Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Στήριξη των συναδέλφων που συμπλήρωσαν 30 μήνες Υπηρεσίας για μετατρoπή των συμβολαίων τους σε Αορίστου Χρόνου

Αυτούσια την πρόταση που κατέθεσε η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών και υιοθετήθηκε ομόφωνα (με μικρές λεκτικές τροποποιήσεις) από το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, για Στήριξη των συναδέλφων που συμπλήρωσαν 30 μήνες Υπηρεσίας, για μετατροπή των συμβολαίων τους σε Αορίστου Χρόνου.
 
Επειδή η επίσημη ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ δυστυχώς δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, και επειδή το θέμα αφορά το εργασιακό μέλλον πολλών από τους συναδέλφους, θεωρήσαμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε αυτούσια την πρόταση προς ενημέρωσή τους. 

"Η ΟΕΛΜΕΚ στηρίζει το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2003 [Ν98(1) 2003], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2003, για μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, οι εργοδοτούμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου που από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου και μετά, θα συμπληρώνουν συνολική περίοδο απασχόλησης τριάντα μηνών, ανεξαρτήτως διαδοχικών συμβάσεων, θα καθίστανται εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου. Οι διατάξεις του Νόμου επιβεβαιώθηκαν από μια σειρά δικαστικών αποφάσεων τόσο σε Ευρωπαϊκά αλλά και σε Κυπριακά δικαστήρια και αφορούν όλους τους εργαζόμενους και σαφώς και τους εκπαιδευτικούς.
Ως εκ τούτου καλούμε το ΥΠΠ να άρει την παρανομία που διαπράττει και να προχωρήσει άμεσα στην μετατροπή των συμβολαίων των συναδέλφων σε Αορίστου Χρόνου."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου