Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Η ΟΕΛΜΕΚ με νικώσα ψήφο της Προέδρου αυτόπαινεύεται

Το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ μετά από ψηφοφορία με αποτέλεσμα 9-9, με την νικώσα ψήφο της Προεδρου κατέληξε στη πιο κάτω απόφαση. Η απόφαση αυτή φανερώνει ότι αυτή η πλειοψηφία που διοικεί την ΟΕΛΜΕΚ δεν αντιλαμβάνεται ότι με τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησε, οχι μόνο δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της, αλλά αντίθετα να την κατακρίνει ολόκληρη η κοινωνία για τις ακραίες και άστοχες της επιλογές. Διαβάστε την ανακοίνωση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΓΙΑ ΤΑ GCE

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ το οποίο συνήλθε σήμερα, αφού μελέτησε τους Κανονισμούς που ψήφισε χθες η Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διάθεση υπεράριθμων θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου με Ειδικά Κριτήρια και την όλη συμπεριφορά της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε τα εξής:

1. Θεωρεί ότι η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε υπό τας περιστάσεις και των όσων προηγήθηκαν τους τελευταίους μήνες την καλύτερη δυνατή λύση.

2. Θεωρεί θετική την απόφαση της Βουλής ότι το θέμα της εισαγωγής φοιτητών στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου με διεθνείς εξετάσεις θα ρυθμιστεί με νέα πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού προηγηθεί ο σχετικός διάλογος. Θεωρεί ότι η απαγόρευση της εισαγωγής με προσόντα διεθνών εξετάσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010 είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Η ΟΕΛΜΕΚ όμως εξακολουθεί να εκφράζει την αντίθεση της με την διατήρηση του 3% για τα CGE στους ψηφισθέντες κανονισμούς και δηλώνει την αποφασιστικότητά της να μεθοδεύσει τον αγώνα της μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση και έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους για ένα νέο ενιαίο σύστημα, το οποίο ούτε θα ευνοεί ούτε θα αδικεί οποιαδήποτε ομάδα μαθητών.

3. Η όλη συμπεριφορά, δράση και αποφάσεις της ΟΕΛΜΕΚ όλη αυτή την περίοδο ήταν υπεύθυνες, σοβαρές και αποσκοπούσαν ΜΟΝΟ στη διασφάλιση του δημόσιου σχολείου και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης όλων των αποφοίτων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων του τόπου μας στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Το ΚΔΣ δεν αποδέχεται χαρακτηρισμούς περί αλαζονικού ή ετσιθελικού συνδικαλισμού της ΟΕΛΜΕΚ. Η όλη στάση και αποφάσεις της ΟΕΛΜΕΚ έδωσαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να γίνει, έστω και με τον τρόπο που έγινε, ο σχετικός διάλογος για το ζήτημα αυτό και να μπορέσει η Βουλή των Αντιπροσώπων να πάρει την ενδεδειγμένη υπό τας περιστάσεις απόφαση.


Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου