Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚO ΑΠΟ ΠΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών

α/α

Περιγραφή

1.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Α. Αρχαία Ελλάδα - Τόπος και άνθρωποι Β. Ηροδότου Ιστορίες Α', Β' Γυμν.

2.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Χημεία Β' - Γ' Γυμνασίου

3.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φιλοσοφικά Κείμενα Γ' Γυμνασίου

4.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωλογία - Γεωγραφία Α', Β' Γυμνασίου

5.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Αρχαρίους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου

6.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά για Προχωρημένους α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου

7.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική β΄, γ΄ Γυμνασίου

8.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου

9.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Βιολογία α΄ - γ΄ Γυμνασίου

10.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

11.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Α', Β', Γ΄ Γυμνασίου

12.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γερμανικά α' - β' - γ' Γυμνασίου

13.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσική Αγωγή Γυμνασίου

14.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ομηρικά Έπη Α' - Β' Γυμνασίου

15.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γαλλικά α' - β' - γ' γυμνασίου

16.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Πληροφορική Α' - Β' - Γ' Γυμνασίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Συμπιεσμένη μορφή των λογισμικών για αντιγραφή σε CD

α/α

Περιγραφή

1.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Γ' & Δ' Δημοτικού (Μέγεθος 143MB)

2.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Α' & Β' Δημοτικού (Μέγεθος 284MB)

3.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Γ' & Δ' Δημοτικού (Μέγεθος 428MB)

4.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 433MB) (Οδηγίες)

5.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Εικαστικά Α' - ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 225MB)

6.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μουσική Α' - ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 550MB) (Οδηγίες)

7.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 207MB)

8.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 153MB)

9.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 94MB)

10.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Α΄& Β΄ Δημοτικού (Μέγεθος 94MB)

11.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Γ΄& Δ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 66MB)

12.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γεωγραφία Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 265MB)

13.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού (Μέγεθος 90MB)

14.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Αγγλικά Δ' - Ε' Δημοτικού (Μέγεθος 84MB)

15.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Θρησκευτικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 231MB)

16.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μελέτη Περιβάλλοντος Α' - Δ' Δημοτικού (Μέγεθος 303MB) Οδηγίες

17.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Γλώσσα Ε' και ΣΤ' Δημοτικού (Μέγεθος 76MB)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ LINKS ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου