Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ- ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο αριθμός των ατόμων που θα καλεστούν για προυπηρεσιακή κατάρτιση για τη νέα σχολική χρονιά παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

25

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

85

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

55

ΦΥΣΙΚΟΙ

35

ΦΥΣΙΟΓΝ./ΒΙΟΛΟΓΟΙ

25

ΧΗΜΕΙΑ

20

ΓΕΩΓΡ.

5

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

45

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

25

ΙΤΑΛΙΚΩΝ

15

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

10

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

5

ΡΩΣΣΙΚΩΝ

5

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

0

ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΟΙ

60

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

20

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

10

ΤΕΧΝΗΣ

30

ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

20

ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

15

ΣΧΕΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

15

ΣΕΑ

10

ΘΕΑΤΡΟ

5

ΣΥΝΟΛΟ

540


Για να εντοπίσετε μέχρι ποιο αριθμό στους αντίστοιχους καταλόγους είχαν καλέσει στην περσινή χρονιά δείτε την περσινή πρόσκληση της ΕΕΥ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου