Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Αιτήσεις για διορισμό στο Ριζοκάρπασο


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς
Μέσης Γενικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για μετάθεση/διορισμό
στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου κατά την επόμενη σχολική χρονιά 2011/2012, να
υποβάλουν αίτηση, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011. Η αίτηση
πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408
Λευκωσία) ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789.
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την εγκύκλιο που ακολουθεί:
Ενδιαφέρει Εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στο Ριζοκάρπασο [04-05-2011]                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου