Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση Προοδευτικής για τα Οικονομικά Μέτρα και την Κρίση


Η οικονομική κρίση που περνά ο τόπος μας είναι συστημική, γι αυτό και δεν είναι τοπικό φαινόμενο. Σε καμιά περίπτωση δε φέρουν την ευθύνη οι εργαζόμενοι. Οι παθογένειες και οι εγγενείς αδυναμίες (δομικές, θεσμικές) του συστήματος, δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για εμφάνιση της κρίσης, ιδιαίτερα στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Το χρηματιστήριο, τα ομόλογα, τα αξιόγραφα, τα δάνεια ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η επίθεση κατά των εργαζομένων και η απαίτηση να πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα (μαζί και οι εκπαιδευτικοί) εντάθηκε μετά την κάθοδο της Τρόικας και τα απαράδεκτα μέτρα τα οποία πρότεινε.

Οι τράπεζες οι οποίες προκάλεσαν αυτή την κρίση τόσο διεθνώς όσο και τοπικά αφήνονται στο απυρόβλητο. Είναι τραγικό να καλούνται οι εργαζόμενοι να σώσουν τις τράπεζες καταβάλλοντας μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους για να έρθουν αργότεροι οι ίδιοι τραπεζιτικοί οργανισμοί να εκποιήσουν τα σπίτια όλων εμάς που με τη συνεισφορά μας θα τις έχουμε σώσει. Είμαστε βέβαιοι πως αν δεν υπήρχε το πρόβλημα των Τραπεζών δεν θα υπήρχε η ανάγκη για εμπλοκή της Τρόικας για χρηματοδότηση μέσω Μνημονίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ απορρίπτει τη λογική και τη φιλοσοφία των προγραμμάτων οικονομικής εξυγίανσης και δημοσιονομικής αναπροσαρμογής που επιβάλλει η Τρόικα, μέσω μνημονίων, στα κράτη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες για το δανεισμό τους.·         Όπου εφαρμόστηκαν, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ελλάδα, Πορτογαλία κλπ, όχι μόνο δεν πέτυχαν τους στόχους τους αλλά επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση. Η συνταγή των προγραμμάτων της Τρόικας οδήγησαν στην ύφεση, στη μείωση του ΑΕΠ, στην αύξηση της ανεργίας, στη συνεχή μείωση των μισθών και στη διάβρωση της συνδικαλιστικής δύναμης των εργαζομένων.


·         Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε οικονομικά μέτρα που προβλέπουν περικοπές μισθών, ωφελημάτων και την κατάργηση κεκτημένων, όταν λαμβάνονται στα πλαίσια προγραμμάτων τα οποία είναι καταδικασμένα, όπως απέδειξε η εμπειρία άλλων χωρών, σε αποτυχία. Η αποκοπή εισοδημάτων από τη μάζα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού η οποία τροφοδοτεί και στηρίζει την καθημερινή οικονομία θα οδηγήσει σε νέα ελλείμματα και περεταίρω ύφεση της οικονομίας με επακόλουθο νέες αποκοπές στο άμεσο μέλλον.


·         Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε με το πρόγραμμα της Τρόικας αλλά ούτε και με τις αντιπροτάσεις της Κυβέρνησης, αν δε διασφαλιστεί ότι οι όποιες θυσίες μας θα οδηγήσουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση και θα διασφαλίζουν τις βασικές αρχές για σταθερή ανάπτυξη και πρόοδο.

·         Αντιλαμβανόμαστε ότι οι αντιπροτάσεις της Κυβέρνησης δεν ακολουθούν κατά γράμμα την αποτυχημένη συνταγή των προγραμμάτων της Τρόικας (θέματα 13ου μισθού, ΑΤΑ, φορολόγησης του πλούτου). Θεωρούμε όμως ότι αυτά δεν είναι αρκετά, για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τις σχετικές προτάσεις.


·         Την καλούμε, όχι μόνο να διαπραγματευτεί σκληρά για τη διατήρηση αυτών των κεκτημένων, αλλά και να αναπροσαρμόσει τις προτάσεις της, ώστε:


o   Να είναι ικανοποιητική η οικονομική συνεισφορά όλων των οικονομικά ενεργών ομάδων πληθυσμού και όχι μόνο των εργαζόμενων στο δημόσιο.


o   Να είναι αξιοκρατική η φορολόγηση πολιτών, αξιωματούχων του κράτους και του ιδιωτικού και του ημιδημόσιου τομέα.


o   Να φορολογηθεί ο μη παραγωγικός πλούτος ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο ή έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό. Ειδικά στα θέματα φοροδιαφυγής απαιτούμε λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων και άμεσων μέτρων για εντοπισμό και είσπραξη των παλαιών ποσών αλλά και διασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων από τούδε και στο εξής ειδικά για τομείς οι οποίοι διακινούν καθημερινά εκατομμύρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.


o   Να ληφθεί υπόψη στα μέτρα το οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός εξαρτώμενων προσώπων, ανήλικων παιδιών ή παιδιών που βρίσκονται σε σπουδές.


o   Να περιοριστεί η αποκοπή εισοδημάτων από τη μάζα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ο οποίος χρησιμοποιεί τα εισοδήματα του για κάλυψη καθημερινών βασικών αναγκών.


·         Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο για το συλλογικό καλό και συμφέρον, μόνο στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης με τις πιο πάνω αναπροσαρμογές, το οποίο θα σχεδιαστεί στη βάση συγκεκριμένων στόχων και θα έχει μακροχρόνιο ορίζοντα, που θα μας βγάλει από την κρίση και δε θα οδηγήσει τη χώρα στην ύφεση. Ένα σχέδιο το οποίο θα αντλεί περισσότερα από τις οικονομικές τάξεις οι οποίες έχουν περισσότερα συσσωρεύματα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, η περικοπή των οποίων δε θα επηρεάσει αρνητικά την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα των βασικών τομέων της Κυπριακής οικονομίας.

Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών προτείνει συνεχή και παρατεταμένο αγώνα.
  • Θα πρέπει να οριστούν άμεσα επαρχιακές συνελεύσεις και να εισηγηθούν μέτρα.
  • Να επιδιωχθεί συμπόρευση με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις και την ΠΑΣΥΔΥ.
  • Παναπεργία (εισήγηση προς το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό Κίνημα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου