Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ανατίθεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Το Πρόγραμμα διαρκεί οκτώ μήνες (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 περιελάμβανε οκτώ μαθήματα και Σχολική Εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Προγράμματος και για τις εκάστοτε αλλαγές του ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.proy.ucy.ac.cy), την οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρακολουθούν συστηματικά.

3. Τα μαθήματα προσφέρονται στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό, σε πρωινή (9.00 π.μ.-1.00 μ.μ.) ή απογευματινή φοίτηση (3.00 μ.μ.-7.00 μ.μ.), τρεις ημέρες την εβδομάδα και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως πόλη παρακολούθησης η Λεμεσός, τις δύο ημέρες τα μαθήματα γίνονται στη Λεμεσό και τη μία ημέρα στη Λευκωσία. Τονίζεται ότι η επιλογή των εκπαιδευομένων για πρωινή ή απογευματινή φοίτηση ή για φοίτηση στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Στα άτομα που παρακολουθούν τα πρωινά μαθήματα καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για τους οκτώ μήνες που διαρκεί το Πρόγραμμα. Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, το επίδομα ανέρχεται σε €1025,16 το μήνα.

4. Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται μόνο κατά το εαρινό εξάμηνο, τρεις φορές την εβδομάδα και διαρκεί 13 εβδομάδες. Κατά τις ημέρες της Σχολικής Εμπειρίας, οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν κανονικά το ωράριο των σχολείων (7.30 π.μ.-1.35 μ.μ.). Για τη Σχολική Εμπειρία χρησιμοποιούνται Γυμνάσια και Λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στα οποία υπάρχουν συντονιστές-βοηθοί διευθυντές και μέντορες-καθηγητές υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των, εκπαιδευομένων.

5. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος, οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στα παιδαγωγικά μπορούν να απαλλαγούν από μέρος των θεωρητικών μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί και εξασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

6. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.proy.ucy.ac.cy

Αριθμός Τηλεφώνου: 22892945

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου: 22753702

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: proipiresiaki@ucy.ac.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου