Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Θέσεις αποσπάσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Αποσπασμένων, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα/ Υπηρεσίες του, όπως φαίνονται πιο κάτω. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο έντυπο στους οικείους Διευθυντές Τμημάτων το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, 2009.

 

􀂾 Θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης:

Αποσπάσεις: Γραφείο Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Μονάδα Εποπτείας Προσφορών), Έργα Πληροφορικής, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Υπεύθυνος υλικών και εξοπλισμού εργαστηρίων, Γραφεία Επαρχιακών Επιθεωρητών, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Ασφάλεια/Πολιτική Άμυνα/Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Αθλητικό Σχολείο, Μουσικό Σχολείο, Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Παρατηρητήριο για τη Βία/Μονάδα Άμεσης Παρέμβασης για τη Βία, Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας.

Σύμβουλοι: Κυκλοφοριακής Αγωγής, Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας, Προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ/ Αντιναρκωτική Αγωγή, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Μαθηματικών, Τεχνολογίας, Μουσικής, Χημείας, Φυσικής Αγωγής, Φιλολογικών, Ξένων Γλωσσών, Οικονομικών, Φυσικής, Τέχνης Φωτογραφική Τέχνη, Θεατρολογίας και Θρησκευτικών

Συνδετικοί Λειτουργοί Ειδικής Εκπαίδευσης για τα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας συμπεριλαμβανομένου και της αίτησης Απόσπασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου