Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Πρωτόκολλα Ενεργειών για τη διαχείριση κρουσμάτων Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία

Kατόπιν στενής συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με το Υπουργείο Υγείας σε σειρά συναντήσεων και συσκέψεων, έχουν καταρτιστεί τρία σενάρια διαχείρισης κρουσμάτων της Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα Α που ακολουθεί.

Πίνακας Α

Α/Α

ΣΕΝΑΡΙΟ

1

Μεμονωμένο ή σποραδικά κρούσματα Γρίπης Α (Η1Ν1) σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού εκτός σχολείου

2

Μεμονωμένο ή σποραδικά κρούσματα Γρίπης Α (Η1Ν1) σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού εντός σχολείου

3

Αυξημένος αριθμός κρουσμάτων εντός σχολείου

Στην παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούνται:

• τα αναλυτικά πρωτόκολλα ενεργειών για την κάθε περίπτωση παρουσίας κρουσμάτων της Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, και Γ),

• χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Πίνακας Β), καθώς και

• πρόσθετες συστάσεις και γενικές πληροφορίες για τη Γρίπη Α.

Πίνακας Β

α/α__Υπηρεσία/ Τμήμα__Τηλέφωνα Τηλεομοιότυπο

1

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

22800661

22800630/631

22800651/652

22428277 22428268 22428273

2

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας

22800989/965/988

22809584

3

Γραμμή Υπουργείου Υγείας ενημέρωσης του κοινού

22784848

4

Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων

22605650/651

22771496


link:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου