Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Θέσεις Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών για την πρόταση του ΥΠΠ και εισηγήσεις για μέτρα στο ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚΜετά την κατάθεση της πρότασης για ένα «νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία» από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, αντιδρώντας άμεσα, προχώρησε σε μια διεξοδική μελέτη της πρότασης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα γενικότερα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.        Μέσα από τη μελέτη της πρότασης διαφάνηκε ότι στα υφιστάμενα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, της παγοποίησης των μονιμοποιήσεων και του εγκλωβισμού εκατοντάδων συναδέλφων μας στο ″στάτους″ του συμβασιούχου-έκτακτου, της δραστικής μείωσης των διορισμών και του μη επαναδιορισμού δεκάδων συναδέλφων μας, η πρόταση του ΥΠΠ είναι καταδικαστική για τους συμβασιούχους-έκτακτους, πολυδάπανη και με πολλές επικίνδυνες ασάφειες.  
Κατ’ αρχήν θεωρούμε την πρόταση καταδικαστική για τους συμβασιούχους-έκτακτους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης και σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται για πολλά χρόνια στα σχολεία μας. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των συναδέλφων θα είχε ήδη μονιμοποιηθεί αν η πλειοψηφία της Βουλής δεν είχε παγοποιήσει τις μονιμοποιήσεις τα τρία τελευταία χρόνια. Τα συγκεκριμένα κόμματα και βουλευτές έχουν τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση κι έχουν ηθική υποχρέωση να κατοχυρώσουν όλους αυτούς τους συναδέλφους.
Πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί από μόνη της η μη μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων μας, η πρόταση του ΥΠΠ ουσιαστικά τους αφαιρεί κάθε ελπίδα να μονιμοποιηθούν με βάση το υφιστάμενο σύστημα. Με τον περιορισμό της μεταβατικής περιόδου από το παλιό στο νέο σύστημα στα τέσσερα χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη την παγοποίηση των μονιμοποιήσεων καθώς και τη δραστική μείωση των διορισμών, μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι, με βάση τις πρόνοιες της πρότασης του ΥΠΠ, δεν πρόκειται να μονιμοποιηθούν με το υφιστάμενο σύστημα. Αντίθετα, θα εξαναγκαστούν να προσφύγουν στο νέο σύστημα και να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις, ακόμα και για να διεκδικήσουν τον επαναδιορισμό τους σε θέση συμβασιούχου, έκτακτου ή αντικαταστάτη.
Η υπέρμετρη βαρύτητα στα επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά), έναντι της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που υποβαθμίστηκε σημαντικά, οδηγεί σε ταξικό διαχωρισμό των αδιόριστων. Επιπρόσθετα, οι συνάδελφοι θα επιβαρυνθούν με χιλιάδες ευρώ σε περίοδο οικονομικής κρίσης για να αποκτήσουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Παρόλα αυτά θα έχουν μηδαμινές πιθανότητες μόνιμου διορισμού.
Ταυτόχρονα, αναρωτιόμαστε για τη σκοπιμότητα διαφοροποίησης του συστήματος διορισμού και την εισαγωγή ενός νέου πολυδάπανου συστήματος, σε μια περίοδο που δε γίνονται μόνιμοι διορισμοί και έχουν περιοριστεί δραστικά οι έκτακτοι διορισμοί. Αυτοί που κόπτονται καθημερινά για τον περιορισμό του δήθεν «σπάταλου» κράτους, προτείνουν ένα σύστημα πολύ πιο δαπανηρό από το υφιστάμενο για να πραγματοποιούνται οι ελάχιστοι διορισμοί που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια. Ας αναλογιστούμε μόνο το κόστος που θα έχει για το κράτος η διενέργεια των γραπτών εξετάσεων και η διοργάνωση του προγράμματος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης, η υποβολή του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για εγγραφή στους νέους καταλόγους διοριστέων στη Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι θα έχουμε αλόγιστη σπατάλη δημόσιου χρήματος ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να επιτυγχάνεται κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού από τους 30.000 εν δυνάμει υποψήφιους που θα αναγκαστούν να παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα, κανένας δε θα μονιμοποιηθεί, παρά μόνο μικρός αριθμός από αυτούς θα διοριστούν ως συμβασιούχοι, έκτακτοι ή αντικαταστάτες.
Σημειώνουμε την απουσία σχετικής οικονομικοτεχνικής μελέτης από την πρόταση, η οποία κατά την άποψή μας δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με μια από τις ασάφειες της συγκεκριμένης πρότασης που κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Η πρόταση δε συγκεκριμενοποιεί τους οργανισμούς που θα προσφέρουν το πρόγραμμα που θα οδηγεί στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Γίνεται μια γενικόλογη αναφορά ότι «το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την ευθύνη για τον καθορισμό του περιεχομένου και την υλοποίηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια που θα το προσφέρουν». Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο κόστος διοργάνωσης ενός προγράμματος για τόσες χιλιάδες υποψήφιους, καθώς και τις πρακτικές δυσκολίες που έχουν τα κρατικά πανεπιστήμια να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη, γεννάται εύλογα η υποψία ότι το ΥΠΠ σχεδιάζει την παραχώρηση της παιδαγωγικής κατάρτισης των καθηγητών στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία, έναντι διδάκτρων, θα σπεύσουν να το προσφέρουν. Η προοπτική παραχώρησης της παιδαγωγικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια διαφάνηκε άλλωστε ξεκάθαρα από δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα ΜΜΕ.
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ επαναλαμβάνει για μια ακόμα φορά ότι πριν από τη διασφάλιση της μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων που εργάζονται για χρόνια στα σχολεία και ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εμπλοκή της οργάνωσής μας σε οποιαδήποτε συζήτηση για ένα νέο σύστημα διορισμού.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους, αλλά και επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα του Κατάλογου Διοριστέων αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι των συσσωρευμένων προβλημάτων της εκπαίδευσης, καταθέσαμε το πιο κάτω πλαίσιο αγώνα στο σημερινό ΚΔΣ:
1.      Δημοσιογραφική Διάσκεψη
2.      Την Τετάρτη, 23/10/2013, διοργάνωση έκτακτης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, σε απογευματινό χρόνο, με μοναδικό θέμα το νέο σχέδιο διορισμού εκπαιδευτικών που κατέθεσε το Υπουργείο. Στη ΠΣΓΑ να συμμετέχουν ως παρατηρητές οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Συμβασιούχων και Εκτάκτων και της Επιτροπής Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.
3.      Πραγματοποίηση τρίωρης στάσης εργασίας, την Πέμπτη, 24/10/2013, με συνακόλουθη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συναδέλφων, έξω από το Υ.Π.Π. η ώρα 13.00.
4.      Συναντήσεις με αρχηγούς ή εκπροσώπους κομμάτων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.
5.      Επαφές με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις.
6.      Επαφές με Γονείς και Μαθητές
7.      Κορύφωση απεργιακών μέτρων σε περίπτωση μη ικανοποιητικών εξελίξεων.


Λευκωσία, 17/10/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου