Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση με καθηγητή Greg Brooks*


«Οι δυσκολίες γραμματισμού (literacy difficulties) που εμφανίζονται στα παιδιά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά μόνο όταν η κάθε μια και ο κάθε ένας εκπαιδευτικός κάθε ειδικότητας, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιληφθούν ότι πρώτα και πάνω απ’ όλα διδάσκουν γλώσσα» (G. Brooks).

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνάντηση του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου του Sheffield και μέλους του European Commission High Level Group on Literacy, Δρ Greg Brooks με τις ομάδες υποστήριξης της εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Στη συνάντηση παρευρίσκονταν η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαμόρφωσης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, καθηγητής Γιώργος Τσιάκαλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον ομότιμο καθηγητή γύρω από θέματα που αφορούν το γραμματισμό (literacy) και τη σημασία του στον 21ο αιώνα καθώς επίσης και για διάφορα παρεμβατικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην Αγγλία για αντιμετώπιση προβλημάτων γραμματισμού (λειτουργικού α-γραμματισμού και αναλφαβητισμού) που εμφανίζονται σε παιδιά και εφήβους στην πρωτοβάθμια και στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο). Μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι και στην Αγγλία η εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα σε σχέση με το λειτουργικό γραμματισμό και αλφαβητισμό των παιδιών με κυριότερο την ανάγκη απάλειψης των φαινομένων μειωμένης ευχέρειας χρήσης της μητρικής γλώσσας σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής και των επιστημών, που διαπιστώνονται επανειλημμένως, ακόμη και από διεθνείς έρευνες.

Ακολούθως ο κ. Brooks, ενημερώθηκε για τις αλλαγές που προωθούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου μέσα από την εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και χαρακτήρισε εξαιρετική και ιδιαίτερα σημαντική την καινοτομία που εισάγεται στο μάθημα της Γλώσσας: «η παροχή ευκαιριών στα παιδιά για αξιοποίηση και επεξεργασία “πραγματικών” κειμένων που τα ίδια επιλέγουν και φέρνουν στην τάξη κατά τη διαδικασία της μάθησης», όπως σημείωσε, «λειτουργεί προστατευτικά για παιδιά που πιθανόν αργότερα να παρουσίαζαν δυσκολίες σε θέματα κατανόησης και αποτελεσματικής χρήσης της μητρικής τους γλώσσας και συμβάλλει καταλυτικά στο λειτουργικό εγγραμματισμό και αλφαβητισμό των παιδιών βοηθώντας ταυτόχρονα στην “εν τη γενέσει” καταπολέμηση ελλείψεων που πιθανόν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά σε θέματα κατανόησης και αποτελεσματικής χρήσης της μητρικής τους γλώσσας».

Κυριάκος Κυριάκου
Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

*Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Greg Brooks εστιάζονται στην πρώτη ανάγνωση και γραφή, στον εγγραμματισμό (αλφαβητισμός) και στους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών γραμματισμού (literacy difficulties) που αντιμετωπίζουν παιδιά και νεαροί έφηβοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου