Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Στηρίζουμε τον αγώνα των Νοσηλευτών

Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών εκφράζει τη στήριξή της στον αγώνα που διεξάγει η

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), για διεκδίκηση των εργασιακών

δικαιωμάτων των μελών της και διαφύλαξη του για δεκαετίες θεσμοθετημένου κοινωνικού

διαλόγου, ως μέσου επίλυσης των εργασιακών διαφορών και διατήρησης της εργατικής

ειρήνης στον τόπο μας.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλει τη συστηματική και μεθοδευμένη προσπάθεια των Κυβερνώντων

και των συνεπικουρούμενων νεοφιλελεύθερων φορέων τους για δαιμονοποίηση του

δικαιώματος της απεργίας και υπόσκαψη γενικά των όποιων αιτημάτων προβάλλονται από

εργαζόμενους, με στόχο την κοινωνική απαξίωσή τους, αλλά και τη διάρρηξη του

ευρύτερου συνδικαλιστικού φορέα.

Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της απούσας

ΟΕΛΜΕΚ, θα πρέπει να προβληματιστούν πολύ σοβαρά για την πορεία που φαίνεται να

ακολουθείται από πλευράς Κυβέρνησης σε μια σειρά από εργασιακά ζητήματα που

αφορούν και τον εκπαιδευτικό κόσμο (βλ. νέο κρατικό μισθολόγιο, μονιμοποιήσεις,

καθεστώς αορίστου χρόνου κ.ά.). Προειδοποιούμε ότι με την ίδια μέθοδο θα επιβληθεί και

το νέο κρατικό μισθολόγιο, αμέσως μετά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, γι’

αυτό και επιβάλλεται ο πανσυνδικαλιστικός φορέας να βρίσκεται σε εγρήγορση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου