Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Έκτακτη ΠΣΓΑ ΟΕΛΜΕΚ στις 2 του ΑπρίληΣήμερα συνήλθε το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ με βασικό θέμα συζήτησης τα σχέδια/προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Επιμόρφωση, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Σύστημα Διορισμών) και τον καθορισμό της διαδικασίας χειρισμού τους. Όπως ήταν αναμενόμενο η συζήτηση εστιάστηκε στο προτεινόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, καθώς η συγκεκριμένη πρόταση προκαλεί ένταση και αναβρασμό μεταξύ των συναδέλφων.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ κατέθεσε πρόταση μομφής για τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Δ. Ταλιαδώρο, ο οποίος ήταν ένας από τους συντάκτες της συγκεκριμένης πρότασης και συνεπώς φέρει ακεραία την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Απαίτησε μάλιστα την παραίτησή του. Η πιο πάνω πρόταση μομφής απορρίφθηκε από την ΑΛΛΑΓΗ και τη ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ. 
  
Δυστυχώς, παρά τις διαπιστώσεις της πλειονότητας των μελών του ΚΔΣ ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη πρόταση, η οποία θυματοποιεί εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς ενώ ταυτόχρονα δε συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου σχολείου, το ΚΔΣ με πρόταση της ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ την οποία υποστήριξε και η ΑΛΛΑΓΗ, αποφάσισαν ότι «η πρόταση χρήζει βελτίωσης…» και συνεπώς αποτελεί βάση για διάλογο. Ταυτόχρονα, ενσπείροντας κλαδικές αντιπαραθέσεις υποστήριξαν ότι «ο τρίτος πυλώνας της εκπαίδευσης, με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας που αναφέρεται στην ανάπτυξη των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση δεν αναβαθμίζεται ικανοποιητικά» με βάση το προτεινόμενο Ωρολόγιο. Αλήθεια, τι γίνεται και με όλους τους υπόλοιπους κλάδους που στοχοποιούνται;

Η θέση τους ότι δεν αποδέχονται την εφαρμογή του 35ωρου στο Γυμνάσιο και η εισήγησή τους για εισαγωγή του 37ωρου και στο Λύκειο, δυστυχώς δεν είναι αρκετή για μια πρόταση η οποία πάσχει σοβαρά τόσο από πλευράς φιλοσοφίας, όσο και από πλευράς επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης και αφού απέτυχε κάθε προσπάθεια απόρριψης της πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, η ΔΗΚΙ και η ΝΕΑ ΠΝΟΗ, κατέθεσαν πρόταση για σύγκληση Έκτακτης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) της ΟΕΛΜΕΚ, στις 2 Απριλίου 2015. Η ΑΛΛΑΓΗ και η ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ αντέδρασαν και πάλι έντονα στην πιο πάνω πρόταση και καταψήφισαν την προσπάθεια για συζήτηση των προτάσεων στο Ανώτατο Όργανο της ΟΕΛΜΕΚ, που είναι η ΠΣΓΑ. Γιατί άραγε;

Μετά από τις πιο πάνω εξελίξεις η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, η ΔΗΚΙ και η ΝΕΑ ΠΝΟΗ, ενεργοποιώντας σχετική πρόνοια του Καταστατικού της Οργάνωσης, παρουσίασαν πέραν των εξήντα υπογραφών Γενικών Αντιπροσώπων και απαίτησαν τη σύγκληση Έκτακτης ΠΣΓΑ, στις 2 Απριλίου 2015.            

Καλούμε, λοιπόν, τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως ειδικότητας και συνδικαλιστικής τοποθέτησης, να αντισταθούμε με κάθε τρόπο σ’ αυτή την πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού που ουσιαστικά δεν εκσυγχρονίζει το Δημόσιο Σχολείο αλλά αντίθετα το υποσκάπτει ακόμα περισσότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου