Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Ο ρόλος της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε περιόδους οικονομικής κρίσης


 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΟΛΤΕΚ
Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών - ΟΛΤΕΚ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα

«Ο Ρόλος της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης»Εισηγητές
Αvδρούλλα Βασιλείου
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑiΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Βασίλης Πρωτοπαπάς
ΠΡΟΊ'ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΠΑΚ
Ηλίας Μαρκάτζιης
ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013
10:00 π.μ .

Δnμοσιογραφική Εστία
Λευκωσία

Διοργανωτής
Προοδευτική Κίνηση
Καθηγητών ΟΛΤΕΚ

Π.Α. τηλ. 99 347067/ 99 672536 /99 490658
*Θα δοθεί και Πιστοποιητικό Συμμετοχής


Πρόσκληση και Αφίσα πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου