Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Θετική εξέλιξη οι μονιμοποιήσεις – Άλλες τόσες θέσεις παραμένουν δεσμευμένεςΗ Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών χαιρετίζει την ανακοίνωση από την EEY 263 μονίμων διορισμών στη Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση. Με τη σημερινή ανακοίνωση διορθώνεται εν μέρει η αδικία σε βάρος εκατοντάδων συναδέλφων μας που υπηρετούν στα σχολεία για αρκετά χρόνια και οι οποίοι δεν τύγχαναν μονιμοποίησης λόγω της απαράδεκτης απόφασης που έλαβε πριν από δύο χρόνια η πλειοψηφία της Βουλής (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΥΡΩΚΟ) να παγοποιήσει τις μονιμοποιήσεις στη Δημόσια Εκπαίδευση. Ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία αντιμετώπισαν τα συγκεκριμένα κόμματα το συγκεκριμένο θέμα κατά την τελευταία διετία αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ πριν από δύο χρόνια επικαλέστηκαν το οικονομικό κόστος για την παγοποίηση των μονιμοποιήσεων, σήμερα συμφώνησαν στην αποπαγοποίηση των θέσεων με το αιτιολογικό ότι δε δημιουργείται πρόσθετο κόστος!!!

Υπενθυμίζουμε ότι άλλες τόσες περίπου μόνιμες θέσεις παραμένουν εγκλωβισμένες, λόγω της επίσης απαράδεκτης απόφασης για παγοποίηση των προαγωγών στην εκπαίδευση. Με τη συγκεκριμένη απόφαση τα σχολεία μας δυσλειτουργούν και απειλούνται από διοικητικό χάος, αφού παρουσιάζονται τεράστια κενά στη διοικητική στελέχωση των σχολείων. Εξαιτίας της μη διενέργειας των προαγωγών δεν απελευθερώνονται πρόσθετες μόνιμες θέσεις απλών καθηγητών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μονιμοποιηθούν εκατοντάδες άλλοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν επίσης για χρόνια με σύμβαση. Το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε πολλές φορές ότι θα προωθούσε το ζήτημα της αποπαγοποίησης των προαγωγών χωρίς μέχρι τώρα να προβεί σε καμία ενέργεια, με κίνδυνο να μας βρει ο επόμενος Σεπτέμβρης με ακόμα περισσότερα ακέφαλα σχολεία.

Επιπλέον, σε μερικές ειδικότητες και στους ειδικούς καταλόγους δεν μπορεί να γίνει μόνιμος διορισμός, επειδή δεν τους έχει προσφερθεί το πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον προγραμματισμό του Υπουργείου.

Ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών απαιτούμε να δημοσιοποιηθούν από το Υπουργείο τα κριτήρια και η φόρμουλα με βάση την οποία καθορίστηκαν οι αριθμοί των μονιμοποιήσεων ανά ειδικότητα, για να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχει το αίσθημα της αδικίας κανενός συναδέλφου μας.

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι για σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης είναι απαραίτητο να θεσπιστούν συμφωνημένοι κανόνες (από το Υπουργείο σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις) που να καθορίζουν επακριβώς τον τρόπο υπολογισμού των μόνιμων θέσεων κατά κλάδο. Στους κανόνες αυτούς πρέπει να καταγράφονται όλοι οι μετρήσιμοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ο τρόπος υπολογισμού τους και η βαρύτητα του καθενός, σε μια ολοκληρωμένη φόρμουλα υπολογισμού. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να επικαιροποιούνται κάθε χρόνο εάν προκύψουν νέοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου