Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Εισήγηση της Κίνησης στο ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ, ημερ. 24 Οκτωβρίου 2013 για το νέο σύστημα διορισμών

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι μεγάλα. Υπάρχουν τεράστια κενά στη στελέχωση των διευθυντικών θέσεων εξαιτίας της παγοποίησης των προαγωγών που επέβαλε η πλειοψηφία της Βουλής. Η στελέχωση των σχολείων είναι ιδιαίτερα προβληματική, αφού το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η πολυδιάσπαση των εκπαιδευτικών σε διάφορα σχολεία. Η κατάργηση της παραχώρησης διδακτικού χρόνου στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνταν σε δύο ή περισσότερες εκπαιδευτικές επαρχίες, δημιουργεί πολλά προβλήματα στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, αλλά ταυτόχρονα ταλαιπωρεί και τους εκπαιδευτικούς που σε αρκετές περιπτώσεις είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται σε δύο ή και τρείς επαρχίες την ίδια μέρα. Παράλληλα οι περικοπές που έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας ακολουθώντας πιστά τις υποταγές της Τρόικας και πολλές φορές ξεπερνώντας τις, άφησαν δεκάδες συμβασιούχους εκπαιδευτικούς αδιόριστους, παρά την αποκοπή των μισθών που δεχτήκαμε με στόχο τον επαναδιορισμό τους.
Αντί να εγκύψει ο Υπουργός Παιδείας στην επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων, για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος και το Υπουργείο του, προσπαθεί απεγνωσμένα να αποπροσανατολίσει και να στρέψει τη συζήτηση αλλού, καταθέτοντας την πρόταση για το νέο σύστημα διορισμού. Σε μια περίοδο που δε γίνονται διορισμοί, προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι θα βελτιώσουν την εκπαίδευση με ένα νέο σύστημα διορισμού. Και ρωτούμε: τι  σημασία έχει η ύπαρξη οποιουδήποτε συστήματος, όταν δεν επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργείται, να διενεργεί δηλαδή διορισμούς; Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα το περιεχόμενο της πρότασης μόνο ψεύτικες ελπίδες διορισμού καλλιεργεί στους νεότερους και, κυρίως, αδικεί κατάφορα όσους έφτασαν κοντά σε διορισμό.
Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ θεωρούμε ότι στις υφιστάμενες συνθήκες, υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα τα οποία χρήζουν επίλυσης από το θέμα του συστήματος διορισμού. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι στα σημερινά δεδομένα της παγοποίησης των μονιμοποιήσεων και του εγκλωβισμού εκατοντάδων συναδέλφων μας στο ″στάτους″ του συμβασιούχου, έκτακτου και αντικαταστάτη, της δραστικής μείωσης των διορισμών και του μη επαναδιορισμού δεκάδων συναδέλφων μας, των ελάχιστων αφυπηρετήσεων και της περαιτέρω μείωσης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, καθώς και της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης, τα περισσότερα από τα οποία επιβλήθηκαν από τις αντι-εκπαιδευτικές δυνάμεις της Βουλής προ μνημονίου, η πρόταση του ΥΠΠ είναι άκαιρη, καταδικαστική για τους συμβασιούχους-έκτακτους και με πολλές επικίνδυνες ασάφειες.  
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ παραμένει αμετακίνητη στη θέση που διετύπωσε εξ’ αρχής ότι, πριν από τη διασφάλιση της μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων, εκτάκτων και αντικαταστατών συναδέλφων μας που εργάζονται στα σχολεία (στις πλείστες περιπτώσεις για πολλά χρόνια), η πλειοψηφία των οποίων ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εμπλοκή της οργάνωσής μας σε οποιαδήποτε συζήτηση για ένα νέο σύστημα διορισμού. Δυστυχώς, μια τέτοια δέσμευση απουσιάζει από την πρόταση του ΥΠΠ για το «νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία». Ως εκ τούτου, δεν τηρείται η προϋπόθεση που έθεσε η οργάνωσή μας για την εμπλοκή της σε ένα διάλογο για το νέο σύστημα διορισμού.
Ειδικά για τους συμβασιούχους, έκτακτους και αντικαταστάτες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης και σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται για πολλά χρόνια στα σχολεία μας, η πρόταση του ΥΠΠ είναι καταδικαστική. Με την πρόταση του ΥΠΠ οι συμβασιούχοι, έκτακτοι και αντικαταστάτες δέχονται το τελικό χτύπημα, το οποίο ακολουθεί τη μη μονιμοποίησή τους λόγω της παγοποίησης που επιβλήθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής τα τρία τελευταία χρόνια, καθώς και μετά τη μείωση των θέσεων στα σχολεία που οδήγησε πολλούς στην ανεργία.
Η πρόταση του ΥΠΠ, ουσιαστικά, τους αφαιρεί κάθε ελπίδα να μονιμοποιηθούν με βάση το υφιστάμενο σύστημα. Με τον περιορισμό της μεταβατικής περιόδου από το παλιό στο νέο σύστημα στα τέσσερα χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη την παγοποίηση των μονιμοποιήσεων καθώς και τη δραστική μείωση των διορισμών, μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι, με βάση τις πρόνοιες της πρότασης του ΥΠΠ, δεν πρόκειται να μονιμοποιηθούν με το υφιστάμενο σύστημα. Αντίθετα, θα εξαναγκαστούν να προσφύγουν στο νέο σύστημα και να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις, ακόμα και για να διεκδικήσουν τον επαναδιορισμό τους σε θέση συμβασιούχου, έκτακτου ή αντικαταστάτη.
Παράλληλα, η υπέρμετρη βαρύτητα που δίνεται στα επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά), έναντι της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που υποβαθμίστηκε σημαντικά, οδηγεί σε ταξικό διαχωρισμό των αδιόριστων. Επιπρόσθετα, οι συνάδελφοι θα επιβαρυνθούν με χιλιάδες ευρώ σε περίοδο οικονομικής κρίσης (οι περισσότεροι πτυχιούχοι μαστίζονται από την ανεργία), για να αποκτήσουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Παρόλα αυτά θα έχουν μηδαμινές πιθανότητες μόνιμου διορισμού. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι προτείνεται από το ΥΠΠ, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα άσχετο μεταπτυχιακό με αντικείμενο για παράδειγμα τις ζωοτροφές, έχει την ίδια βαρύτητα με δέκα χρόνια προϋπηρεσίας στα σχολεία!
Εκτός από την υποβάθμιση του κριτηρίου της προϋπηρεσίας έναντι των άλλων κριτηρίων, ουσιαστικά εκμηδενίζεται τελείως αυτός ο παράγοντας για τους συμβασιούχους, έκτακτους και αντικαταστάτες, αφού με το νέο σύστημα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η εργασία σε φροντιστήρια. Η προσθήκη αυτή στην πρόταση του ΥΠΠ αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές παρενέργειες, η κυριότερη από τις οποίες είναι για μας ότι αποτελεί στοιχείο αδιαφάνειας, το οποίο αφαιρεί την αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία του νέου συστήματος.
Παράλληλα, ως προς το κριτήριο των εξετάσεων και την υπερβολική βαρύτητα που του αποδίδεται, θέση μας είναι ότι καμία επιστημονική έρευνα δεν τεκμηριώνει ότι επιτυχία στις εξετάσεις αποδεικνύει και επιτυχημένο, ικανό εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί μια εκπαιδευτική παραοικονομία με θύματα τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα πρέπει κάθε έξι χρόνια να παρακάθονται υποχρεωτικά σε εξετάσεις για να διοριστούν απ’ αυτούς λιγότεροι από τα δάκτυλα των δυο μας χεριών για τα επόμενα 25 χρόνια.
Περαιτέρω, αναρωτιόμαστε για τη σκοπιμότητα διαφοροποίησης του συστήματος διορισμού και την εισαγωγή ενός νέου πολυδάπανου συστήματος, σε μια περίοδο που δε γίνονται μόνιμοι διορισμοί και έχουν περιοριστεί δραστικά οι έκτακτοι διορισμοί. Αυτοί που κόπτονται καθημερινά για τον περιορισμό του δήθεν «σπάταλου» κράτους, προτείνουν ένα σύστημα πολύ πιο δαπανηρό από το υφιστάμενο για να πραγματοποιούνται οι ελάχιστοι διορισμοί που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια. Ας αναλογιστούμε μόνο το κόστος που θα έχει για το κράτος η διενέργεια των γραπτών εξετάσεων και η διοργάνωση του προγράμματος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης, η υποβολή του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για εγγραφή στους νέους καταλόγους διοριστέων στη Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι θα έχουμε αλόγιστη σπατάλη δημόσιου χρήματος ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να επιτυγχάνεται κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού από τους 30.000 εν δυνάμει υποψήφιους που θα αναγκαστούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραμμα, κανένας δε θα μονιμοποιηθεί, παρά μόνο μικρός αριθμός από αυτούς θα διοριστούν ως συμβασιούχοι, έκτακτοι ή αντικαταστάτες.
Σημειώνουμε την απουσία σχετικής οικονομικοτεχνικής μελέτης από την πρόταση, η οποία κατά την άποψή μας δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με μια από τις ασάφειες της συγκεκριμένης πρότασης που κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Η πρόταση δε συγκεκριμενοποιεί τους οργανισμούς που θα προσφέρουν το πρόγραμμα που θα οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Γίνεται μια γενικόλογη αναφορά ότι «το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την ευθύνη για τον καθορισμό του περιεχομένου και την υλοποίηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια που θα το προσφέρουν». Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο κόστος διοργάνωσης ενός προγράμματος για τόσες χιλιάδες υποψήφιους, καθώς και τις πρακτικές δυσκολίες που έχουν τα κρατικά πανεπιστήμια να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη, γεννάται εύλογα η υποψία ότι το ΥΠΠ σχεδιάζει την παραχώρηση της παιδαγωγικής κατάρτισης των καθηγητών στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία, έναντι διδάκτρων, θα σπεύσουν να το προσφέρουν. Η προοπτική παραχώρησης της παιδαγωγικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια διαφάνηκε άλλωστε ξεκάθαρα από δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα ΜΜΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ επαναλαμβάνει για μια ακόμα φορά ότι πριν από τη διασφάλιση της μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων, έκτακτων και αντικαταστατών συναδέλφων που εργάζονται για χρόνια στα σχολεία και ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εμπλοκή της οργάνωσής μας σε οποιαδήποτε συζήτηση για ένα νέο σύστημα διορισμού. Υπογραμμίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δε μας ικανοποιούν ασαφείς και γενικόλογες διακηρύξεις για το πιο πάνω θέμα, διότι έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν για άλλα ζητήματα χωρίς να τηρηθούν (π.χ. μόλις πρόσφατα ο επαναδιορισμός συμβασιούχων), αλλά μέσα από σαφείς και ξεκάθαρες δεσμεύσεις, που θα κατοχυρώνουν τους συνάδελφούς μας και θα διαγράφουν με σαφήνεια τον τρόπο που θα διασφαλιστούν.
Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να πουλήσουμε τους συμβασιούχους, έκτακτους και αντικαταστάτες συναδέλφους μας, ούτε να συμμετέχουμε στη δημιουργία ψεύτικων ελπίδων και να κοροϊδεύουμε τη νέα γενιά. Γι’ αυτό ζητάμε την άμεση απόσυρση της πρότασης του ΥΠΠ. Για να υπάρχει νόημα σε οποιαδήποτε συζήτηση που θα αφορά ένα νέο σύστημα διορισμού, πρέπει πρώτα το ΥΠΠ να προχωρήσει σε σημαντική αύξηση των θέσεων διορισμού των εκπαιδευτικών με μέτρα που θα αναβαθμίζουν ουσιαστικά το δημόσιο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι άκαιρη και άνευ περιεχομένου η οποιαδήποτε συζήτηση για νέο σχέδιο διορισμών.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους, αλλά και επειδή το ΥΠΠ δεν έχει μετακινηθεί από την πρόταση που κατέθεσε, αποφεύγοντας το διάλογο, αδιαφορώντας για τις θέσεις μας και προσβάλλοντας με πρωτοφανή τρόπο τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους εκπαιδευτικούς, καταθέτουμε το πιο κάτω πλαίσιο αγώνα στο σημερινό ΚΔΣ:
1.    Πραγματοποίηση της αναβληθείσας έκτακτης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, την Τετάρτη 30/10/2013 στις 4:00 μ.μ. με μοναδικό θέμα το νέο σχέδιο διορισμού εκπαιδευτικών που κατέθεσε το Υπουργείο. Στη ΠΣΓΑ να συμμετέχουν ως παρατηρητές οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Συμβασιούχων και Εκτάκτων και της Επιτροπής Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.
2.    Επαφές με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις.
3.    Επαφές με Γονείς και Μαθητές.
4.    Πραγματοποίηση μονοήμερης απεργίας, την Πέμπτη 31/10/2013, με συνακόλουθη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συναδέλφων έξω από το Υ.Π.Π.
5.    Κορύφωση απεργιακών μέτρων σε περίπτωση μη απόσυρσης της πρότασης με την πραγματοποίηση κυλιόμενων απεργιών.


Λευκωσία, 24/10/2013

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΚΔΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου