Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τα ακόλουθα, σχετικά με το επόμενο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης:

1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 28Γ και 32(4) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2008, απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, είτε πάνω σε μόνιμη βάση είτε με σύμβαση διάρκειας έξι τουλάχιστον μηνών, είναι να προσκομίσουν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν το πιστοποιητικό αυτό, δεν θα τύχουν τέτοιου διορισμού και περαιτέρω, με βάση το προαναφερόμενο άρθρο 28Γ, θα διαγραφούν από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Επιπλέον, τονίζεται ότι αυτοί που δεν θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στο οποίο καλούνται δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μελλοντικό Πρόγραμμα, εκτός εάν επικαλεστούν σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας, πιστοποιούμενους από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο, ή λόγους συνέχισης μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου ‘Μάστερ’ ή διδακτορικού, πιστοποιούμενους από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ή λόγους εγκυμοσύνης ή τοκετού, σε περίπτωση γυναίκας υποψηφίου, υποβάλλοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

2. Από το 2007, το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

3. Με βάση τις σχετικές ανάγκες που υπέβαλε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τη σειρά κατάταξης στους πίνακες διοριστέων καθηγητών/εκπαιδευτών Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους ακόλουθους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πάρουν και προσωπικές επιστολές, να απαντήσουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2009, κατά πόσον ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης της επόμενης σχολικής χρονιάς, 2009-2010, υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση (Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy:

 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΕΥ με τα ονόματα όσων έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πατώντας εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου