Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

ΟΕΛΜΕΚ: Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας στους εκπαιδευτικούς για σκοπούς προαγωγής μόνο

Λευκωσία, 28 Ιουλίου 2010Έντιμη κυρία Γενική,

Σε συνέχεια της συζήτησής μας για το πιο πάνω θέμα, που έγινε στις 26 Ιουλίου 2010, σας πληροφορούμε ότι θέση της Οργάνωσής μας είναι η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, τουλάχιστον για σκοπούς προαγωγής (σε πρώτη φάση) παραχωρώντας μία μονάδα για κάθε χρόνο στρατιωτικής θητείας, η οποία να προστίθεται στο τελικό σύνολο των μονάδων που προκύπτει από τις μονάδες της αξίας, της αρχαιότητας, τους μήνες υπηρεσίας και τα προσόντα. (Νοείται βεβαίως ότι το πλήρες αίτημα της Οργάνωσής μας είναι η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και για σκοπούς σύνταξης κ.ο.κ., λαμβάνοντας όμως υπόψη την οικονομική κρίση, ζητούμε την αναγνώριση, σ’ αυτή τη φάση, για σκοπούς προαγωγής μόνο).

Υπογραμμίζουμε ότι η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγής δεν αίρει πλήρως την αδικία και τη δυσμενή διάκριση που υφίστανται οι άρρενες εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, αλλά περιορίζει μερικώς το χάσμα των δύο χρόνων που υπάρχει ανάμεσα στους άντρες (που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά) και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς της ίδιας ηλικίας.

Τονίζουμε ότι μια τέτοια ρύθμιση (αναγνώριση για σκοπούς προαγωγής) δεν εξυπακούει κανένα οικονομικό κόστος για το κράτος.

Σχετική με το θέμα είναι και η θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως κας Ηλιάνας Νικολάου, που καταγράφεται στα συμπεράσματά της (σελ. 13-14), στην Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για έμμεση διάκριση λόγω φύλου στο σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, βάσει του Πίνακα Διοριστέων ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2005, η οποία αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πράγματι οι άνδρες υποψήφιοι για διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τις γυναίκες. Η εγγραφή τους στον Κατάλογο Διοριστέων καθυστερεί κατά δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να υστερούν και μετά το διορισμό τους σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους ως προς την υπηρεσιακή τους εξέλιξη(υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης, στις μισθολογικές προσαυξήσεις, προαγωγές και σύνταξη, όπου προσμετρούν τα χρόνια υπηρεσίας).

Στα ίδια συμπεράσματα η κα Νικολάου τονίζει επίσης:

«Το άρθρο 8 των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων, απαγορεύει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου στους όρους πρόσβασης στην απασχόληση. Στις ρυθμίσεις που εισάγει το άρθρο 28Β των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2003, εμπεριέχεται έμμεση διάκριση και τούτο γιατί στις εκ πρώτης όψεως ουδέτερες διατάξεις του δεν λαμβάνεται υπόψη η άνιση θέση στην οποία βρίσκονται οι άνδρες υποψήφιοι και δεν προβλέπονται μέτρα ή διαδικασίες που να εξουδετερώνουν αυτή την ανισότητα. Το διάστημα των 25 μηνών της στρατιωτικής θητείας δεν είναι μικρό.

Η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι το ΥΠΠ πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί τη μεγάλη αδικία που εδώ και χρόνια υφίστανται οι άρρενες εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά και να εγκύψει στο αίτημα αυτό με κάθε σοβαρότητα προωθώντας το προς νομοθετική ρύθμιση. Επιπλέον η ρύθμιση του αιτήματος αυτού θα αποτελέσει αναμφισβήτητα και ένα δυνατό όπλο κατά της φυγοστρατίας η οποία τα τελευταία χρόνια λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η Οργάνωσή μας είναι έτοιμη να εμπλακεί σε ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό διάλογο μαζί σας, το συντομότερο δυνατόν, για συζήτηση και οριστική επίλυση του μακροχρόνιου αυτού προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου