Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ

·        Παραχωρείται χορηγία ύψους €400 σε όλους του μαθητές της Β’ Γυμνασίου για την αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

·        Λήφθηκε απόφαση για ίδρυση Ιατρικής Σχολής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

·        Μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα στους 25 στην Προδημοτική, τη Δ’ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου.

·        Δημιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης.

·        Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών.

·        Λήφθηκαν μέτρα για επέκταση και στήριξη των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

·        Οργανώθηκαν τμήματα ταχύρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από αλλόγλωσσους μαθητές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.

·        Επεκτάθηκε το προαιρετικό ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

·        Επεκτάθηκε η εργαστηριοποίηση των μαθημάτων Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο.

·        Επεκτάθηκε ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου.

·        Ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, το οποίο άρχισε να υλοποιείται.

·        Διορίστηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης έτσι ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης και όχι μέσα από τον «παιδαγωγικό εμπειρισμό» που επικρατεί σήμερα.

·        Αναβαθμίστηκαν οι παιχνιδότοποι στα δημόσια νηπιαγωγεία.

·        Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε ο εξοπλισμός των ειδικών σχολείων και των ειδικών μονάδων, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.

·        Αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.

·        Επεκτάθηκε ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου σε διπλάσιο αριθμό Δήμων. 

·        Κατατέθηκε σχέδιο κανονισμών στη Νομική Υπηρεσία για τον έλεγχο της αύξησης των διδάκτρων στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου