Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΟΕΛΜΕΚ: Κατάθεση Υλικού για το περιοδικό «ΠΑΡΟΥΣΙΑ».

Σας υπενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε η κατάθεση κειμένων για τη νέα έκδοση του περιοδικού «Παρουσία».

Η φετινή έκδοση θα κυκλοφορήσει στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γι’ αυτό το λόγο απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να αποστείλουν υλικό για το περιοδικό να το πράξουν το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2011.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης και για αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, παρακαλούμε τους συναδέλφους να ακολουθήσουν τις πιο κάτω νέες οδηγίες προετοιμασίας και αποστολής του υλικού στην ΟΕΛΜΕΚ:

1.            Τα κείμενα θα πρέπει να έχουν κατώτερο αριθμό λέξεων 2500 και ανώτερο 6000.
2.            Τα κείμενα θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριώμενα.
3.            Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στην ΟΕΛΜΕΚ για έκδοση θα πρέπει να απευθύνονται προς το Γενικό Γραμματέα και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένα σε CD ή memory stick ή μπορεί να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: info@oelmek.com.cy.
4.            Οι διορθώσεις θα γίνονται με βάση τη Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
5.            Τα κείμενα που χρησιμοποιούν εικόνες (π.χ. φωτογραφίες, παραρτήματα από scanner) θα πρέπει να αποστέλλονται ξεχωριστά τα jpg των εικόνων.
6.            Κατά την επιμέλεια των κειμένων από την επιτροπή εκδόσεων της ΟΕΛΜΕΚ, θα ακολουθηθεί κοινός τρόπος συγγραφής της βιβλιογραφίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου