Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας στο ΥΠΠ για τη διαφύλαξη του κύρους των εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/05/2010

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναθέσει στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως διεξαγάγει εσωτερική έρευνα σχετικά με καταγγελίες για φακέλωμα εκπαιδευτικών αλλά και για ύπαρξη απόρρητου εγγράφου του Υπουργείου, με το οποίο ζητείται από υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου προς επιθεωρητές, τον Ιανουάριο του 2009, όπως καταγράφουν προσωπικά προβλήματα των εκπαιδευτικών έξω από τις διαδικασίες που προνοούνται από τη νομοθεσία.

Στα πλαίσια της έρευνας θα εξεταστεί αν όντως έχει αποσταλεί μια τέτοια εγκύκλιος, αν έχει απαντηθεί από τους παραλήπτες και αν οι απαντήσεις έχουν αρχειοθετηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπογραμμίζει ότι σήμερα καμία τέτοια εγκύκλιος δεν βρίσκεται σε ισχύ και σημειώνει ότι το περιεχόμενο της υπό διερεύνηση εγκυκλίου δε συνάδει με την εκπεφρασμένη πολιτική του.

Αντίθετα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη του κύρους των εκπαιδευτικών, γεγονός που επιβεβαιώνεται έμπρακτα από τις ακόλουθες ενέργειες που έκανε την τελευταία διετία για τον εκδημοκρατισμό της Παιδείας μας. Συγκεκριμένα:

• Διευθετήθηκε το θέμα της πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε προσωπικούς φακέλους και το θέμα του χειρισμού παραπόνων και καταγγελιών σε βάρος εκπαιδευτικών.

• Δόθηκαν γραπτές οδηγίες από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στο εξής οι ανώνυμες επιστολές που καταγγέλλουν πρόσωπα να καταστρέφονται από τον υπάλληλο ή τον λειτουργό που τις παραλαμβάνει.

• Τροποποιήθηκε ο «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος», με τη διαγραφή του ακόλουθου άρθρου που περιόριζε την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευτικών: «Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν μπορούν να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη η οποία αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ημερ. 13/5/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου