Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ YΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για διορισμό κατά το σχολικό έτος 2009-2010, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ.4-για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και ΕΕΥ.5-για τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009 στις 11π.μ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 10 Ιουνίου δε θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης θα μπορούν να τύχουν είτε μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού είτε διορισμού με σύμβαση διάρκειας ενός έτους. Οι διορισμοί αυτοί θα γίνουν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τις εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στον πίνακα διοριστέων.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν την τοποθέτηση των διοριζομένων είτε με μόνιμο επί δοκιμασία διορισμό είτε με σύμβαση είτε με έκτακτο διορισμό.

Όσον αφορά τους έκτακτους διορισμούς:

                      Ο διορισμός που θα προσφερθεί θα είναι πάνω σε έκτακτη βάση, για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερη περίοδο, που επίσης δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, μετά από ολιγοήμερη διακοπή. Οι όροι απασχόλησης καθορίζονται με βάση την εγκύκλιο με αριθμό ΥΠ/123/70/Α, που ενέκριναν τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας στις 16.8.1994.

                      Η απασχόληση αυτή δεν παρέχει στον προσληφθησόμενο δικαίωμα για κατά προτεραιότητα διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, είτε με σύμβαση είτε σε μόνιμη θέση, ούτε και προδικάζει επαναδιορισμό πάνω σε έκτακτη βάση για το επόμενο σχολικό έτος.

 

Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Θρησκευτικών 

 μέχρι τον αριθμό 140 στον πίνακα διοριστέων 

 Φιλολογικών 

 μέχρι τον αριθμό 500 στον πίνακα διοριστέων 

 Μαθηματικών 

 μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων 

 Φυσικής 

 μέχρι τον αριθμό 250 στον πίνακα διοριστέων 

 Βιολογίας 

 μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων 

 Χημείας 

 μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων 

 Γεωγραφίας 

 μέχρι τον αριθμό 35 στον πίνακα διοριστέων 

 Αγγλικών 

 μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων 

 Γαλλικών 

 μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων 

 Γερμανικών 

 μέχρι τον αριθμό 40 στον πίνακα διοριστέων 

 Ιταλικών 

 μέχρι τον αριθμό 143 στον πίνακα διοριστέων 

 Ισπανικών 

 μέχρι τον αριθμό 39 στον πίνακα διοριστέων 

 Τουρκικών 

 μέχρι τον αριθμό 25 στον πίνακα διοριστέων 

 Ρωσικών 

 μέχρι τον αριθμό 25 στον πίνακα διοριστέων 

 Εμπορικών 

 μέχρι τον αριθμό 800 στον πίνακα διοριστέων 

 Φυσικής Αγωγής 

 μέχρι τον αριθμό 130 στον πίνακα διοριστέων  

 Μουσικής 

 μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων 

 Τέχνης 

 μέχρι τον αριθμό 140 στον πίνακα διοριστέων 

 Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. 

 μέχρι τον αριθμό 300 στον πίνακα διοριστέων 


ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανολογίας 

 

 Γενική (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων 

 Θερμοδυναμική Ενέργεια (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων 

 Μηχανική Παραγωγής (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 70 στον πίνακα διοριστέων 

 Μηχανική Αυτοκινήτων (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 17 στον πίνακα διοριστέων 

 Ηλεκτρολογίας 

 

 Γενική (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων 

 Hλεκτρονική (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων 

 Ηλεκτρονική (Α5-Α7) 

 μέχρι τον αριθμό   5 στον πίνακα διοριστέων

 Ρεύμα Υψηλής Έντασης (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 80 στον πίνακα διοριστέων 

 Μηχ.Ηλ.Υπολογιστών (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 164 στον πίνακα διοριστέων 

 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις(Α5-Α7) 

 μέχρι τον αριθμό 21 στον πίνακα διοριστέων 

 Δομικών 

 

 Πολιτική Μηχανική/ Κατασκευές (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων 

 Αρχιτεκτονική (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 150 στον πίνακα διοριστέων 

 Ξενοδοχειακών 

 

 Γενικά (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό   5 στον πίνακα διοριστέων

 Γενικά (Α5-Α7) 

 μέχρι τον αριθμό   5 στον πίνακα διοριστέων

 Μαγειρική (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό   5 στον πίνακα διοριστέων

 Μαγειρική (Α5-Α7) 

 μέχρι τον αριθμό   5 στον πίνακα διοριστέων

 Τραπεζοκομία (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό   5 στον πίνακα διοριστέων

 Τραπεζοκομία (Α5-Α7) 

 μέχρι τον αριθμό   5 στον πίνακα διοριστέων

 Γραφικών Τεχνών (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 50 στον πίνακα διοριστέων 

 Διακοσμητικής (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων 

 Γεωπονίας 

 

 Γενική(Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων 

 Φυτική Παραγωγή(Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 15 στον πίνακα διοριστέων 

 Ανθοκομία-Κηποτεχνία(Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 1 στον πίνακα διοριστέων 

 Ξυλουργικής/Επιπλοποιΐας (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 6 στον πίνακα διοριστέων 

  (Α5-Α7) 

 μέχρι τον αριθμό 4 στον πίνακα διοριστέων 

 Σχεδίασης Επίπλων (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων 

 Σχεδ./Κατασκ.Ενδυμάτων (A8-A10) 

 μέχρι τον αριθμό 3 στον πίνακα διοριστέων 

 Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας (Α8-Α10) 

 μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων 

  (Α5-Α7) 

 μέχρι τον αριθμό 2 στον πίνακα διοριστέων 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου