαστε για κανένα. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας στη Διεύθυνση και τον Καθηγητικό Σύλλογο του σχολείου για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Θέση μας ήταν και είναι ότι η Δημόσια Μέση Εκπαίδευση δεν έχει τίποτα να κρύψει και να συγκαλύψει, αλλά θεωρούμε απαράδεκτη και καταδικαστέα κάθε προσπάθεια διαστρέβλωσης και υπερπροβολής γεγονότων που αποσκοπούν στο να πλήξουν το δημόσιο σχολείο.

Θεωρούμε ότι κάποια ΜΜΕ και κάποιοι κρατικοί αξιωματούχοι οφείλουν να απολογηθούν δημόσια στη συνάδελφο, που επιχείρησαν κατά τρόπο ανάρμοστο να προσβάλουν την προσωπικότητά της.