Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΑΛΛΑΓΗ και ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ αποφάσισαν διάλογο και θα φέρουν πλέον ακεραία την ευθύνη για ό,τι συμβεί…Μετά τη σημερινή συνεδρία του Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ, ξεκαθάρισαν τα θέματα ουσίας αλλά και τακτικής που θα ακολουθήσει η ηγεσία της Οργάνωσης σχετικά με τη διαχείριση των προτάσεων που κατέθεσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το σύστημα διορισμών, το σύστημα αξιολόγησης και την επιμόρφωση.  

Ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών αντιταχθήκαμε και απορρίψαμε, με βάση την πάγια θέση μας, την εισδοχή της οργάνωσής μας σε οποιοδήποτε διάλογο για τη συζήτηση ενός νέου συστήματος διορισμού, αν δεν ικανοποιηθεί η προϋπόθεση που θέσαμε, να εξαιρεθούν από τη νέα διαδικασία διορισμού οι συμβασιούχοι, έκτακτοι και αντικαταστάτες συνάδελφοί μας. 

Παρά την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α, που έθετε αυτή την προϋπόθεση για την εισδοχή μας στο διάλογο, στη σημερινή συνεδρία του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ (27 Νοεμβρίου 2014) Αλλαγή και Νέα Κίνηση αποφάσισαν να μπουν σε διάλογο με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και να συζητήσουν όλες τις πιο πάνω προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης για ένα νέο σύστημα διορισμού. 

Η Προοδευτική προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας τέτοιας απόφασης και κατέθεσε τη δική της πρόταση στη βάση αντικειμενικών δεδομένων, όπως είναι οι προηγούμενες δεσμευτικές αποφάσεις της ΠΣΓΑ του Οκτωβρίου του 2013 αλλά και οι συνήθεις παρελκυστικές τακτικές και πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υποστήριξε ότι και οι τρεις προτάσεις περιλαμβάνουν επικίνδυνα στοιχεία, ότι είναι αποσπασματικές, ασαφείς, αόριστες, ενίοτε και αλληλοαναιρούμενες.

Ειδικότερα, η πρόταση για την επιμόρφωση είναι μια γενικόλογη «έκθεση ιδεών» χωρίς τίποτε το συγκεκριμένο. Η πρόταση για την Αξιολόγηση είναι μια πρόταση που εντατικοποιεί τον επιθεωρητισμό (ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με αυτήν κάθε εκπαιδευτικός θα αξιολογείται, έστω και διαμορφωτικά, τέσσερις με έξι φορές τη σχολική χρονιά και ότι οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται συνολικά τέσσερις φορές από δύο αξιολογητές και από το Διευθυντή του σχολείου τους για να διεκδικήσουν προαγωγή). Ταυτόχρονα, από την πρόταση αυτή απουσιάζει η οικονομική διάσταση που αφορά τον αριθμό των θέσεων προαγωγής, τις κλίμακες για κάθε θέση και γενικότερα την κοστολόγηση του όλου εγχειρήματος. Όσο για την πρόταση που αφορά στον κατάλογο διοριστέων, ενώ οι αρμόδιοι από τη μια επικαλούνται την επένδυση που έγινε σε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και για την κοινωνική ευαισθησία που τάχα τους διακρίνει, από την άλλη κρύβονται πίσω από μια κατά παραγγελία απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας που οι ίδιοι μεθόδευσαν και πήραν και η οποία δεν κατοχυρώνει τους μη μόνιμους υπηρετούντες στην εκπαίδευση συναδέλφους μας. Και επειδή η πρακτική των προφορικών υποσχέσεων και της ασυνέπειας του Υπουργού Παιδείας έχει παραγίνει (βλ. υποσχέσεις σε Συνδέσμους της ΟΕΛΜΕΚ που είχαν μαζί του συνάντηση, θέμα αντικαταστατών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, μετάφραση της Έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας στα ελληνικά, κατάλογος και κριτήρια αποσπάσεων που έγιναν για τις ανάγκες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς κ.λπ.), γι’ αυτό η Προοδευτική ζήτησε να καταγραφούν σε επιστολή προς τον Υπουργό οι γενικές ενστάσεις και παρατηρήσεις της ΟΕΛΜΕΚ και να ζητηθεί από τον τελευταίο να απαντήσει γραπτώς, ώστε να γνωρίζουμε επίσημα τις θέσεις του και αναλόγως η ΠΣΓΑ, που είναι το ανώτατο όργανο της ΟΕΛΜΕΚ, να αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό.

Αντί αυτού συρόμαστε σε ένα διάλογο που δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και στον οποίο είτε θα εγκλωβιστούμε με ό,τι αυτό σημαίνει είτε θα κληθούμε σύντομα να εγκαταλείψουμε, με όλες τις αυτονόητες παρενέργειες.

Ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών δηλώνουμε ότι θα αντιδράσουμε έντονα στην πιο πάνω εξέλιξη και ότι θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις μας στα συλλογικά όργανα της κίνησής μας που θα συνέλθουν άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου