Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Πρόταση ΥΠΠ για ένα νέο σύστημα διορισμού: Καταδικαστική για συμβασιούχους/έκτακτους, πολυδάπανη και με επικίνδυνες ασάφειες

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε χθες στην κατάθεση πρότασης για ένα «νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία». Ως Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών καταθέτουμε τις κατ’ αρχήν απόψεις μας επί της νέας πρότασης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα γενικότερα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Μέσα λοιπόν στα υφιστάμενα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, της παγοποίησης των μονιμοποιήσεων και του εγκλωβισμού εκατοντάδων συναδέλφων μας στο στάτους του συμβασιούχου/έκτακτου, της δραστικής μείωσης των διορισμών και του μη επαναδιορισμού δεκάδων συναδέλφων μας, θεωρούμε ότι η πρόταση του ΥΠΠ είναι καταδικαστική για τους συμβασιούχους/έκτακτους, πολυδάπανη και με πολλές επικίνδυνες ασάφειες.  
Κατ’ αρχήν θεωρούμε την πρόταση καταδικαστική για τους συμβασιούχους/έκτακτους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης και σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται για πολλά χρόνια στα σχολεία μας. Πέρα από το γεγονός ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία πρόνοια για τη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων μας που έχουν ολοκληρώσει την Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση, την οποία θεωρούμε προϋπόθεση για τη συζήτηση οποιασδήποτε αλλαγής στο σύστημα διορισμού, η πρόταση ουσιαστικά σηματοδοτεί το κύκνειο άσμα στις ελπίδες των συμβασιούχων/εκτάκτων να μονιμοποιηθούν με βάση το υφιστάμενο σύστημα. Με τον περιορισμό της μεταβατικής περιόδου από το παλιό στο νέο σύστημα στα τέσσερα χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη την παγοποίηση των μονιμοποιήσεων καθώς και τη δραστική μείωση των διορισμών, μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι, με βάση τις πρόνοιες της πρότασης του ΥΠΠ, δεν πρόκειται να μονιμοποιηθούν με το υφιστάμενο σύστημα. Αντίθετα, θα εξαναγκαστούν να προσφύγουν στο νέο σύστημα και να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις, ακόμα και για να διεκδικήσουν τον επαναδιορισμό τους σε θέση συμβασιούχου/έκτακτου/αντικαταστάτη.     
Ταυτόχρονα, αναρωτιόμαστε για τη σκοπιμότητα διαφοροποίησης του συστήματος διορισμού και την εισαγωγή ενός νέου πολυδάπανου συστήματος, σε μια περίοδο που δε γίνονται μόνιμοι διορισμοί και έχουν περιοριστεί δραστικά οι έκτακτοι διορισμοί. Όταν δε γίνονται διορισμοί, τι σημασία έχει το σύστημα που εφαρμόζεται; Αυτοί που κόπτονται καθημερινά για τον περιορισμό του δήθεν «σπάταλου» κράτους, έρχονται να προτείνουν ένα σύστημα πολύ πιο δαπανηρό από το υφιστάμενο σύστημα, για να πραγματοποιούνται οι ελάχιστοι διορισμοί που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια. Αν αναλογιστούμε μόνο το κόστος που θα έχει για το κράτος η διενέργεια των γραπτών εξετάσεων και η διοργάνωση του προγράμματος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης, η υποβολή του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για εγγραφή στους νέους καταλόγους διοριστέων στη Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση, για τους περίπου 30.000 εν δυνάμει υποψήφιους που είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στους υφιστάμενους καταλόγους διοριστέων, από τους οποίους τελικά, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, κανένας δε θα μονιμοποιηθεί και μόνο λίγοι θα διοριστούν ως συμβασιούχοι/έκτακτοι, θεωρούμε ότι θα έχουμε αλόγιστη σπατάλη δημόσιου χρήματος χωρίς να επιτυγχάνεται κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Σημειώνουμε την απουσία σχετικής οικονομικοτεχνικής μελέτης από την πρόταση, η οποία κατά την άποψή μας δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με μια από τις ασάφειες της συγκεκριμένης πρότασης που κρύβουν κινδύνους. Η πρόταση δε συγκεκριμενοποιεί τους οργανισμούς που θα προσφέρουν το πρόγραμμα που θα οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Γίνεται μια γενικόλογη αναφορά ότι «το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την ευθύνη για τον καθορισμό του περιεχομένου και την υλοποίηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια που θα το προσφέρουν». Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο κόστος διοργάνωσης ενός προγράμματος για τόσες χιλιάδες υποψήφιους, καθώς και τις πρακτικές δυσκολίες για τα κρατικά πανεπιστήμια να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη, γεννάται εύλογα η υποψία ότι το ΥΠΠ σχεδιάζει  την παραχώρηση της παιδαγωγικής κατάρτισης των καθηγητών στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία, έναντι διδάκτρων, θα σπεύσουν να το προσφέρουν. Η υποψία μας επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή όχι μόνο δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο αλλά έδειξε ότι το ΥΠΠ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, 30.000 υποψήφιοι θα κληθούν να πληρώσουν από την τσέπη τους την παιδαγωγική κατάρτιση που προσφερόταν μέχρι σήμερα από το κράτος, για να διοριστούν τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος 30 άτομα.  

Κρίνοντας μόνο από τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα, η πρόταση του ΥΠΠ για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος διορισμού είναι άκαιρη, αναποτελεσματική, σπάταλη, ασαφής και, κυρίως, καταδικαστική για τους συμβασιούχους/έκτακτους συνάδελφούς μας που υπηρετούν για χρόνια το δημόσιο σχολείο. Η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών επαναλαμβάνει για μια ακόμα φορά ότι πριν από τη διασφάλιση της μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων που εργάζονται για χρόνια στα σχολεία και ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εμπλοκή της οργάνωσής μας σε οποιαδήποτε συζήτηση για ένα νέο σύστημα διορισμού.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου