Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

OXI στα Πυρηνικά Εργοστάσια Ακούγιου & Σινώπης (Τουρκία) !


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (www.aegean.gr) έλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο από την συμμετοχή σας όσο και από τη διάδοση του παρόντος μηνύματος.
Στην διεύθυνση  http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/  θα βρείτε το αναλυτικό κείμενο και θα έχετε τη δυνατότητα υπογραφής αυτού.
 
Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου