Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Βασικές αρχές και κόκκινες γραμμές για τα Ωρολόγια ΠρογράμματαΜετά το διορισμό Επιτροπής Ωρολογίων Προγραμμάτων από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία αναμένεται να καταθέσει πρόταση για την αλλαγή των Ωρολογίων Προγραμμάτων της Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και εξαιτίας σχετικών «διαρροών» που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, κρίνουμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ορισμένες βασικές αρχές και κόκκινες γραμμές που θα πρέπει να ικανοποιεί ή/και να μην ξεπερνά η πρόταση του ΥΠΠ, για να δεχτούμε, ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, την εισδοχή της οργάνωσής μας σε οποιονδήποτε διάλογο για το θέμα.

Με βάση τα πιο πάνω, η Προοδευτική Κ. Κ. καταθέτει σειρά βασικών αρχών και κόκκινων γραμμών που, κατά την άποψή μας, αποτελούν απαρέγκλιτες προϋποθέσεις για την εισαγωγή ενός νέου ωρολογίου προγράμματος:

1.    Κατ’ αρχάς, θεωρούμε ότι οι θέσεις που διαμόρφωσε η ΟΕΛΜΕΚ το 2012 για τα ωρολόγια προγράμματα αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη συζήτηση της όποιας νέας πρότασης για τα Ωρολόγια Προγράμματα. Ως εκ τούτου, η νέα πρόταση θα πρέπει να ικανοποιεί, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω αποφάσεις που είχε λάβει το Κ.Δ.Σ της ΟΕΛΜΕΚ στις 23 Φεβρουαρίου 2012, οι οποίες δεσμεύουν την οργάνωσή μας και σήμερα:

  • Η νέα πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει «επιστημονική-ερευνητική ανάλυση-αξιολόγηση του υφιστάμενου Ωρολογίου Προγράμματος».

  • Η νέα πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων που θα περιλαμβάνει.

  • Χωρίς την κατάθεση της εισήγησης για την πρόσβαση, καμία τοποθέτησή μας επί της πρότασης του ΥΠΠ δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη.

  • Βασική και θεμελιώδης θέση μας, για να αποδεχθούμε την έναρξη διαλόγου για τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, είναι να προηγηθεί ΓΡΑΠΤΉ δέσμευση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού ότι ΔΕΝ θα αλλάξει/μεταβληθεί ποσοτικά ο αριθμός των διδακτικών περιόδων των καθηγητών/καθηγητριών. Ξεκάθαρα θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε αύξηση των 24 διδακτικών περιόδων με τις οποίες είναι επιφορτισμένος ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός ή όποια μεταβολή του υφιστάμενου εργασιακού μας καθεστώτος στον τομέα των διδακτικών περιόδων. Θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι δε θα ανεχθούμε θυματοποίηση οποιουδήποτε συναδέλφου με όποιο καθεστώς και αν εργάζεται.

  • Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να καθορίσει την πολιτική του έναντι των ξένων γλωσσών.

  • Ξεκαθαρίζουμε ότι δε θα αποδεχθούμε τη μονομερή εφαρμογή νέου Ωρολογίου Προγράμματος χωρίς συζήτηση και κοινή συμφωνία.

2.    Θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι δε θα ανεχθούμε τη θυματοποίηση και τον εξοβελισμό συγκεκριμένων ειδικοτήτων, η οποία κυοφορείται μέσα από συζητήσεις περί «εύκολων» και «δύσκολων» μαθημάτων, στις οποίες πρωτοστατεί δυστυχώς ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρης Ταλιαδώρος.

3.    Υπογραμμίζουμε ότι πριν από την εφαρμογή του όποιου νέου Ωρολογίου Προγράμματος, θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη υποδομή στα σχολεία μας και να προηγηθεί η απαραίτητη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

4.    Ταυτόχρονα, επειδή μέσα από τις δημόσιες συζητήσεις και μέσα από επίσημες ανακοινώσεις του ίδιου του ΥΠΠ δίνεται μονομερώς έμφαση στο Λύκειο, σημειώνουμε ότι αναμένουμε όπως η νέα πρόταση για τα Ωρολόγια Προγράμματα, για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόταση τόσο για το γυμνασιακό όσο και για το λυκειακό κύκλο, καθώς επίσης και για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

5.    Κατά την άποψή μας, εκσυγχρονισμός του Ωρολογίου Προγράμματος δεν μπορεί να σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν και στο παλιό σύστημα του Λυκείου που εφαρμοζόταν πριν από το 2000. Ένα σύστημα που ήταν απηρχαιωμένο ήδη το 2000 δεν μπορεί να έχει καταστεί σύγχρονο 15 χρόνια μετά.

6.    Δε θα συνηγορήσουμε στην εφαρμογή ενός Λυκείου που θα λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος του Πανεπιστημίου. Αντίθετα, οραματιζόμαστε ένα Λύκειο που θα συνδυάζει αρμονικά την εξειδίκευση με  την ανθρωπιστική και καλλιτεχνική Παιδεία, ένα Λύκειο θεωρίας και πράξης, που θα ολοκληρώνει τη γενική μορφωτική συγκρότηση του νέου ανθρώπου παρέχοντας συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων.

Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών θέλει να καταστήσει σαφές ότι σε περίπτωση που η πρόταση που θα κατατεθεί για τα νέα ωρολόγια προγράμματα δεν ικανοποιεί τις πιο πάνω βασικές αρχές ή/και σε περίπτωση που καταπατά τις κόκκινες γραμμές που θέσαμε, θα αντιδράσει άμεσα και θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις εναντίον της εισδοχής της οργάνωσής μας σε οποιονδήποτε διάλογο με το ΥΠΠ και στις όποιες μονομερείς μεθοδεύσεις για την εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουμε όλες τις ειδικότητες καθώς και  κάθε συνάδελφο καθηγητή και καθηγήτρια ξεχωριστά, ότι θα αντισταθούμε σθεναρά σε οποιαδήποτε προσπάθεια θυματοποίησής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου