Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Μείωση μισθών λόγω μείωσης της ΑΤΑ

Οι μισθοί των δημοσίων υπαλληλων μειώθηκαν κατά 1.44% από 1/7/2009 σε σύγκριση με την 1/1/2009 λόγω μείωσης της ΑΤΑ. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το ποσό της μείωσης για την κλίμακα Α8 που κυμαίνεται από €28 μέχρι €44.

Κλίμακες Μισθών

Βαθμίδα

Μηνιαίος

Μηνιαίος

%

Μισθός 1/1/2009

Μισθός 1/7/2009

Μείωση

Μείωσης

A8

1,971.63

1,943.24

28.39

1.44%

2,067.98

2,038.20

29.78

1.44%

2,164.33

2,133.17

31.16

1.44%

2,260.68

2,228.13

32.55

1.44%

2,357.04

2,323.09

33.95

1.44%

2,453.39

2,418.06

35.33

1.44%

2,549.74

2,513.02

36.72

1.44%

2,646.09

2,607.98

38.11

1.44%

2,742.44

2,702.95

39.49

1.44%

10η

2,838.79

2,797.91

40.88

1.44%

11η

2,935.14

2,892.88

42.26

1.44%

12η

3,031.49

2,987.84

43.65

1.44%

Στο πιο κάτω link παρουσιάζεται ο νέος

Πίνακας Κλιμάκων, Ακαθάριστων Απολαβών και Ωριαίας Υπερωριακής Αμοιβής από 1/7/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου