Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Πολιτική εθνικής ανάπτυξης, αυτονόμησης και ισχύος

Η μαζικοποίηση των πανεπιστημιακών σπουδών είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ένα
στάδιο στη διαρκή επέκταση της παιδείας στο σύνολο του πληθυσμού που άρχισε πρώτα
με τη μαζικοποίηση της δημοτικής εκπαίδευσης στις πρώτες δεκαετίες και συνεχίστηκε
ύστερα με τη μαζικοποίηση της μέσης εκπαίδευσης στα μέσα του 20ου αιώνα. Η
μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμβαίνει σήμερα είναι αναγκαία, γιατί οι
σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες της γνώσης χρειάζονται πολίτες με προηγμένες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες. Επιπλέον, οι σύνθετες ανοιχτές
συνεχώς μεταβαλλόμενες δημοκρατικές κοινωνίες της εποχής μας απαιτούν πολίτες με
γνώση, κρίση και δημιουργικότητα για να αποφασίζουν και να ενεργούν αποτελεσματικά
σε συνθήκες πληθωρισμού επιλογών και πληροφοριών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Υπουργού Παιδείας Αντρέα Δημητρίου πατώντας στο πιο κάτω link:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου