Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΗ Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών κατέθεσε στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων (Π.Σ.Γ.Α) της ΟΕΛΜΕΚ, που πραγματοποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου, ψηφίσματα για το κρατικό μισθολόγιο (σε συνεργασία με τη ΔΗΚΙ) και για την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, τα οποία υπερψηφίστηκαν. Η υιοθέτηση των εν λόγω ψηφισμάτων, τα οποία παρατίθενται ολόκληρα στη συνέχεια, χαράσσει μια νέα, πιο διεκδικητική και πιο αγωνιστική γραμμή για την οργάνωσή μας. Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών καλεί την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ να αξιοποιήσει τις θέσεις που εγκρίθηκαν από το ανώτατο όργανο της οργάνωσής μας, για να διεκδικήσει δυναμικά τόσο τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων όσο και ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Το 2016 πρέπει να είναι για την ΟΕΛΜΕΚ η αφετηρία ενός διαρκούς αγώνα διεκδίκησης των μισθολογικών και άλλων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, που απωλέσθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Μιας οικονομικής κρίσης που είναι πλέον απεδεδειγμένο ότι οφείλεται αποκλειστικά στο τραπεζικό κατεστημένο και στις ασύγγνωστες εγκληματικές αποφάσεις και ενέργειές τους, με τις οποίες οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στην κατάρρευση και τον κυπριακό λαό στην εξαθλίωση. 
Όλα αυτά τα χρόνια οι εκπαιδευτικοί, όπως και ο κυπριακός λαός, πλήρωσαν βαρύ τίμημα στην προσπάθεια για στήριξη της οικονομίας του τόπου. Χωρίς να έχουμε ευθύνη για τη δεινή οικονομική κατάσταση, είδαμε τις απολαβές μας να συρρικνώνονται σε διψήφια ποσοστά, τα συνταξιοδοτικά μας ωφελήματα να καταστρατηγούνται και κάποια να καταργούνται. Από την άλλη πλευρά οι κύριοι υπαίτιοι της οικονομικής καταστροφής παραμένουν στο απυρόβλητο και ατιμώρητοι.
Υπό το φως των πιο πάνω, η ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να στηρίξει τα μέλη της και γι’ αυτό θα πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά:
1.    Κατάργηση των μνημονιακού άρθρου που διαχωρίζει τους Καθηγητές σε Καθηγητές άνω των 45 και κάτω των 45 ετών για σκοπούς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
2.    Άρση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στους Καθηγητές σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης τους, στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, αλλά  και στην σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση  που κάποιος με βάση τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για τις Κ.Α., επιθυμεί να πάρει την σύνταξη αυτή στο 63 έτος της ηλικίας του.
3.    Επιστροφή στους νόμιμους δικαιούχους της περιοδικής εισφοράς του 2% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών,  μετά την αφυπηρέτησή τους (όπως ίσχυε πριν την 1.1.2013).
4.    Δημιουργία Ταμείου Προνοίας για τους καθηγητές που μονιμοποιούνται μετά την 1.10.2011, καλύπτοντας συνολικά όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους στο Δημόσιο Σχολείο, είτε ως συμβασιούχοι, είτε ως έκτακτοι, είτε ως αντικαταστάτες. Υπενθυμίζουμε ότι η κατηγορία των καθηγητών αυτών, δε δικαιούται κρατική σύνταξη και εφάπαξ ποσό.
5.    Τερματισμό της αποκοπής του 0,8-2% μηνιαίως για επαναδιορισμό δήθεν εκτάκτων καθηγητών.
6.    Τερματισμό της κλιμακωτής Έκτακτης εισφοράς του 3%.
7.    Απόδοση του μισθού της θέσης, σε όσους εκπαιδευτικούς προάγονται.
Ως εκ τούτου, η ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να αποδεχτεί την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο κρατικό μισθολόγιο, το οποίο στην ουσία ενταφιάζει τα πιο πάνω ζητήματα, προσφέροντας αυτονόητα ανταλλάγματα, όπως είναι ο τερματισμός της Έκτακτης εισφοράς και η απόδοση της αντίστοιχης κλίμακας σε προαχθέντες εκπαιδευτικούς. Απαράδεκτη είναι και η φιλοσοφία που διαπνέει τη συγκεκριμένη πρόταση της Κυβέρνησης, η οποία:
1.    Διασυνδέει τις γενικές αυξήσεις, τις προσαυξήσεις και την ΑΤΑ με το ΑΕΠ, το ποσοστό του οποίου προκύπτει από τα εισοδήματα και τις δαπάνες ενός κράτους. Σημειώνεται ότι στις δημόσιες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι προμήθειες υλικών κ.λπ. Συνεπώς, οι μισθωτοί του δημοσίου θα πληρώνουν έμμεσα, μεταξύ άλλων,  τις όποιες προσλήψεις και προαγωγές θα γίνονται στο δημόσιο από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.
2.    Ακυρώνει τον συνδικαλισμό, αφού η όλη διαδικασία θα είναι αυτορρυθμιζόμενη με βάση το ΑΕΠ.
3.    Καθιστά τις αποκοπές μόνιμες, εκτός της κλιμακωτής Έκτακτης εισφοράς, με τη συγκατάθεση της ΟΕΛΜΕΚ.
4.    Οι συνδυασμένες κλίμακες, κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων παραμένουν, αλλά οι όποιες αυξήσεις (προσαυξήσεις, ΑΤΑ, γενικές αυξήσεις) δε θα προστίθενται στο μισθό, αλλά θα αφαιρούνται από τις υφιστάμενες αποκοπές, ώστε σε κάποια στιγμή να καλυφθεί το ποσό των αποκοπών και τότε θα αρχίσουν να φαίνονται οι πρώτες πραγματικές αυξήσεις στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, οι του δημοσίου θα κληθούν να ξαναπληρώσουν τις αποκοπές.
Με βάση τα πιο πάνω, η ΠΣΓΑ απορρίπτει την πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο Κρατικό Μισθολόγιο και καλεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να πρωτοστατήσει στην σύμπηξη διεκδικητικού μετώπου με άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με στόχο την αποτροπή των μεθοδεύσεων και την επαναφορά των κεκτημένων. Καλεί, επίσης, το ΚΔΣ να προβεί σε όποιες άλλες ενέργειες κρίνει ότι είναι αναγκαίες για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, μη αποκλειομένων και των απεργιακών μέτρων. Τέλος, καλεί το ΚΔΣ να προχωρήσει και στη λήψη νομικών μέτρων με στόχο την κατάργηση των παρανόμων και παράλογων μνημονιακών άρθρων, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Το ΚΔΣ να ενημερώσει, εντός τριών μηνών, τους Γενικούς Αντιπροσώπους σε έκτακτη ΠΣΓΑ για τις ενέργειες του και τα αποτελέσματα για τα πιο πάνω αιτήματα.        

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, συνήλθε στη Λευκωσία στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και συζήτησε την πορεία της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες στα σχολεία, στους Καθηγητές αλλά και στους μαθητές εξαιτίας της προχειρότητας, της αδικαιολόγητης βιασύνης και της πλημμελούς ετοιμότητας με την οποία προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας στην εισαγωγή αλλαγών. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις επιμέρους αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο, σημειώνονται τα ακόλουθα.

  1. Νέα Ωρολόγια Προγράμματα

Παρά το γεγονός ότι ήταν αναγκαίες οι αλλαγές στο Ενιαίο Λύκειο, επιβεβαιώθηκαν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει σχετικά με τη βεβιασμένη και πρόχειρη εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος, ιδιαίτερα στα Λύκεια, από τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016. Η εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος ανέδειξε την παντελή έλλειψη προγραμματισμού και ετοιμότητας  του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην εν λόγω αλλαγή, η οποία επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, από τα πιο κάτω δεδομένα:
·         Από τους πρώτους κιόλας μήνες εφαρμογής των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων διαφάνηκε ότι πολλοί μαθητές της Α’ Λυκείου έχουν προβεί σε λανθασμένες επιλογές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να εξαγγείλει την εισαγωγή των «Εξετάσεων Μετάταξης» τον Ιούνιο, αφού αναμένεται ότι πολλοί μαθητές θα διεκδικήσουν αλλαγή κατεύθυνσης.
·         Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ετοιμάσει ακόμα Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο (τα Αναλυτικά Προγράμματα που αναμένονταν με βάση τις δεσμεύσεις του Υπουργού Παιδείας μετατράπηκαν τελικά το Σεπτέμβριο σε Δείκτες Επάρκειας-Επιτυχίας για τα Γυμνάσια και Προγραμματισμού για τα Λύκεια), δεν έχει γίνει η αναγκαία επιμόρφωση των Καθηγητών και δεν έχει γίνει η αναγκαία τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, για την οποία υπήρχε δέσμευση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας ότι θα γινόταν το Σεπτέμβριο. Τέλος, πολλά είναι τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου να εφαρμόσει την πολιτική των συνδιδασκαλιών σε πολλά μαθήματα και σχολεία.

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία Αναλυτικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για το Λύκειο, να εγκαταλείψει την πρακτική υποκατάστασης των Αναλυτικών Προγραμμάτων με Προγραμματισμούς παλαιού τύπου, να οργανώσει προγράμματα επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών, να προωθήσει την τροποποίηση των Κανονισμών στη Βουλή και να τερματίσει την πολιτική των συνδιδασκαλιών. Επίσης, η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων σε σχέση με τον επαναδιορισμό Καθηγητών που αναμένεται να προκληθούν με την εφαρμογή των Ν.Ω.Π. στη Β’ Λυκείου, λόγω της διαφοροποίησης των διδακτικών περιόδων των μαθημάτων αλλά και τον περιορισμό των επιλεγόμενων μαθημάτων στις 6 κατευθύνσεις.

  1. Νέο Σύστημα Διορισμού

Η απόφαση για την εισαγωγή του νέου συστήματος διορισμού βασίστηκε κυρίως στη δέσμευση του Υπουργού Παιδείας να προωθήσει την πραγματοποίηση 718 μονιμοποιήσεων μέχρι το 2017, από τις οποίες θα παραχωρούνταν εντός του 2015 οι 344, που ισοδυναμούν με τις μόνιμες θέσεις που είναι κενές στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Έκτοτε, καταγράφονται καθυστερήσεις και εκπτώσεις σχετικά με τις δεσμεύσεις. Υπαναχωρώντας από την αρχική του δέσμευση, το Υπουργείο Παιδείας αντί για 344 μονιμοποιήσεις το 2015 μείωσε τον αριθμό στις 276, από τις οποίες μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μόνο οι 193, ενώ υπήρχε η δέσμευση να πραγματοποιηθούν οι μονιμοποιήσεις 83 συναδέλφων μέχρι τον Οκτώβριο.

Η ΠΣΓΑ καλεί τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει εντός του 2015 στην υλοποίηση των αρχικών του δεσμεύσεων, που προέβλεπαν την πραγματοποίηση 344 μονιμοποιήσεων μέχρι το τέλος του 2015. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ για τη λήψη δυναμικών μέτρων.

  1. Νέο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Το Υπουργείο Παιδείας, αντί να μεριμνήσει για την επιμόρφωση όλων των Καθηγητών για τις ανάγκες του νέου Ωρολογίου Προγράμματος, εξαντλείται σε εξαγγελίες για την εφαρμογή του νέου προγράμματος επιμόρφωσης, το οποίο ουσιαστικά δεν εισαγάγει τίποτα το νέο πέρα από την αύξηση της γραφειοκρατίας για τις σχολικές μονάδες και τους Καθηγητές. Σημειώνεται ότι οι διαδοχικές εξαγγελίες συνδυάζονται από συνεχείς υπαναχωρήσεις εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, από τη γενική στην πιλοτική εφαρμογή και από τα 10 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης τελικά στα 6. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ενώ συνεχίζει να παραμένει θολό το τοπίο για το περιεχόμενό του.

Η ΠΣΓΑ καλεί τον Υπουργό Παιδείας να μην αναλώνεται σε εικονικές και επικοινωνιακές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης αλλά να επικεντρωθεί στην εφαρμογή ενός προγράμματος επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή των Ν.Ω.Π, αρχής γενομένης με την αξιοποίηση του διημέρου εκπαιδευτικού στις 21 και 22 Ιανουαρίου.

  1. Πρόγραμμα Στήριξης και Πρόγραμμα Αλλόγλωσσων

Πολλά προβλήματα και αχρείαστη αναστάτωση προκάλεσαν οι αλλαγές που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας να κάνει σε σχέση με το Πρόγραμμα Στήριξης και το Πρόγραμμα για τους Αλλόγλωσσους μαθητές. Σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προβεί σε ατεκμηρίωτες και αντιεπιστημονικές αλλαγές, που δεν εξυπηρετούν πρωτίστως της ανάγκες των ίδιων των μαθητών, με τη διαφοροποίηση των μαθημάτων από τα οποία απαλλάσσονται οι μαθητές και τη μεταφορά του χρόνου στήριξης των μαθητών της Α’ Λυκείου το απόγευμα, με το τελευταίο να παραβιάζει κατάφορα τις εργασιακές συνθήκες των Καθηγητών. Παράλληλα, σε σχέση με το Πρόγραμμα Αλλόγλωσσων, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να συγκεντρώσει τους αλλόγλωσσους μαθητές σε συγκεκριμένα σχολεία, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αρνητικές παρενέργειες, τόσο για τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολείων όσο και για την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας άφησε ακάλυπτα τα υπόλοιπα σχολεία, πολλά από τα οποία συνεχίζουν να έχουν σημαντικό αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών με ανάγκη ενίσχυσης.

Η ΠΣΓΑ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες και όχι πρόχειρες προσεγγίσεις τα ζητήματα της ειδικής αγωγής και της ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΑΛΛΑΓΗ - ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ και ΓΡΙΒΑΣΜετά από δύο αναβολές που ζήτησαν από κοινού ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ και ΑΛΛΑΓΗ συζητήθηκε επιτέλους και λήφθηκε απόφαση για το θέμα που αφορά στις μαθητικές επισκέψεις στο κρησφύγετο του Γρίβα. Η ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ και η ΑΛΛΑΓΗ κατέθεσαν τελικά δύο «ξεχωριστές» προτάσεις που, όμως, όπως φαίνεται πιο κάτω είναι σχεδόν ίδιες:

Η πρόταση της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, μεταξύ άλλων, γράφει:

«Αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ημερ. 5 Οκτωβρίου 2015 για επισκέψεις σε μνημειακούς και μουσειακούς χώρους στο πλαίσιο του υπό έμφαση στόχου της χρονιάς «Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για Ελευθερία», […] έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Θεωρούμε ότι δεν ήταν ορθή η ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να επισυναφθεί μόνο η πρόταση του ΣΙΜΑΕ για επισκέψεις σε μνημεία σχετικά με τον Αγώνα του 1955-59 στην εγκύκλιο του Υπουργείου για το στόχο της φετινής σχολικής χρονιάς «Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για Ελευθερία» και ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στον προτεινόμενο κατάλογο μνημεία που συνδέονται με άλλους αγώνες του λαού μας για την κατάκτηση της ελευθερίας. Ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες που αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία του Αγώνα του 1955-59 για την ιστορία του τόπου μας, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των αγωνιστών της ΕΟΚΑ που έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό, καθώς και τη μνήμη όλων όσοι θυσιάστηκαν διαχρονικά στο βωμό της ελευθερίας, εθνικής και πολιτικής.
Θεωρούμε λανθασμένο να προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας η επίσκεψη σε χώρους που μπορεί να αναζωπυρώσουν πάθη του παρελθόντος και να προκαλέσουν επικίνδυνες εντάσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους μαθητές, γιατί αφορούν αμφιλεγόμενες ιστορικές προσωπικότητες που έχουν τεκμηριωμένα συνδεθεί στη συνείδηση του κυπριακού λαού με την καταστροφή της Κύπρου».

Η πρόταση της ΑΛΛΑΓΗΣ αναφέρει (παρατίθεται ολόκληρη):

«Αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ημερ. 5 Οκτωβρίου 2015 για επισκέψεις σε μνημειακούς και μουσειακούς χώρους στο πλαίσιο του υπό έμφαση στόχου της χρονιάς «Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για Ελευθερία», έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Θεωρούμε ότι δεν ήταν ορθή η ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να επισυναφθεί μόνο η πρόταση του ΣΙΜΑΕ για επισκέψεις σε μνημεία σχετικά με τον Αγώνα του 1955-59 στην εγκύκλιο του Υπουργείου για το στόχο της φετινής σχολικής χρονιάς «Διαχρονικά διδάγματα από τους αγώνες των Κυπρίων για Ελευθερία» και ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στον προτεινόμενο κατάλογο μνημεία που συνδέονται με άλλους αγώνες του λαού μας για την κατάκτηση της ελευθερίας. Ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες που αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία του Αγώνα του 1955-59 για την ιστορία του τόπου μας, σεβόμαστε και τιμούμε τους αγωνιστές και τη μνήμη των ηρώων της ΕΟΚΑ που έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό, καθώς και τη μνήμη όλων όσοι θυσιάστηκαν διαχρονικά στο βωμό της ελευθερίας, εθνικής και πολιτικής.
Θεωρούμε ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η επίσκεψη σε χώρους που μπορεί να αναζωπυρώσουν πάθη του παρελθόντος και να προκαλέσουν επικίνδυνες εντάσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους μαθητές. Ως γενική αρχή, θεωρούμε σωστό να αποφεύγονται οι επισκέψεις σε χώρους που ευνοούν ένα νέο επικίνδυνο για τον τόπο μας εθνικό διχασμό.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να συμπεριλάβει με νέα εγκύκλιο του και χώρους που καταδεικνύουν τους διαχρονικούς αγώνες των Κυπρίων για την ελευθερία (π.χ. το Μνημείο των Εθνομαρτύρων του 1821 στον περίβολο του Ιερού Ναού Φανερωμένης Λευκωσίας, την Κρύπτη των Φιλικών στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, το μνημείο των πεσόντων Κυπρίων εθελοντών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο χώρο της ΠΑΣΥΔΥ και τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας)».

Τα συμπεράσματα δικά σας! Πάντως, για την Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών:
  1. Τελικά αποκαλύφτηκε για ποιον λόγο η ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ και η ΑΛΛΑΓΗ ζητούσαν επίμονα αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015.
  2. Τελικά αποκαλύφτηκε ότι για την ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ο Γρίβας είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα μαζί με κάποιους «άλλους». Αλήθεια ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι, ποιες είναι αυτές οι αμφιλεγόμενες προσωπικότητες και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι χώροι τους οποίους δεν  πρέπει να επισκέπτονται οι μαθητές/τριες για να μην «αναζωπυρωθούν πάθη του παρελθόντος και να προκαλέσουν επικίνδυνες εντάσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους μαθητές»; Μήπως ο Μακάριος; Μήπως ο Δώρος Λοΐζου; Μήπως το Προεδρικό Μέγαρο;
  3. Σήμερα μάθαμε, επίσης, ότι για τη ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ το Εθνικό Μέτωπο, η ΕΟΚΑ Β΄ και το Πραξικόπημα είναι «εθνικός διχασμός» και ότι πρέπει «να αποφεύγονται οι επισκέψεις σε μνημεία που ευνοούν την ανάπτυξη ή την εκδήλωση φανατικών ιδεών, υποθάλποντας ένα νέο επικίνδυνο για τον τόπο εθνικό διχασμό».

Για την ιστορία η ΑΛΛΑΓΗ υποστήριξε την πρότασή της (παραφυάδα της πρότασης της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ) και στην ψηφοφορία πήρε τρεις ψήφους, η ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ στήριξε τη δική της πρόταση και πήρε μια ψήφο και η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ με τη ΔΗΚΙ ψήφισαν την πρόταση της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε από τις 23 Νοεμβρίου 2015 και πήρε τρεις ψήφους. Έτσι με τη νικώσα ψήφο του Προέδρου και την έμμεση προσχεδιασμένη συνέργεια της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ υιοθετήθηκε η πρόταση της ΑΛΛΑΓΗΣ.    
Είναι πραγματικά απορίας άξιον, αν τα ιστορικά στελέχη της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ αισθάνονται σήμερα περήφανοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ΟΕΛΜΕΚ. Και ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι άνθρωποι που ασχολήθηκαν συγγραφικά με τον Αντιχουντικό Αγώνα στην Κύπρο της Επιτροπής Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αποδέχονται όλα αυτά για τη δράση του Γεώργιου Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β΄. Είναι αλήθεια όλα αυτά εθνικός διχασμός και ο Γρίβας αμφιλεγόμενη προσωπικότητα;