Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με καταγγελίες κατά της ΠΟΕΔ σχετικά με εγκύκλιό της με θέμα τ

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την έκθεση της επιτρόπου:

«...

1. Ο Δρ. Νίκος Τριμικλινιώτης, Επιστημονικός Διευθυντής του Παρατηρητηρίου για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία στην Κύπρο, μου υπέβαλε στις 17 Φεβρουαρίου 2009 καταγγελία αναφορικά με την κυκλοφορία εγκυκλίου από την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (στο εξής ΠΟΕΔ) με θέμα τα μέτρα υλοποίησης του στόχου του τρέχοντος σχολικού έτους για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης με τους Τουρκοκυπρίους, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο της πραγματοποίησης επισκέψεων από Τουρκοκύπριους μαθητές και δασκάλους στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Στις 18 Φεβρουαρίου, η κ. Κωνσταντίνα Ζάνου μου υπέβαλε δεύτερη καταγγελία για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι θέσεις που διατυπώνει στην εν λόγω εγκύκλιο η ΠΟΕΔ δε συνάδουν με τον επίσημο στόχο του σχολικού έτους για καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως αυτός συζητήθηκε και αποφασίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή. Αποτελεί ταυτόχρονα θέση των κ.κ. Τριμικλινιώτη και Ζάνου ότι με τις τοποθετήσεις της η ΠΟΕΔ υποθάλπει το φόβο και την απόσταση μεταξύ των μαθητών των δύο κοινοτήτων. Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔ συνιστά κατ’ αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για άσκηση διάκρισης έναντι των Τουρκοκυπρίων μαθητών και δασκάλων….

Στην απάντηση της οργάνωσης, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2009, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της εξέφρασαν καταρχήν την προσήλωση τους στο στόχο της καλλιέργειας ειρηνικής συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους, διευκρινίζοντας ότι η διαφωνία της οργάνωσης ως προς τα μέτρα εφαρμογής του στόχου έγκειται αποκλειστικά στο θέμα των επισκέψεων Τουρκοκύπριων εκπαιδευτικών και μαθητών στα δημόσια δημοτικά σχολεία. Η εγκύκλιος αποσκοπούσε ακριβώς στην καθοδήγηση των διευθυντών των σχολείων ως προς τον «… τρόπο που… θα έπρεπε να διαχειριστούν το όλο θέμα, ώστε… να διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και να προστατεύσουν όλους… από αχρείαστη πίεση και άγχος, έτσι που οι δάσκαλοι να επιτελούν το πραγματικό έργο του σχολείου αποτελεσματικά». Στόχος της τοποθέτησης, σύμφωνα με την οργάνωση, ήταν να διασφαλιστεί «η προαγωγή του στόχου… με τρόπο που δε θα προκαλέσει -είτε δικαιολογημένα είτε όχι- τα αισθήματα, τις ευαισθησίες και τους προβληματισμούς δασκάλων ή/ και γονιών»

…Έχω μελετήσει με προσοχή τις ανησυχίες που εκφράζει η οργάνωση ως προς τις συναισθηματικές και άλλες επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει σε μαθητές ή/ και εκπαιδευτικούς η πραγματοποίηση των επισκέψεων Τουρκοκυπρίων στα δημοτικά σχολεία. Υπάρχει, όμως και η θέση, και είναι πεποίθησή μου, ότι επαφές αυτού του τύπου υποβάλλουν αυτονόητα την ιδέα μιας φυσικής επαφής νέων παιδιών των δύο κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης. Υπό ευνοϊκές συνθήκες, και όχι σε φορτισμένο κλίμα, συμβάλλουν ουσιαστικά στη επαφή των νεότερων μελών των δύο κοινοτήτων και αυξάνουν τις πιθανότητες εκπλήρωσης του γενικότερου στόχου εμπέδωσης κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης. Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις ειδικότερες απόψεις για ενδεχόμενη διατάραξη της ομαλότητας από τέτοιες επισκέψεις, θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει τις δυνατότητες πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης οποιωνδήποτε δυσάρεστων συμβάντων με αφορμή τις επισκέψεις αυτές…»

Ηλιάνα Νικολάου

Επίτροπος Διοικήσεως

Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου