Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΗ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ), να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση
http://www.eey.gov.cy/.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 20 Ιουλίου 2009 δεν θα ληφθούν υπόψη.

β) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού) για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Η Επιτροπή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνων, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής τους:
22602634, 22602652, 22602613, 22602612

δ) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες.

Αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη μπορούν να υποβάλουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί :


ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Θρησκευτικών μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων
Φιλολογικών μέχρι τον αριθμό 1000 στον πίνακα διοριστέων
Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 600 στον πίνακα διοριστέων
Φυσικής Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Βιολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Χημείας μέχρι τον αριθμό 650 στον πίνακα διοριστέων
Γεωγραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Αγγλικών μέχρι τον αριθμό 1000 στον πίνακα διοριστέων
Γαλλικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Ιταλικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Γερμανικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Ισπανικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Τουρκικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Ρωσικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Εμπορικών μέχρι τον αριθμό 3000 στον πίνακα διοριστέων
Φυσικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 500 στον πίνακα διοριστέων
Μουσικής μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων
Τέχνης μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων
Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Συμβουλευτικής και Επαγγ.Αγωγής Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Τεχνολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Οικιακής Οικονομίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Θεατρολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων
Φωτογραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου