Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς
Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης,

που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2012-2013 προσωρινά, ως

αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για

διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ.), να υποβάλουν σχετική

αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6.7.2012, και

ώρα 1:30 μ.μ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη

συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση

www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α) Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 6.7.2012 δεν θα ληφθούν υπόψη.

β) Είναι απαραίτητο να δηλώνονται αριθμοί τηλεφώνων (σταθερού και κινητού)

για σκοπούς άμεσης και γρήγορης επικοινωνίας, διαφορετικά οι

ενδιαφερόμενοι δε θα μπορούν να προχωρούν σε επιτυχή υποβολή της

αίτησής τους. Επίσης, η Επιτροπή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε

περίπτωση μη ανταπόκρισης στην τηλεφωνική επικοινωνία.

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στους ακόλουθους αριθμούς

τηλεφώνων, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με

την υποβολή της αίτησής τους:

22602634, 22602652, 22602613

δ) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη

Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε

έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση

αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν

εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια απουσίας, με ή χωρίς απολαβές.

Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε

να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό

τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να

γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία

τους ως αντικαταστάτες.

../..

Αίτηση για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη μπορούν να υποβάλουν οι

ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δάσκαλοι μέχρι τον αριθμό 1600 στον πίνακα διοριστέων

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Νηπιαγωγοί μέχρι τον αριθμό 1000 στον πίνακα διοριστέων

ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Θρησκευτικών μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων

Φιλολογικών μέχρι τον αριθμό 900 στον πίνακα διοριστέων

Μαθηματικών μέχρι τον αριθμό 500 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Βιολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Χημείας μέχρι τον αριθμό 600 στον πίνακα διοριστέων

Γεωγραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Αγγλικών μέχρι τον αριθμό 1000 στον πίνακα διοριστέων

Γαλλικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Ιταλικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Γερμανικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Ισπανικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Τουρκικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Ρωσικών Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Εμπορικών μέχρι τον αριθμό 3000 στον πίνακα διοριστέων

Φυσικής Αγωγής μέχρι τον αριθμό 500 στον πίνακα διοριστέων

Μουσικής μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων

Τέχνης μέχρι τον αριθμό 400 στον πίνακα διοριστέων

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Συμβουλευτικής και Επαγγ.Αγωγής Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Τεχνολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Τεχνολογίας χωρίς μαθήματα Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Οικιακής Οικονομίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Θεατρολογίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

Φωτογραφίας Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων

ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου