Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Πίνακας Κλιμάκων, Ακαθάριστων Απολαβών και Ωριαίας Υπερωριακής Αμοιβής από 1/1/2009

Το Υπουργείο Οικονομικών εχει εκδόσει τον  νέο Πίνακα  Κλιμάκων, Ακαθάριστων Απολαβών και Ωριαίας Υπερωριακής Αμοιβής από 1/1/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου