Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Προκήρυξη θέσεων προαγωγής

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι,
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 3.12.2010, δημοσιεύονται
προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:
ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση (3 θέσεις)
- Επιθεωρητής Α΄ Μέσης Γενικής Εκπαίδευση
(1 θέση για τα Εμπορικά/Οικονομικά)
- Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (24 θέσεις)
- Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
(62 θέσεις: δύο (2) για τα Θρησκευτικά, δεκαπέντε (15) για τα Φιλολογικά, έντεκα (11) για
τα Μαθηματικά, δύο (2) για τη Φυσική, τρεις (3) για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία,
τρεις (3) για τη Χημεία, έξι (6) για τα Αγγλικά, δύο (2) για τα Γαλλικά, τρεις (3) για τα
Εμπορικά/Οικονομικά, έξι (6) για τη Φυσική Αγωγή, μία (1) για τη Μουσική, τρεις (3) για την
Τέχνη, δύο (2) για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Πρακτικές Γνώσεις/Τεχνολογία, μία (1) για
την Οικιακή Οικονομία, μία (1) για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. και μία (1) για τη
Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή)
- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
(112 θέσεις: δύο (2) για τα Θρησκευτικά, δεκαεννέα (19) για τα Φιλολογικά, δεκαοκτώ (18)
για τα Μαθηματικά, τέσσερις (4) για τη Φυσική, επτά (7) για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία,
πέντε (5) για τη Χημεία, δύο (2) για τη Γεωγραφία, δεκατρείς (13) για τα Αγγλικά, δύο (2)
για τα Γαλλικά, δεκατέσσερις (14) για τα Εμπορικά/Οικονομικά, δεκατέσσερις (14) για τη
Φυσική Αγωγή, μία (1) για τη Μουσική, τρεις (3) για την Τέχνη, τρεις (3) για το Σχεδιασμό
και Τεχνολογία/Πρακτικές Γνώσεις/Τεχνολογία, μία (1) για την Οικιακή Οικονομία, τρεις (3)
για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. και μία (1) για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική
Αγωγή)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 3 μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2010. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα 27.12.2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου